BARCICKI Jerzy

Aneta Sowa

plut. pch.-Cpl (783415) Jerzy BARCICKI (30.09.1916 – 14.06.1941); pilot; zmarł w szpitalu wojsk. Lamberth Stirlingshire, pochowany na cment. w Perth (Szkocja – UK), grób 20/B – (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)

plut. pchor. pil. (P-783415) Jerzy BARCICKI – ur. 30.09.1916 r. s. Tadeusza i Zofii. W 1936 r. wstąpił do SPL w Dęblinie. W 1938 r. ze względu na stan zdrowia, przeniesiony do rezerwy. W 08.1939 r. powołany do służby wojskowej w ramach powszechnej mobilizacji, przedostał się do Francji, a następnie do Wielkiej Brytanii. Skierowany do Centrum Wyszkolenia Ziemnego w Blackpool. Zmarł 14.06.1941 r. w szpitalu wojskowym w Lambert w Stirlingshire. Pochowany na Cmentarzu w Perth (Szkocja-UK), grób nr 20, sekcja B. – (CAW.Ap-, Waldemar WÓJCIK)

P-783415 BARCICKI Jerzy, plut. pchor. pil.-Cpl, ur. 30.09.1916 r. W 1936 r. wstąpił do SPL w Dęblinie, w 1938 r., ze względu na stan zdrowia, przeniesiony do rezerwy. W 08.1939 r. powołany do służby wojskowej w ramach powszechnej mobilizacji, przedostał się do Francji, a następnie do Anglii. Skierowany do Centrum Wyszkolenia Ziemnego w Blackpool. Zm. 14.06.1941 r. w szpitalu wojskowym w Lambert w Stirlingshire. Pochowany na cmentarzu w Perth (Szkocja), grób nr 20, sekcja B – (O. CUMFT i H.K. KUJAWA – KSIĘGA LOTNIKÓW POLSKICH 1939-1946)

BARCICKI Franciszek

Aneta Sowa

plut.-LAC (781857) Franciszek BARCICKI ur. 25.01.1914; mechanik; 317 Dywizjon Myśliwski. 1951 Australia – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)

BARCHASZ Henryk

Aneta Sowa

Ppłk Henryk BARCHASZ – uczestnik bitwy pod Lenino. Na początku 1946 r. objął stanowisko z-cy szefa zarządu pol.-wych. w dowództwie Wojsk Lotniczych. obowiązki zdał latem – (Izydor KOLIŃSKI – Lotnictwo Polski Ludowej 1944-1947)

BARĄCZ Eugeniusz Jerzy

Aneta Sowa

plut.-Sgt (781148) Eugeniusz Jerzy BARĄCZ (24.12.1914 – 23.12.1941); strzelec pokładowy; 305 Dywizjon Bombowy. Lot bojowy samolotem Wellington-5374 z lotniska RAF Lindholm. Bombardowanie Kolonii. Po wykonaniu zadania samolot dostał się w ogień obrony plot. i doznał poważnych uszkodzeń. Rozbił się podczas przymusowego lądowania w rejonie Sibbertoft Leicestershire. Zginęła cała załoga. Pochowany na cment. w Newark (UK), grób 306/N – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)

plut. strz. r/op. (P-781148) Eugeniusz Jerzy BARĄCZ – ur. 24.12.1914 r. w Radomiu, s. Stanisława i Balbiny. Po przybyciu do Wielkiej Brytanii, skierowany na kurs strzelców pokładowych w 4 Bomber and Gunner School (Szkła Strzelania i Bombardowania - później przemianowana na AOS) a następnie odkomenderowany do 18 Operation Training Unit – (Jednostka Szkolenia Operacyjnego) na kurs doskonalenia bojowego po ukończeniu którego przydzielony został we 09.1940 r. do 305 Dywizjonu Bombowego „Ziemi Wielkopolskiej" w Lindholme. 23.12.1941 r. w składzie załogi samolotu Vickers „ Wellington" nr 5374 wykonywał lot bojowy na bombardowanie Kolonii. Podczas wykonywania zadania samolot został uszkodzony silnym ogniem obrony przeciwlotniczej i rozbił się podczas przymusowego lądowania w terenie przygodnym w rejonie m. Sibbertoft w Leicestershire. W zderzeniu z ziemią zginęła cała załoga: F/O C.S. GOŁACKI, F/O A.A.S. NOWAK, P/O J. SIWIEĆ, Sgt Z. KUROWSKI, Sgt H. ROZPARA. Plut. BARĄCZ został pochowany na Cmentarzu lotników polskich w Newark (UK), grób nr 307, sekcja N. – (CAW.Ap-, Waldemar WÓJCIK)

plut. rtg. Eugeniusz BARĄCZ – 305 Dywizjon Bombowy; zginął 23.12.1941 r., bombardowanie Ostendy, w drodze powrotnej samolot (Wellington nr W5874/SM-J) rozbił się – (J. ZIELIŃSKI – 305 DYWIZJON BOMBOWY Ziemi Wielkopolskiej i Lidzkiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego)

P-781148 BARĄCZ Eugeniusz Jerzy, plut. r/op.-Sgt, ur. 24.12.1914 r. Przydzielony do 305 db w Lindholme, 23.12.1941 r. na Yickers „ Wellington" nr 5374 odbywał lot bojowy w celu bombardowania Kolonii. Po wykonaniu zadania samolot dostał się w silny ogień obrony plot. i doznał poważnych uszkodzeń. Rozbił się podczas przymusowego lądowania na polach w rejonie m. Sibbertoft w Leicestershire. Zginęła cała załoga: F/O C.S. GOŁACKI, F/O A.A.S. NOWAK, P/O J. SIWIEĆ, Sgt Z. KUROWSKI, Sgt H. ROZPARA. Plut. BARĄCZ został pochowany na cmentarzu w Newark, grób nr 307, sekcja N – (O. CUMFT i H.K. KUJAWA – KSIĘGA LOTNIKÓW POLSKICH 1939-1946)