Polecane katalogi

Katalogi Bibliotek Wojskowych

Bazy Biblioteki Narodowej

oraz

NUKaT - Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny - katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich tworzony metodą współkatalogowania.

KaRo- Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich - wyszukiwarka pozwala na dostęp do informacji o zasobach bibliotek polskich (NUKAT, Biblioteka Narodowa w Warszawie, katalogi szkół wyższych, bibliotek publicznych, instytucji badawczych).

BazTech - Baza danych bibliograficzno-abstraktowa o zawartości czasopism technicznych (dotyczących inżynierii, techniki, nauk ścisłych i ochrony środowiska) tworzona od 1998 roku przez 20 bibliotek akademickich i branżowych ośrodków informacji naukowo-technicznej. W bazie indeksowane są artykuły z ok. 270 polskich czasopism naukowych oraz wydawnictw własnych uczelni i instytutów naukowo-badawczych. Baza ogólnodostępna.

SYNABA - opisy prac naukowo - badawczych i badawczo - rozwojowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz ekspertyz naukowych wykonanych w polskich jednostkach naukowych i badawczo - rozwojowych.
W serwisie udostępniono prace, wprowadzane do bazy od 1999 r. Znajduje się w nim również nieliczna grupa prac zakończonych przed 1999 r., ale o których informacja dotarła do OPI po 1999 r.

WorldCat -  WorldCat jest światowym katalogiem, zawierającym obecnie ponad miliard opisów z 10 tys. bibliotek. Stanowi źródło informacji, źródło danych bibliograficznych i narzędzie wypożyczeń międzybibliotecznych

SPORT - bibliografia zawartości polskich czasopism z zakresu sportu, kultury fizycznej i turystyki – od 1994 r.  (baza Biblioteki AWF w Poznaniu -bibliograficzna)

Bibliografia Fortyfikacji- baza literatury o tematyce fortyfikacyjnej