WYPOŻYCZALNIE

       

Poniedziałek - Czwartek

Piątek 

Sobota*

Dzień przedświąteczny

 7.30 - 18.30

 7.30 - 15.30

 9.00 - 14.00

 7.30 - 15.30

         

CZYTELNIA

         

Poniedziałek - Czwartek

Piątek

Sobota*

Dzień przedświąteczny

 

 7.30 - 18.30

 7.30 - 15.30

 9.00 - 14.00

 7.30 - 15.30

         

OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ
i BIBLIOGRAFICZNEJ

         

Poniedziałek, Środa, Piątek

Wtorek, Czwartek

Sobota

Dzień przedświąteczny

 

 7.30 - 14.30

 7.30 - 15.30

 NIECZYNNY

 7.30 - 14.30

 

(*) W soboty wolne od zajęć dydaktycznych Biblioteka jest nieczynna