Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA

Aneta Sowa

polona baner 07aCyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA

  • BOGACTWO KULTURY. Zachwycamy się dziedzictwem kulturowym, chcemy się nim dzielić. Udostępniamy je powszechnie i za darmo.
  • TWÓRCZA JAKOŚĆ. Zbiory udostępniamy w najwyższej jakości. By jeszcze bardziej zachwycały i nadawały się do twórczego wykorzystania bez żadnych ograniczeń.
  • INNOWACYJNA ORYGINALNOŚĆ. Swoje miejsce w Sieci tworzymy samodzielnie i od podstaw, nie kopiujemy istniejących bibliotek cyfrowych.
  • DOŚWIADCZENIE I KOMPETENCJA. Korzystamy z wieloletniego doświadczenia ukoronowanego powierzeniem Bibliotece Narodowej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego funkcji Centrum Kompetencji ds. Digitalizacji Zbiorów Bibliotecznych.

Polona to nowoczesny portal, który udostępnia w sieci zbiory Biblioteki Narodowej. Jest narzędziem pozwalającym na powszechne otwarcie dla czytelników skarbca i magazynów Biblioteki Narodowej. Pozwoli również prezentować zbiory innych instytucji kultury.

To sposób na twórczą i skuteczną realizację postulatu CYFROWEGO PAŃSTWA w zakresie digitalizacji i udostępniania DÓBR KULTURY.

Polska Bibliografia Naukowa

Aneta Sowa

PBNMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło nowy portal - Polska Bibliografia Naukowa, który gromadzi informacje dotyczące polskich i zagranicznych czasopism naukowych oraz publikacji polskich naukowców. PBN jest częścią systemu POL-on.

Dzięki serwisowi stworzona zostanie publiczna bibliografia osób i instytucji, za pomocą której będzie można zapoznać się z dorobkiem polskich naukowców i instytucji naukowych. Serwis daje także możliwość złożenia ankiety czasopisma naukowego (w czasie tur ewaluacji czasopism naukowych) oraz umieszczenia pełnych tekstów publikacji naukowych w centralnym repozytorium. W przyszłości portal PBN będzie oferował także m.in. integrację z zasobami repozytoriów instytucjonalnych polskich uczelni i jednostek naukowych.

Serwis jest dostępny pod adresem Polska Bibliografia Naukowa

Uwaga!

Aneta Sowa
 email-hosting
Prosimy wszystkich czytelników (kadrę i słuchaczy) o uzupełnienie adresów e-mail
(w bibliotece naukowej i fachowej).
Jednocześnie przypominamy o konieczności zgłaszania wszelkich zmian w danych osobowych i kontaktowych.

 

Ibuk - czytelnia on-line

Aneta Sowa

IBUK libraBiblioteka Główna zakupiła dostęp do 708 książek na platformie IBUK

Czytanie książek w IBUK LIBRA umożliwia dedykowane oprogramowanie, dzięki któremu wejście do udostępnionych publikacji odbywa się przez przeglądarkę WWW, niezależnie od posiadanego systemu operacyjnego, bez konieczności instalacji dodatkowych aplikacji. Zalecamy używanie aktualnej wersji Google Chrome lub Safari. Uruchomienie programu wymaga włączonej obsługi Javascript oraz Cookies.

  • Dostęp do publikacji z sieci uczelnianej na stronie libra.ibuk.pl.

Domyślnie prezentowane są dostępne publikacje. Przy wykupionych pozycjach pojawia się ikonka książki („czytaj"). Po jej naciśnięciu treść otwiera się w nowym czytniku, dającym wiele możliwości pracy z tekstem.

  • Dostęp do publikacji spoza sieci uczelnianej na stronie libra.ibuk.pl. Unikalny kod PIN do zdalnego logowania można otrzymać w Wypożyczalni Biblioteki Naukowej (p. nr 8 na parterze). Wszystkie istniejące konta zdalne (pary login : hasło) zachowują swoją ważność.

UWAGA! Od 1 czerwca 2014 r. obowiązują nowe PIN-y. Dotychczasowe tracą ważność. Zapraszamy do Biblioteki Naukowej po nowe kody.

Instrukcja obsługi Ibuk libra