st. sierż.-W/O (793836) Stanisław Jan BOBROWSKI ur. 09.02.1914; pilot; 16 (P) Secondary Flying Training School (Polska) Szkoła Pilotażu Podstawowego)) – (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)

plut. pil. Stanisław BOBROWSKI – SPLdM instr. pil. – (CAW.Ap-, Waldemar WÓJCIK)

 

Opis zdjęć:
1. st. sierż. mech. pil. (W.O. Mechanic, Pilot P-793836) BOBROWSKI Stanisław Jan - ur. się 09.02.1914 r. w Maleszowie, pow. Pruszków. Ukończył sześć klas gimnazjalnych w Grójewie i wstąpił do Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy w 1930 r. W 1933 r. ukończył Szkołę jako mechanik samolotowy z podstawowym wyszkoleniem w pilotażu. Poza Szkołą ukończył specjalizację na pilota bombowego. Został przydzielony do jednego z pułków lotniczych. Przed wybuchem wojny we 09.1939 r., służył w Szkole Podchorążych Rezerwy w Radomiu, będąc instruktorem pilotażu. Wraz ze szkołą był ewakuowany zagranicę. Przedostał się do Francji i po upadku Francji był ewakuowany do Wielkiej Brytanii. Od 07.1940 r. był instruktorem pilotażu w Nr. 16. (Polskiej) Szkole Pilotażu Podstawowego (SFTS) do 22.04.1944 r. Został przesunięty do Nr. 2. Szkoły Strzelców Samolotowych (AGS), gdzie służył do 17.03.1945 r. 09.12. był odkomenderowany na kurs selekcji kandydatów na pilotów. Szkolenie ukończył 10.01.1946 r. Został odznaczony polskimi i brytyjskimi odznaczeniami pamiątkowymi – (Mieczysław J. HAŃSKI – ADAM; ENCYKLOPEDIA – SZKOŁA PODOFICERÓW LOTNICTWA DLA MAŁOLETNICH)

2. Rejestr Stanisława BOBROWSKIEGO. (zbiór własny)