Wirtualna Biblioteka Nauki

Wybrane zasoby Wirtualnej Biblioteki Nauki tworzone przez ICM (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego)

Dostępne bazy ze strony LAW

ELSEVIER - Baza zawiera elektroniczne wersje czasopism naukowych wydawnictw międzynarodowego konsorcjum Elsevier, w tym spisy treści, dane bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty artykułów wraz z grafiką w formacie PDF.

SPRINGER - Serwis umożliwia dostęp do czasopism (spisów treści, streszczeń i pełnych tekstów artykułów) wydawnictwa Springer Verlag oraz wydawnictwa Kluwer Academic Publishers (zostało przejęte przez Springera), łącznie ponad 1300 tytułów koncernu wydawniczego. Baza jest aktualizowana codziennie i zawiera roczniki archiwalne do roku 1995.

WEB OF SCIENCE/ICM (Web of Knowledge) - Bazy bibliograficzno-abstraktowe firmy Thomson Reuters dostępne w ramach ogólnopolskiej licencji krajowej. Bazy służą do poszukiwania informacji na wybrany temat oraz do prowadzenia analiz cytowań publikacji lub autorów. Na platformie dostępnych jest kilka baz danych, które można przeszukiwać razem lub oddzielnie.

NATURE

SCIENCE

Dostęp do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki jest możliwy z komputerów znajdujących się w Bibliotece Głównej LAW – stanowiska w OINiB (p. 21) i Czytelnia (p. 101), a także ze wszystkich komputerów korzystających z sieci InterWSOSP.

Wirtualna Biblioteka Nauki

Web of Science

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że licencja krajowa Web of Science została rozszerzona do pakietu Citation Connection, który obejmuje następujące dodatkowe bazy:

- BIOSIS Citation Index: 2010-present

- Current Contents Connect

- Data Citation Index: 2010-present

- Derwent Innovations Index (DII): 2010-present

- Zoological Records (ZR): 2010-present

- Book Citation Index (BCI: Science, Social Science & Humanities): 2010-present

- Current Chemical Reactions (CCR)

- Index Chemicus (IC)

Bazy z pakietu Citation Connection są już dostępne dla wszystkich instytucji zarejestrowanych w ramach licencji krajowej na platformie Web of Science na serwerze należącym do Thomson Reuters - tutaj

Uwaga: bazy BCI, CCR i IC są dostępne na serwerze jako składowe pakietu Web of Science Core Colletion, który zawiera ponadto dotychczas dostępne indeksy cytowań SCI-Ex, SSCI, A&HCI, CPCI oraz bazę JCR, patrz instrukcja obsługi w języku polskim dla wszystkich baz na platformie Web of Science - tutaj lub tutaj

W ramach licencji krajowej Web of Science dostępne są także dodatkowe bezpłatne bazy Medline, SciELO Citation Index i KCI-Korean Journal Database. Ponadto od początku września 2015 licencja zostanie rozszerzona o bazę Journal and Highly Cited Data - połączenie dotychczas dostępnej bazy Journal Citation Index oraz Essential Science Indicators. Zarówno Citation Connection jak i JHCD będą dostępne w ramach licencji krajowej Web of Science także w roku 2016 przy założeniu, że MNiSW sfinansuje kontynuację licencji krajowych w roku 2016 w ogóle. Bazy Biosis, DII, ZR, BCI, CCR i IC będą archiwizowane w przyszłości na krajowym serwerze Web of Science podobnie jak bazy SCI-Ex, SSCI, A&HCI i JCR.