Wzór danych do EXPERTUS’a w bazie LAW
Wg typów publikacji


1. Monografia (książka)

Autorzy:
Tytuł monografii:
Miejsce wydania: : Wydawnictwo, rok wyd.
Strony: s., materiały ilustracyjne i bibliogr. np. fot., rys., tab., bibliogr., netogr. np. 14 s.,
Format np. 25 cm
ISBN:
Język publikacji:
Liczba arkuszy: np. 6,5
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:

2. Rozdział w monografii (książce, materiałach zjazdowych)

Autorzy:
Ogólna liczba autorów rozdziałów
Tytuł pracy (rozdziału, fragmentu):
Tytuł całości:
Miejsce wydania : Wydawca:., Rok wyd.
Strony: zajęte przez pracę s. materiały ilustracyjne i bibliogr. np. fot., rys., tab., bibliogr. netogr. np. 14s., Format np. 25 cm
ISBN:
Język publikacji:
Liczba arkuszy: np. 6,5
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:

3. Artykuł w czasopiśmie

Autorzy:
Tytuł pracy:
Tytuł czasopisma:
Rok: , Vol. , Nr , s. , materiał ilustracyjny i bibliogr. np. rys., tab., wykr., bibliogr., netogr. liczba poz. lub s.
ISSN:
e-ISSN
DOI:
Język publikacji:
Liczba arkuszy: np. 6,5
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe:

4. Redakcja naukowa książki

Red. nauk.:
Tytuł książki:
Miejsce wydania:
Strony, materiały ilustracyjne np. fot., rys., tab., bibliogr. 14 s., Format np. 25 cm
ISBN:
Język publikacji:
Liczba arkuszy: np. 6,5
Polskie hasła przedmiotowe:
Angielskie hasła przedmiotowe