BAŃKOWSKI Tadeusz

Aneta Sowa

sierż.-F/Sgt (703893) Tadeusz BAŃKOWSKI (20.09.1922 – 25.02.1974); strzelec pokładowy; 301 Dywizjon Bombowy; zmarł w Sydney, pochowany Roockwood Cem. (Australia) – (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)

Opis zdjęć

1. Spotkanie w Klubie Lotników Australijskich w Sydney (1950 r.). Od lewej: Andrzej DUCZYŃSKI, Tadeusz BAŃKOWSKI, NN, Bill AUSTIN – sekretarz Klubu i Bolesław KORPOWSKI. – (Śmigłem i piórem. BOLESŁAW KORPOWSKI)

BAŃKOWSKI Piotr Ryszard

Aneta Sowa

plut.-Sgt (780554) Piotr Ryszard BANKOWSKI (03.04.1912 – 19.06.1941); strzelec pokładowy; 300 Dywizjon Bombowy. Lot bojowy samolotem Wellington W-5665 z lotniska RAF Swinderby. Bombardowanie Bremy, podczas dolotu nad cel samolot został zestrzelony do morza przez niemieckiego myśliwca koło brzegów Holandii. (Uratowali się Wiktor CEBRZYŃSKI i Stanisław WINEK, (osadzeni w obozie jenieckim). Resztę załogi morze wyrzuciło na brzeg w Amerland. Pochowany w Ameland (Nes) Friesland (Holandia) grób 7/I – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)

plut. strz. (P-780554) Piotr Ryszard BAŃKOWSKI – ur. 03.04.1912 r. s. Wawrzyńca i Franciszki. Brał udział w wojnie obronnej Polski jako strzelec eskadr liniowych 5 Pułku Lotniczego w Wilnie. W Wielkiej Brytanii po przeszkoleniu skierowany do 300 Dywizjonu Bombowego „Ziemi mazowieckiej" w Swinderby. 19.06.1941 r. wykonywał w składzie załogi samolotu Vickers „Wellington" nr 5665 lot bojowy z zadaniem bombardowania Bremy. Podczas dolotu nad cel samolot został zestrzelony do morza przez niemieckiego nocnego myśliwca koło brzegów Holandii. Uratowali się: F/Lt Wiktor CEBRZYŃSKI i Sgt Stefan WINER (wyłowieni przez Niemców i osadzeni w obozie jenieckim). Wyłowiono również ciało Sgt W. SIECZKI, ciała pozostałych członków załogi: Sgt J. DOMAŃSKIEGO, Sgt W. PALENICZKA i Sgt BANKOWSKIEGO, morze wyrzuciło na brzeg tego samego dnia w Ameland w Holandii. Plut. BANKOWSKI został pochowany na Cmentarzu katolickim Ameland (Nes) Friesland, grób nr 7, rząd l, 18 mil na północ od Leeuwarden. (Holandia). Odznaczony 2x Krzyżem Walecznych oraz Polową Odznaką Strzelca..– (CAW.Ap-, Waldemar WÓJCIK)

BAŃKOWSKI Lucjan

Aneta Sowa

sierż.-LAC (705765) Lucjan BAŃKOWSKI (02.01.1908 – 11.07.1981); Bez specjalności. Zmarł w Manchester – pochowany na Southern Cem. (UK) – (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)

BAŃKOWSKI Józef

Aneta Sowa

jun.-AC2 (707762) Józef BAŃKOWSKI (04.08.1927 – 02.05.1999), ur. w m. Jasieniec, Sarny – brak miejsca zgonu; mechanik przyrz. prec.; szkoła w Heliopolis – (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)

BANKOWSKI Józef – w Lotniczej Szkole Technicznej (licem) dla Małoletnich nr 1 w Heliopolis, grupa instrumenty pokładowe; po wojnie w Anglii – (BŁĘKITNI CHŁOPCY – praca zbiorowa)