BARCIKOWSKI Kazimierz

Aneta Sowa

st. szer.-AC1 (708380) Kazimierz BARCIKOWSKI ur. 10.04. 1926). Bez specjalności. 1947 Polska – (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)

BARCIKOWSKI Józef

Aneta Sowa

ppor.-F/O (704249, P-2626) Józef BARCIKOWSKI (06.04.1914 – 23.02.1945); nawigator; 300 Dywizjon Bombowy. Lot bojowy samolotem Lancaster-PA161 z lotniska RAF Faldingworth. Bombardowanie zakładów „Daimler-Benz" w Pforzheim. Po wykonaniu zadania podczas silnej obrony plot., w locie powrotnym samolot został zestrzelony przez nocnego myśliwca nad Sindelfingen. (Uratowali się skokiem ze spadochr.: R. PEISKER, H. JACHACZ, Z. MINKLER, S. LEJA i dostali się do niewoli. Reszta załogi zginęła). Pochowany na Bryt. Cment. w Bad Tölz Durnbach (Niemcy), grób 16/8/F – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)

P/O naw. Józef BARCIKOWSKI – 300. Dywizjon Bombowy. 17.12.1944 r. o godz. 15.30 jako z lotniska (Faldingworth) poderwał się Lancaster I BH-U (PD257), załoga: pilot F/Sgt Henryk JACHACZ, mech. pokł. Sgt Stanisław LEJA, bomb. F/O Robert PEISKER, naw. P/O Józef BARCIKOWSKI, rtg. Sgt Rudolf LISAK i strzelcy Sgt Jerzy STOKARSKI oraz Sgt Zygmunt MINKLER. Na 7 minut przed celem (Ulm) dwukrotnie byli atakowani przez Bf-109. Z drugim razem został ostrzelany przez Sgt Jerzego STOKARSKIEGO, bez rezultatów. W drodze powrotnej został ostrzelany dwusilnikowy myśliwiec (Sgt STOKARSKI), pociski weszły w nos samolotu, chwilę potem myśliwiec wycofał się ciągnąc za sobą smugę czarnego dymu (potwierdzili MINKLER i LISIAK). Po powrocie załoga zgłosiła uszkodzenie nieprzyjacielskiego samolotu – (LOTNICTWO Z SZACHOWNICĄ Nr 40)

por. nawig. (P-2626) Józef BARCIKOWSKI – ur. 06.04.1914 r. s. Franciszka i Zofii. Po przybyciu do Wielkiej Brytanii i przeszkoleniu przydzielony został do 300 Dywizjonu Bombowego „Ziemi Mazowieckiej" w Faldingworth. 23.02.1945 r. na samolocie Avro „Lancaster" nr P 161 wykonywał lot bojowy z zadaniem bombardowania zakładów „Daimler-Benz" w Pforzheim. Pomimo silnej obrony plot. w rejonie celu, zadanie wykonano, ale samolot został zestrzelony przez nocnego myśliwca w locie powrotnym nad Sindelfingen. P/O Roman PEISKER, F/Sgt Henryk JACHACZ, Sgt Zygmunt MINKLER i Sgt Stanisław LEJA uratowali się skokiem ze spadochronami i zostali wzięci do niewoli. Zginęli: F/Sgt R. LISAK, F/Sgt J. STOKARSKI i por. BARCIKOWSKI. Por. BARCIKOWSKI został pochowany na brytyjskim cm. wojskowym w Bad Tólz, Durnbach (Niemcy), grób nr 16, działka 8, rząd F. – (CAW.Ap-, Waldemar WÓJCIK)

P-2626 BARCIKOWSKI Józef, por. nawig.-F/O, ur. 06.04.1914 r. Przydzielony do 300 db w Faldingworth, 23.02.1945 r. na Avro „Lancaster" nr P 161 wykonywał lot bojowy z zadaniem bombardowania zakładów „Daimler-Benz" w Pforzheim. Pomimo silnej obrony plot. w rejonie celu, zadanie wykonano, ale samolot został zestrzelony przez nocnego myśliwca w locie powrotnym nad Sindelfingen. P/O Roman PEISKER, F/Sgt Henryk JACHACZ, Sgt Zygmunt MINKLER i Sgt Stanisław LEJA uratowali się skokiem ze spadochronami i zostali wzięci do niewoli. Zginęli: F/Sgt R. LISAK, F/Sgt J. STOKARSKI i por. BARCIKOWSKI, który został pochowany na brytyjskim cmentarzu wojskowym w Bad Tölz, Durnbach (RFN), grób nr 16, działka 8, rząd F – (O. CUMFT i H.K. KUJAWA – KSIĘGA LOTNIKÓW POLSKICH 1939-1946)

