Literatura lotnicza

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA LOTNICZA

Forum twórców lotniczych, historyków, archiwistów, publicystów prowadzone przy Fundacji Otwartego Muzeum Techniki. W Bibliotece DAL są dostępne on-line wystąpienia seminaryjne.

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

Przepisy i standardy międzynarodowe (dokumenty PART w formie pdf)

Partial Part-145 - Maintenance Organisation Approvals

Partial Part-M - Continuing Airworthiness Requirements

Partial Part-66 - Certifying Staff

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO

Załaczniki wraz ze zmianami do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, tzw. konwencja chicagowska (w formie pdf)

Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisana w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. - Konwencja chicagowska (Dz. U z 1959 r. Nr 35, poz. 212, z późn. zm)

Słowniki

Ling.pl  - multisłownik zawierający ponad 518 tys. haseł z kilkunastu języków, w tym duży słownik angielsko-polski i polsko-angielski EXETER, słowniki angielsko-angielskie (m.in. Webster's), słownik najczęstszych błędów w angielskim, a także duży słownik ortograficzny języka polskiego

DICT - słownik polsko-angielski i angielsko-polski

Foldoc Dictionary of computing w UK  Free On-Line  - słownik anglojęzyczny terminologii komputerowej (ponad 14 000 haseł)

Oxford Dictionaries Online - słowniki techniczne z różnych dziedzin, angielsko-angielskie i nie tylko

Słownik Języka Polskiego - internetowy słownik PWN

Wielki Słownik Ortograficzny PWN

Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego

Interaktywna "poradnia" przy wydziałach filologicznych uniwersytetów rozwiązuje na bieżąco kłopoty z językiem polskim (email, telefon - natychmiastowa porada) - Skarb dla autorów wszelkich prac naukowych! Wink

Prawo, Normy

POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY - na stronie Komitetu bieżąco aktualizowany Katalog Polskich Norm

URZĄD PATENTOWY RP

ESPACENT - system wyszukiwania informacji udostępnia: dane bibliograficzne polskich zgłoszeń patentowych A1 (od roku publikacji w Biuletynie Urzędu Patentowego - 1986); pełne teksty polskich opisów patentowych B1 (od roku publikacji w Wiadomościach Urzędu Patentowego - 1986); dane bibliograficzne polskich zgłoszeń wzorów użytkowych U1 (od roku publikacji w Biuletynie Urzędu Patentowego - 1987); pełne teksty polskich opisów ochronnych wzorów użytkowych Y1 (od roku publikacji w Wiadomościach Urzędu Patentowego - 1985). System umożliwia ponadto - wyszukiwanie zagranicznej dokumentacji patentowej - stosownie do zakresu w module wyszukiwania zaawansowanego. Esp@cenet PL wyposażony jest w dwie wersje językowe interfejsu użytkownika: polską i angielską. Przy wyszukiwaniu dokumentacji zagranicznej, użytkownik przenoszony jest do zasobów Europejskiego Urzędu Patentowego, ale korzysta z polskiego interfejsu. Wyszukiwanie dokumentacji polskiej i zagranicznej odbywa się w wybranych bazach dostępnych w module wyszukiwania zaawansowanego.