Zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 9 maja 2001 r. wszyscy kierownicy placówek naukowych i badawczo-rozwojowych mają obowiązek przesyłania informacji o prowadzonych pracach badawczych, w tym doktorskich i habilitacyjnych.

 

SYNABA W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
Informujemy, że w Internecie na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) pod adresem umieszczono nowy program do wprowadzania danych w karcie SYNABA.

Istnieje obecnie możliwość przesyłania danych za pomocą dwóch wersji programu:
1. do przesyłania bezpośredniego z wykorzystaniem adresu
2. do zamieszczenia zbioru w postaci załącznika lub przesłąnia na dyskietce.

Zwracamy uwagę na poprawne wpisywanie danych zgodnie z zasadami pisowni.

Dane należy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 Baza danych SYNABA jest dostępna na portalu Nauka polska.

Udostępniane są dane wprowadzane do bazy od roku 1999. W roku 2012 baza danych zawierała ponad 100 tysięcy opisów.

Opis pracy zawiera:

  • daty rozpoczęcia i zakończenia (przerwania)
  • tytuł pracy
  • informacje o kierowniku oraz innych autorach pracy
  • informacje o jednostce, w której wykonano pracę
  • informacje o jednostce zamawiającej pracę
  • informacje o jednostce pierwszego wdrożenia efektów pracy
  • krótką charakterystykę pracy
  • słowa kluczowe związane z tematem wykonanej pracy
  • ofertę wykorzystania efektów pracy
  • opisy bibliograficzne publikacji, które powstały w wyniku realizacji pracy

 

Korzystanie z serwisu – w wersji podstawowej – jest bezpłatne. Należy wypełnić formularz wyszukiwania na stronie portalu. Odpłatnie można zamówić zestawy danych, spełniające bardziej złożone kryteria wyboru niż te, które są dostępne za pomocą formularzy na stronie internetowej.