BARAŃSKI Antoni Henryk

Aneta Sowa

kpt.-F/Lt (P-0680) Antoni BARAŃSKI (18.01.1913 – 08.12.1969); pilot; 309 Dywizjon Myśliwski Rozpoznawczy; zmarł w Nottingham (UK) – (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)

kpt. obs. pil. (P-0680) Antoni Henryk BARAŃSKI – ur. 18.01. 1913 r. W Wielkiej Brytanii po przeszkoleniu latał jako nawigator w 309 Dywizjonie Myśliwsko Rozpoznawczym (01.11.1940-05.03.1943). Po przeszkoleniu na kursie pilotażu (03.-09.1943) latał jako instruktor pilot w Air Gunner School – (Szkoła Strzelców Pokładowych) Pembry (10.1943-05.1944) Przeniesiony do 309 Dywizjonu Myśliwsko Rozpoznawczego latał jako pilot od 01.07.-25.11.1944 r. po wykonaniu pełnej tury lotów bojowych skierowany został na odpoczynek operacyjny do 16 Secondary Flying Training School (Szkoła Pilotażu Podstawowego) w Newton gdzie do końca wojny latał jako instruktor pilot. Po wojnie został zdemobilizowany i pozostał w Wielkiej Brytanii. Zmarł 08.12.1969 r. w Nottingham (UK).– (CAW.Ap-, Waldemar WÓJCIK)

BARANOWSKI (BARON) Franciszek

Aneta Sowa

plut.-LAC (782352) BARANOWSKI (BARON) Franciszek Kazimierz (11.10.1916 – 30.12.1997). Elektryk. 300. Dywizjon Bombowy. Zmarł w Ashton-on-Mersey, spopielony w Alpringham krematorium Cheshire (UK) – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)

BARANOWSKI Zygmunt

Aneta Sowa

kpt. Zygmunt BARANOWSKI – d-ca Niższej Szkoły Pilotów w Dęblinie – (SKRZYDLATA POLSKA 11/2004)

Ppor. Zygmunt BARANOWSKI – uczeń-pilot w szkole lotniczej w Gatczynie. W 1918 r. uciekł z Rosji i we Francji wstąpił do Armii Polskiej. (06.1919) Przełożony polskiego personelu Francuskiej Szkoły Pilotów w Warszawie – (Hubert MORDAWSKI – POLSKIE LOTNICTWO WOJSKOWE 1918-1920)

kpt. pil. Zygmunt BARANOWSKI – ur. 02.05.1891 r. w Wilnie. Wstąpił do armii rosyjskiej 01.09.1912 r. 01.09.1912-1914 - Szkoła Wojskowa w Wilnie jako kadet. 01.10.1914 r. mianowany podporucznikiem. 13.04.1917 r. – w Szkole Lotniczej w Gatczynie jako uczeń pilot. 01.11.1918 – Wyższa Szkoła Pilotażu we Francji, jako kursant żołnierz armii gen. HALLERA. 01.12.1918 r. awansowany na stopień porucznika. Od 07.01.1919-09.04.1919 r. rozkazem gen. HALLERA skierowany do Sztabu Armii w Paryżu w celu organizacji Szkoły pilotów. 15.04.1919 r. awansowany na stopień kapitana. 24.05.1919 r. W składzie Francuskiej Misji Wojskowej wyjechał do Polski. Komendant Francuskiej Szkoły Pilotów. Zwolniony z WP na własną prośbę w 1920 r. 2 sprawy w OSH – przegrane. – (CAW.Ap-, Waldemar WÓJCIK)

BARANOWSKI Zbigniew

Aneta Sowa

plut.-LAC (705132) Zbigniew BARANOWSKI ur. 03.10.1906; mechanik – (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)