BARCIKOWSKI Jerzy Witold

Aneta Sowa

plut. pch.-Sgt (703816) Jerzy Witold BARCIKOWSKI (04.06.1918 – 31.01.1944); pilot; 587 Dywizjon RAF. Lot ćwiczebny na współpracę z OPL samolotem Martinet-EM412 z lotniska RAF Weston Zeyland. Samolot rozbił się pod Buncombe Wood. Pochowany na cment. w Haycombe Bath Somerset (UK), grób 39/HA/252 – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)

plut. pchor. pil. (P-703816) Jerzy Witold BARCIKOWSKI – ur. 04.06.1918 r. s. Michała i Haliny. W Wielkiej Brytanii po przeszkoleniu przydzielony do 587 Dywizjonu Myśliwskiego RAF w Weston Zoyland. Zginął 31.01.1944 r. podczas lotu na samolocie „Martinet" nr EM 412 podczas lotu ćwiczebnego w celu doskonalenia współpracy z OPL. Prawdopodobnie wskutek złej pogody samolot rozbił się pod Buncombe Wood. Zginął również radiooperator LAC HIGGINS z RAF. Plut. BARCIKOWSKI został pochowany na Cmentarzu Haycombe, Bath (Somerset) (UK), działka 39, sekcja HA 252. – (CAW.Ap-, Waldemar WÓJCIK)

P-703816 BARCIKOWSKI Jerzy Witold, plut. pchor. pil.-Sgt, ur. 4.06.1918 r. Przydzielony do 587 dyw. RAF w Weston Zoyland, 31.01.1944 r. na „Martinet" nr EM 412 wykonywał lot ćwiczebny na współpracę z OPL. Prawdopodobnie wskutek złej pogody samolot rozbił się pod Buncombe Wood. Zginął również radiooperator LAC HIGGINS z RAF. Plut. BARCIKOWSKI został pochowany na cmentarzu Haycombe, Bath (Somerset), działka 39, sekcja HA 252 – (O. CUMFT i H.K. KUJAWA – KSIĘGA LOTNIKÓW POLSKICH 1939-1946)

BARCIKOWSKI Janusz

Aneta Sowa

ppor.-F/O (P-1481) Janusz BARCIKOWSKI ur. 17.09.1893; administracja – (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)

pchor. pil. Janusz BARCIKOWSKI – we 09.1920 r. przybył do 15. Eskadry Myśliwskiej. 12.10. podczas lądowania późnym wieczorem po powrocie z lotu bojowego, zawadził skrzydłem o ziemię i rozbił samolot. Lekko ranny został odesłany do szpitala w Korcu, skąd powrócił po kilku dniach. Od 11-16.10. wykonał cztery loty. Odznaczony Krzyżem Walecznych – (AERO nr 3/2008)

ppor. pil. inż. (P-1481) Janusz BARCIKOWSKI – ur. 17.09.1893 r. w Warszawie, s. Jana i Haliny z PIECHOWSKICH. Maturę uzyskał w Gimnazjum im. E. Konopczyńskiego w Warszawie w 1911 r. 11.11.1918 r. wstąpił do Baonu Uzupełnień Lotniczych w Warszawie. 08.01.1919 r. przesunięty do Stacji Lotniczej Ławica do II kompanii (warsztaty). Skierowany jako uczeń pilot do Szkoły Lotniczej w Ławicy (15.04.1919-01.10.1919). 01.10.1919-08.08.1920 r. a po jej ukończeniu odkomenderowany do Wyższej Szkoły Lotników w Ławicy (Francuska Szkoła Transformacji) 09-20.08.1920 r. Otrzymał tytuł i Odznakę Pilota nr 08.10.1922 r. Dz. Pers. 38/ 1921. pkt. 1820. s. 1442. Skierowany do 15 Eskadry Myśliwskiej w której wykonał 6 lotów bojowych i skąd odkomenderowany został do Wielkopolskiej Szkoły Podchorążych Piechoty, którą ukończył z lok. 9/75 w 3/9 kompanii w okresie 15.11.1920-18.03.1921 r. Po ukończeniu szkoły powrócił do 15 Eskadry Myśliwskiej. Odznaczony Krzyżem Walecznych nr 41832, Dz. Pers. 41/1922 r. 15.05.1921 r. został zdemobilizowany Rz MSWojsk. nr 2569/1920. i przeniesiony mobilizacyjnie do 2 Pułku Lotniczego. W latach 1929 i 1931 Uczestniczył w 6 tygodniowych ćwiczeniach wojskowych w składzie Dyonu Szkolnego. Ukończył Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego 6 semestrów inżynierii, w 1920 r. inż. Wydział Inżynierii Uniwersytetu w Cambridge 1922 r. Zawarł związek małżeński z Ireną DOBRZYŃSKĄ, dzieci: syn Krzysztof 03.08.1926 r., Witold 15.10.1927 r. – (CAW.Ap-, Waldemar WÓJCIK)

 

Opis zdjęć

1. Personel latający 15. eskadry myśliwskiej przy samolocie Fokker D.VII. Fotografię wykonano w roku 1920. Od lewej strony: pchor. obs. Janusz BARCIKOWSKI, ppor. pil. Edward LEWANDOWSKI, por. pil. Józef HENDRICKS, por. pil. Jerzy DZIEMBOWSKI, kpt. obs. Witold PROSIŃSKI, ppor. obs. Zdzisław BILAŻEWSKI, ppor. obs. Tadeusz MIŚKIEWICZ – (MILITARIA XX WIEKU-Wyd. Spec. Nr 19, nr 3(19)/2011)