BARSKI Marian

Aneta Sowa

kpr.-AC2 (708679) Marian BARSKI ur. 28.07.1926; pilot – uczeń. 1947 Francja – (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)

BARSKI Kazimierz

Aneta Sowa

kpt. pil. Kazimierz BARSKI – ur. 03.02.1905 r. w Warszawie, s. Ludwika i Karoliny z KUROWSKICH. Po maturze uzyskanej w Gimnazjum Sejmikowym w Grójcu w 1927 r. wstąpił do Oficerskiej Szkoły Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej (01.09.1927-25.07.1928). Po ukończeniu szkoły w stopniu kpr. pchor. z postępem „dobrym" został zakwalifikowany do Oficerskiej Szkoły Lotnictwa. Absolwent III promocji Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie z lokatą 25/41. 15.08.1930 r. mianowany podporucznikiem w specjalności obserwator i wcielony został do 4 Pułku Lotniczego w Toruniu do 41 Esk. Liniowej. W 1931 r. odkomenderowany na kurs pilotażu do CWOL otrzymał tytuł pilota, a następnie ukończył Kurs Wyższego Pilotażu w LSSiB w Grudziądzu. Awansowany na stopień porucznika w 1933 r. Jesienią 1933 r. przesunięty do organizującej się 143 Esk. Myśliwskiej (11.1933-06.1935). Odkomenderowany do LSSiB jako instruktor wyższego pilotażu (07.1935-11.1938). 01.01.1939 r. mianowany k-tem Ośrodka Przysposobienia Wojskowego Lotniczego - Lublinek k. Łodzi. Awansowany na stopień kapitana w 1939 r. W wojnie obronnej 1939 r. ewakuował się wraz z personelem ośrodka na płd. wsch. kraju. 18.09.1939 r. w rejonie Włodzimierza Wołyńskiego dostał się do sowieckiej niewoli. Osadzony w obozie Kozielsk. W 12.1939 r. został przewieziony do obozu Starobielsk i zamordowany 04.1940 w Charkowie. – (CAW.Ap-, Waldemar WÓJCIK)

BARSKI Kazimierz, kpt. pil. (03.02.1905-IV.1940) - Urodził się w Warszawie, s. Ludwika i Karoliny z d. KUSOWSKA. Po maturze wstąpił do SPL. Promowany z 25 lokatą i wcielony do 4 PL - 41 Esk. Lin. W 1931 przeszkolił się w CWOL na pilota, a następnie ukończy! KWP - Grudziądz. Por. -1933. Jesienią 1933 przesunięty do organizującej się 143 Esk. Myśl. (XI.33-VI.35). Odkomenderowany do LSSiB jako instruktor wyższego pilotażu (VII.35-XI.38). Z dn. 1.I.39 mianowany kmdtem Ośrodka Przysposobienia Wojskowego Lotniczego - Lublinek k. Łodzi. Kpt. - 1939. W wojnie 1939 ewakuował się wraz z personelem ośrodka na pld. wsch. kraju. 18.IX.39 dostał się w rej. Włodzimierza Wołyńskiego do sowieckiej niewoli. Osadzony w obozie Kozielsk. W grudniu 1939 został przewieziony do obozu Starobielsk i zamordowany wiosną 1940 w Charkowie – (J. PAWLAK – ABSOLWENCI SZKOŁY ORLĄT 1925-1939; wyd. drugie)

1. kpt. pil. Kazimierz BARSKI – ur. 3 lutego w Warszawie jako syn Ludwika i Karoliny. Po ukończeniu Szkoły Podchorążych w Dęblinie jako ppor. obserwator został w 08.1930 r. przydzielony do 41 Eskadry Liniowej 4 Pułku Lotniczego w Toruniu. W 1933 r. po ukończeniu Szkoły Pilotów, a następnie kursu wyższego pilotażu, otrzymał w 4 Pułku przydział do 143 Eskadry Myśliwskiej. W okresie 1936-1938 jest instruktorem w Wyższej Szkole Pilotażu w Grudziądzu. Z uwagi na wysokie kwalifikacje dydaktyczne został z dniem 01.01.1939 r. komendantem Ośrodka Przysposobienia Wojskowego Lotniczego w Lublinku k/Łodzi. Podczas ewakuacji we 09.1939 r. na płd. wschód kraju dostał się pod Włodzimierzem Wołyńskim do sowieckiej niewoli. Wywieziony w 04.1940 r. z Kozielska do Katynia, gdzie został zamordowany. – (Jerzy PAWLAK – OSTATNIE LĄDOWANIE; 1995)

BARSKI Alojzy

Aneta Sowa

kpr.-LAC (706249) Alojzy BARSKI ur. 13.11.1917; mechanik przyrz. sam.; 308 Dywizjon Myśliwski – (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)

BARSKA (STARZYK) Władysława

Aneta Sowa

och.-ACW1 (2793067) Władysława BARSKA (STARZYK) ur. 22.07.1925; pomoc. mechanika w Hucknall – (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)