BARTECZKO Michał

Aneta Sowa

st.szer.-Sgt (780722) Michał BARTECZKO (10.09.1916 – 22.07.1942); strzelec pokładowy; 301 Dywizjon Bombowy. Lot bojowy samolotem Wellington-Z1405 z lotniska RAF Hemswell, bombardowanie Duisburga. Od chwili startu brak było łączności z samolotem – prawdopodobnie zginął w morzu – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)

st. szer. strz. (P-780722) Michał BARTECZKO – ur. 10.09.1916 r. Syn Wojciecha i Anny. Po przybyciu do Wielkiej Brytanii i przeszkoleniu w CWZ Blackpool przydzielony do 301 Dywizjonu Bombowego „Ziemi Pomorskiej" w Hemswell. 22.07.1942 r. na samolocie Vickers „Wellington" nr Z 1405 uczestniczył w locie bojowym w celu bombardowania Duisburga. Od chwili startu brak było wszelkiej łączności z załogą. Samolot został prawdopodobnie zestrzelony do morza. Zginęła cała załoga: P/O H.L. BOCK, F/0 W. LIPOWCZAN, P/O A.K. GŁOWACKI, Sgt J. PAWLAK oraz st. szer. BARTECZKO. – (CAW.Ap-, Waldemar WÓJCIK)

P-780722 BARTECZKO Michał, st. szer. strz.-Sgt, ur. 10.09.1916 r. Przydzielony do 301 db w Hemswell, 22.07.1942 r. na Yickers „Wellingion" nr Z 1405 uczestniczył w locie bojowym w celu bombardowania Duisburga. Od chwili startu brak było wszelkiej łączności. Samolot został prawdopodobnie zestrzelony do morza. Zginęła cała załoga: P/O H.L. BOCK, F/O W. LIPOWCZAN, P/O A.K. GŁOWACKI, Sgt J. PAWLAK oraz st. szer. BARTECZKO – (O. CUMFT i H.K. KUJAWA – KSIĘGA LOTNIKÓW POLSKICH 1939-1946)

BARTECKI Zbigniew

Aneta Sowa

Zbigniew BARTECKI – absolwent I Kursu Oficerskiej Szkoły Aeronautycznej w Poznaniu (Dekretem Nr 3820 w dn. 28.09.1919 r. mianowany podporucznikiem) – (KU CZCI POLEGŁYCH LOTNIKÓW KSIĘGA PAMIĄTKOWA – 1933)

ppor. rez. obs. Zbigniew BARTECKI – ur. 15.07.1901 r. w Nowym Tomyślu, s. Wojciecha i Teresy z domu PFITZNER. Maturę uzyskał w Gimnazjum Humanistycznym w Poznaniu w 1919 r. W Wojsku Polskim od 23.04.1919 r. 30.11.1919 r. ukończył Oficerską Szkołę Aeronautyczną w Poznaniu i mianowany został podporucznikiem obserwatorem balonowym. Wcielony do 3 Pułku Lotniczego w Poznaniu na stanowisko d-cy 1 kompanii Dyonu Zapasowego 3 PL. Zmarł 20.03.1925 r. w Poznaniu (Polska). Dz. Pers. nr 88/1925. – (CAW.Ap-, Waldemar WÓJCIK)

BARTECKI Leon

Aneta Sowa

st. majst.-W/O (782156) Leon BARTECKI (03.05.1901 – 06.02.1989); rusznikarz; 304 Dywizjon Bombowy; zmarł w Walii (UK) – (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)

majst. wojsk. zaw.-Sgt. Chef Bolesław DĄBEK – we Francji, rusznikarz w kluczu nr 6 por. Władysława GOETTELA (GC II/7) – (LOTNICTWO WOJSKOWE 6/2000)

sierż. Leon BARTECKI – mechanik w pierwszym składzie 302. Dywizjonu Myśliwskiego (08.1940 r.) – (Wacław KRÓL – 302 na start)

sierż. Leon BARTECKI – we Francji; w ekipie technicznej obsługującej Klucz Nr 6 por. pil. Władysława GOETHELA: ppor. techn. Henryk BUSEN (d-ca), st. sierż. Bolesław PSUJEK,sierż. Julian FALIŃSKI, sierż. Leon BARTECKI, plut. Józef TASS, kpr. WACHNICKI, kpr. NOWAKOWSKI, kpr. STĘPIEŃ, kpr. MROZEK, st. szer. KĘPA i st. szer. DĄBEK – (Wacław KRÓL – ZARYS DZIAŁAŃ POLSKIEGO LOTNICTWA WE FRANCJI 1940)

BARTCZAK Florian

Aneta Sowa

(793065) Florian BARTCZAK – przeniesiony do armii – (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)