3006517938 aa9c7676c3 o

W dniu 24 marca 2017 r. zebrała się i ukonstytuowała nowo wybrana Rada Biblioteczna Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.

Podczas posiedzenia wyłoniono przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza Rady.

Przedstawiono do zaopiniowania:

  1. Sprawozdanie z działalności Biblioteki za rok 2016
  2. Plan Pracy Biblioteki Głównej na rok 2017
  3. Regulamin Rady Bibliotecznej
  4. Regulamin Biblioteki Głównej
  5. Regulamin udostępniania zbiorów.