ABRAMCZYK Onufry

Aneta Sowa

kpr.-LAC (709825) ABRAMCZYK Onufry (11.10.1911 - 17.12.1966); mechanik w 318 Dywizjonie Myśliwskim Rozpoznawczym; zmarł w Ciepielowie (Polska) – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII; 2011)

ABRAMCZUK Jerzy Zdzisław

Aneta Sowa

kpr.-AC1 (707104) ABRAMCZUK Jerzy Zdzisław (30.01.1926 – 16.08.1996); ob-sługa techniczna w 303 Dywizjonie Myśliwskim; zmarł w Szczecinie (Polska) – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)

ABRAMAJTIS Adam Wacław

Aneta Sowa

jun.-AC1 (707758) Adam Wacław ABRAMAJTIS ur. 28.09.1926 Ur. w m. Karczówka, Wołkowyski, Rosja; mechanik; Heliopolis;. 1995 Cairo New York USA – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII; 2011)
ABRAMAJTIS Adam – w Lotniczej Szkole Technicznej (licem) dla Małoletnich nr 1 w Heliopolos; grupa silnikowa; wyemigrował do USA – (BŁĘKITNI CHŁOPCY – praca zbiorowa)

ABRAHAM Julian

Aneta Sowa

szer.-Sgt (794237) ABRAHAM Julian (06.11.1923 – 11.09.1942) ur. we Lwowie; strzelec pokładowy; 18 OTU (Operational Training Unit – Jednostka Szkolenia Operacyjnego);. 1942 – RAF Bramcote – „Wellington"-R3280, odbywał nocny lot treningowy nad Morzem Irlandzkim. Pomimo dobrych warunków atmosferycznych samolot, znajdujący się w rejonie wyspy Man, nadał sygnał SOS z podaniem pozycji, przeprowadzone poszukiwania nie przyniosły rezultatu. Cała załoga zginęła: sierż. pilot Czesław ŚWIĄTKOWSKI, kpt. Wiktor SZUMBARSKI, szer. Julian ABRAHAM, sierż. Kazimierz PASZKOT i szer. Kazimierz OLEŚ – (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII 1940-1947)
P-794237 Julian ABRAHAM, szer. r/op. strz.-Sgt, ur. 06.11.1923 r. Ewakuował się do Anglii wraz z personelem Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Krośnie i przeszkolenie specjalistyczne odbył w ośrodku angielskim. Przydzielony do 18 OTU - Operation Training Unit (Jednostka Szkolenia Operacyjnego) w Bramcote. 11.09.1942 r. wystartował do nocnego lotu treningowego na samolocie Vickers „Wellington" Mk IC nr R 3280 w celu zgrania załogi. Pomimo dobrej pogody radiostacja lotniskowa odebrała sygnał SOS, nadany o godz. 23.47 przez samolot, z podaniem pozycji koło wyspy Man. Samolot wraz z załogą (F/O W. SZUMBARSKI, Sgt K. OLEŚ, Sgt K. PASZKOT, Sgt C. ŚWIĄTKOWSKI oraz szer. ABRAHAM) zatonął w morzu. Powód wypadku nieznany – (O. CUMFT i H.K. KUJAWA – KSIĘGA LOTNIKÓW POLSKICH 1939-1946)