ABŻÓŁTOWSKI Sergiusz

Aneta Sowa

• płk pil. Sergiusz ABŻÓŁTOWSKI – twórca polskiej lotniczej myśli operacyjnej, wybitnie wykształcony oficer Sztabu Generalnego i znany pisarz, objęty czystką z lat 1927-31 – (LOTNICTWO 7/2004)

• płk dypl. pil. Sergiusz ABŻÓŁTOWSKI – w 1932 r. opracował „Operacyjne użycie lotnictwa" – (LOTNICTWO WOJSKOWE 5/2001)

• Sergiusz ABŻÓŁTOWSKI – napisał pracę „Operacyjne użycie lotnictwa", wydanej w Warszawie w 1932 r. – (LOTNICTWO Z SZACHOWNICĄ Nr 19).

• Sergiusz ABŻÓŁTOWSKI – ur. się w 1890 r. w Turkiestanie. Od 1910 r. był oficerem artylerii w armii carskiej. W 04.1917 r. ukończył Szkołę Pilotów w Sewastopolu. Wkrótce został d-cą 5. oddziału niszczycielskiego (bombowego). Służbę w lotnictwie rosyjskim zakończył, mając 82 godziny tzw. ogólnego nalotu. W 12.1917 r. porzucił służbę z zamiarem przedostania się do Francji. Przez Amerykę dotarł do Francji (1918). W końcu 07.1918 r. na kurs teoretyczny do szkoły lotniczej w Dijon w Burgundii skierowano pierwszą grupę oficerów: por. pil. Sergiusz ABŻÓŁTOWSKI, por. pil. KOSSOWSKI, por. obs. WOJEWÓDZKI, por. pil. RUDLICKI, ppor. pil. GARLIŃSKI, ppor. BARANOWSKI, por. CIECIERSKI, por. BIELAWIN, por. STRWIĄŻ-SMOLNICKI, por. JURGENSON oraz por. KRAWIEC-IWANOWSKI. Do tej samej szkoły trafił ppor. inż. ZEIFERT (obsługa techniczna samolotów). W 03.1919 r. był jedynym Polakiem w Szefostwie Lotnictwa w Armii Polskiej gen. HALLERA, pełnił obowiązki pomocnika technicznego. W kwietniu awansowany do stopnia kapitana. W 01.1920 r. czasowo zastępował Szefa Lotnictwa Naczelnego D-twa WP. 22.02.1920 r. MSWojsk. wysłało za granicę specjalną komisję lotniczą: przedstawiciel Głównego Urzędu Zaopatrzenia Armii mjr pil. Sergiusz ABŻUŁTOWSKI, kpt. pil. Jerzy BOREJSZA i pilot-instruktor Adam HABER-WŁYŃSKI. – (Hubert MORDAWSKI – POLSKIE LOTNICTWO WOJSKOWE 1918-1920)

• Płk pil. Sergiusz ABŻÓŁTOWSKI – jesienią 1919 r. gen. bryg. pil. Gustaw MACEWICZ (Inspektor Wojsk Lotniczych) powołał komisję, która miała zbadać i przedstawić możliwość podjęcia produkcji płatowców w Polsce. Przewodniczący komisji mjr pil. Sergiusz ABŻÓŁTOWSKI, członkowie: kpt. pil. Donat MAKIJONEK, ppor. Włodzimierz KURGANOWICZ, inż. Stanisław CYWIŃSKI i inż. Witold RUMBOWICZ. (mjr) Jesienią 1921 r. na I Kurs Doszkolenia Sztab Generalny skierował z lotnictwa: mjr Sergiusz ABŻÓŁTOWSKI, kpt. Bolesław KOPYCIŃSKI, ppłk Jarosław OKULICZ-KOZARYNA, kpt. Adam STEBŁOWSKI i mjr Wiktor WILLMAN. (ppłk) w 01.1923 r. szef Wydziału I Operacyjnego w Departamencie Żeglugi Powietrznej. W 1924 r. awansowany do stopnia pułkownika. 05.1925 r. d-ca 3. Pułku Lotniczego w Poznaniu. Główny rozjemca lotnictwa podczas manewrów. W 13.05.1926 r. rano przeprowadził rozmowę z mjr. pil. Marianem ROMEYKĄ na temat wysłania uzbrojonego w bomby dywizjonu do Warszawy. W 12.1927 r. w podkomisji, która miała opracować regulamin polowy dla lotnictwa. W 06.1929 r. został usunięty ze stanowiska d-cy pułku, pod zarzutem braku umiejętności utrzymania dyscypliny wśród podwładnych, został przeniesiony w stan spoczynku. Miał wówczas 39 lat. W rok po przeniesieniu w stan spoczynku został wyznaczony na przewodniczącego komisji obradującej nad polepszeniem stanu wyszkolenia pilotów myśliwskich. W latach 1936-1938 był nieetatowym wykładowcą w Wyższej Szkole Lotniczej. – (Hubert MORDAWSKI – POLSKIE LOTNICTWO WOJSKOWE 1920-1939)

• Płk pil. Sergiusz ABŻÓŁTOWSKI – teoretyk lotnictwa. W 1932 r. w swoim dziele pt.: Operacyjne użycie lotnictwa, postulował m.in. wykorzystanie lotnictwa do działań nad akwenami morskimi. W 1935 r. opublikował w Przeglądzie Morskim artykuł pt.: Zarys historii lotnictwa morskiego – (Andrzej OLEJKO – Lotnictwo morskie II Rzeczypospolitej)

