BARANOWSKI Jerzy William Władysław

Aneta Sowa

Sierż.-F/Sgt (709501) Jerzy William Władysław BARANOWSKI (01.05.1907 – 26.01.1946), ur. w Chicago (Illinois – USA). W Kanadzie zapisał się jako ochotnik do Polskich Sił Powietrznych. Zmarł i pochowany na cmentarzu św. Stanisława w Michigan City Laporte County (Indiana – USA) – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)

BARANOWSKI Jerzy

Aneta Sowa

ppor.-F/O (P-2972) Jerzy BARANOWSKI (06.12.1909 – 09.04.1997); strzelec pokładowy; zmarł w Londynie, pochowany Putney Vale Cemetery (UK) – (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)

BARANOWSKI Jan

Aneta Sowa

por. pil. Jan BARANOWSKI – ur. 24.01.1901 r. w m Maszczyce, pow. Słuck. s. Andrzeja i Olgi z RUDAKOWSKICH. Egzamin dojrzałości w gimnazjum w Słucku w 1918 r. 01.01.-21.06.1921 r. Szkoła Podchorążych Piechoty w Warszawie. 12.04.-11.11.1926 r. odkomenderowany na kurs aplikacyjny pilotażu w 3 PL Poznań a po ukończeniu skierowany do 6 PL we Lwowie jako pilot do 62 Esk. Dz. Pers. nr 16/1927 pkt. 165. Otrzymał tytuł i odznakę pilota nr 959, Dz. Pers. nr 55/ 1926. Zginął w katastrofie lotniczej 02.11.1929 r. w Lutzelhouse (Bas-Rhin) Dz. Pers. nr 20/1929 s. 412. – (CAW.Ap-, Waldemar WÓJCIK)

W dniu 1 XI 1929 r. o godz. 12.10 podczas przelotu służbowego z Londynu do Warszawy po starcie z lotniska Le Bourget pod Paryżem na samolocie Potez XXV nr 287 w okolicy Oberhaslach pod Strasburgiem zginęli pilot 6 PL por. pil. Jan BARANOWSKI, ur 24 I 1901 r. w Słucku, oraz kpt. obs. inż. Ryszard WORONIECKI s. Antoniego, ur 15 II 1891 r. w Kijowie. Absolwent EdSA-1925 r., pracownik IBTL. Przyczyną katastrofy były trudne warunki atmosferyczne na trasie przelotu i zderzenie ze zboczem Wogezów. - CAW. I.300.58.270. dok. 308.1/179; Przegląd Lotniczy, nr 12/1929, s.1034

1. porucznik pilot Jan BARANOWSKI – ur. 24.01.1901 r. w Maszycach, pow. Słuckiego na Białej Rusi z rodziców Andrzeja i Olgi z RUDAKOWSKICH. Do armii polskiej wstąpił 22.11.1920 r. W dwa miesiące później został odkomenderowany do Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie, po czym odszedł w stopniu podchorążego do 80-go p. p., gdzie pełnił funkcję dowódcy plutonu. 13.10.1922 r. po awansie na podporucznika zostaje przeniesiony do 52-go p.p. W 1923 r. awansuje na porucznika. W 1926 r. odbywa kurs aplikacyjny pilotażu przy 3-im p. lotniczym i po uzyskaniu dyplomu pilota otrzymuje przydział do 6-go p. lotniczego we Lwowie, gdzie pełni funkcję oficera technicznego eskadry i pilota. W 1928 r. zostaje ranny w wypadku lotniczym, ale nie traci zapału i po wyzdrowieniu lata nadal chętnie i śmiało. Zginął śmiercią lotnika w Wogezach we Francji 02.11.1929 r. w czasie lotu służbowego z Londynu do Warszawy wraz z inż. Ryszardem WORONIECKIM, wskutek gęstej mgły, która przesłoniła szczyty górskie. Pochowany na Powązkowskim cmentarzu wojskowym w Warszawie. (KU CZCI POLEGŁYCH LOTNIKÓW KSIĘGA PAMIĄTKOWA – 1933)

BARANOWSKI Jakub

Aneta Sowa

st. szer.-LAC (792110) Jakub BARANOWSKI ur. 24.01.1906; bez specjalności – (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)