• płk pil. Sergiusz ABŻÓŁTOWSKI – 05.1925-06.1929 d-ca 3. Pułku Lotniczego – (J. PAWLAK – ABSOLWENCI SZKOŁY ORLĄT 1925-1939; wyd. drugie)

• płk Sergiusz ABŻÓŁTOWSKI – wstąpił do Lotnictwa Armii Polskiej we Francji (zaciągnął się do Wojska Polskiego w Ameryce jako szeregowy, mimo że w armii rosyjskiej był kapitanem), szkoła lotnicza w Dijon i Longvie; szef Sekcji I-szej w Departamencie III Żeglugi Powietrznej MSWojsk.; (mjr) brał udział w misji zakupowej w Anglii; d-ca 3. Pułku Lotniczego; odznaczony Krzyżem Walecznych, Polową Odznaką Pilota – (KU CZCI POLEGŁYCH LOTNIKÓW KSIĘGA PAMIĄTKOWA – 1933))

Opis zdjęć

1. płk dypl. pil. Sergiusz ABŻÓŁTOWSKI – ur. 24.06.1890 r. Absolwent Korpusu Kadetów w Sumach i Szkoły Artylerii w Petersburgu. Od 1916 r. w lotnictwie. Ukończył Szkołę Pilotów w Sewastopolu. Do Polski przybył z Armią gen. Hallera. Uczestniczył w organizacji i rozbudowie lotnictwa polskiego, walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Od 05.1925 – 06.1929 dowodził 3. PL. Z funkcji tej odszedł w stan spoczynku. Zginął w nieznanych okolicznościach we 09.1939 r. - (LOTNICTWO Z SZACHOWNICĄ Nr 3).
 – (Hubert MORDAWSKI – POLSKIE LOTNICTWO WOJSKOWE 1920-1939)

2. płk dypl. Sergiusz ABŻÓŁTOWSKI – jeden z czołowych polskich teoretyków lotniczych. (A. PRZEDPEŁSKI – 80 LAT POLSKIEGO LOTNICTWA WOJSKOWEGO – 1998)
– (Hubert MORDAWSKI – POLSKIE LOTNICTWO WOJSKOWE 1918-1920)
a. major pilot Sergiusz ABŻÓŁTOWSKI. (KU CZCI POLEGŁYCH LOTNIKÓW KSIĘGA PAMIĄTKOWA – 1933)

3. mjr ABŻÓŁTOWSKI. (KU CZCI POLEGŁYCH LOTNIKÓW KSIĘGA PAMIĄTKOWA – 1933)

4. W Paryżu w sztabie armii: por. BIELAWIN, por. RUDLICKI, kpt. ABŻÓŁTOWSKI, X, kpt. KOSSOWSKI i por. BARANOWSKI. (KU CZCI POLEGŁYCH LOTNIKÓW KSIĘGA PAMIĄTKOWA – 1933)

5. major – pilot Sergiusz ABŻÓŁTOWSKI – Szef Lotn. Frontu Środkowego. (KU CZCI POLEGŁYCH LOTNIKÓW KSIĘGA PAMIĄTKOWA – 1933)

6. płk dypl. pil. Sergiusz ABŻÓŁTOWSKI – b. d-ca 3-go p. lotn. (KU CZCI POLEGŁYCH LOTNIKÓW KSIĘGA PAMIĄTKOWA – 1933)
 – (Andrzej OLEJKO – Lotnictwo morskie II Rzeczypospolitej)

ABUCEWICZ Wincenty

Aneta Sowa

szer.-AC2 (703066) ABUCEWICZ Wincenty (31.01.1919 – 11.1986); bez specjalności; zmarł w Clifton (New York - USA) – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII; 2011)

ABRATAŃSKI J.

Aneta Sowa

Inż. J. ABRATAŃSKI – we Francji pracował w wytwórni silników firmy Gnome Rhone w Le Mans – (Jerzy PŁOSZAJSKI – TECHNICY LOTNICTWA POLSKIEGO NA ZACHODZIE 1939-1946)

ABRAMSKI Stanisław

Aneta Sowa

por.-F/Lt (P-2226) Stanisław ABRAMSKI (03.09.1910 – 31.01.1992); pilot w 300 Dywizjonie Bombowym; zmarł w Chicago (Illinois – USA) – (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII 1940-1947)
kpt. pil. Stanisław ABRAMSKI – 300. Dywizjon Bombowy. 14/15.04.1945 r. bombardowanie Berlina. W jego załodze jako górny strzelec leciał Leonid TELIGA – (Wacław KRÓL – ZARYS DZIAŁAŃ POLSKIEGO LOTNICTWA W WIELKIEJ BRYTANII 1940-1945)
F/O Stanisław ABRAMSKI – 300. Dywizjon Bombowy. 25.04.1945 r. lot „Ramrod 1554". Start o godz. 5.40 na Lancasterze I BH-X (PA262), załoga: pilot F/O Stanisław ABRAMSKI, mech. pokł. P/O Czesław SIWIK, bomb. Sgt Wiesław BRODZIŃSKI, naw. F/O Mieczysław ŁUKASZEWICZ, rtg. Sgt Władysław JACIÓW, strz. P/O Tadeusz NAJBERG i strz. P/O Leonid TELIGA (znany późniejszy żeglarz) – (AERO nr 3(30)/2011)

Opis zdjęć

1. kpt. pil. Stanisław ABRAMSKI na lotnisku Faldingworth. (SKRZYDŁA 109/595)