BARAŃSKI Wieńczysław

Aneta Sowa

mjr-S/Ldr (P-0249) Wieńczysław BARAŃSKI (19.09.1908 – 08.08.1970), ur. w Solcu n/Wisłą, woj. kieleckie. Absolwent VI Promocji Szkoła Podchorążych Lotnictwa – Dęblin. Po ukończeniu w 1932 r. przydzielony do 1. Pułku Lotniczego w Warszawie. W 1938 r. dowodził 113. Eskadrą Myśliwską aż do zakończenia kampanii wrześniowej w 1939 r. We Francji jest dowódcą klucza II/6 Gr. Ch. W Anglii, po przeszkoleniu, 01.07.-31.10.1940 brał czynny udział w Bitwie o Wielką Brytanię (607 Dywizjon Myśliwski RAF – Royal Air Force (Królewskie Siły Powietrzne)). 08.1942 r. D-ca 302. DM „Poznańskiego". Po zakończeniu V kursu Wyższa Szkoła Lotnicza w latach 1944-45, jest wykładowcą w katedrze lotnictwa myśliwskiego. Zmarł w Maindenhead Berk's (UK). ppłk dypl. pil. – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)

por. pil. Wieńczysław BARAŃSKI – we 09.1939 r. w 113. EM. 06.09. podczas walki z Heinklami 111 z II./KG 26, jego samolot P.11c został postrzelany w rejonie Kutno-Koło-Uniejów, lądował na uszkodzonym samolocie koło Lubienia. W nocy 06/07.09. zjawił się na lotnisku dyonu III/3, skąd udał się samochodem do swojej jednostki – (AERO nr 5-6/2008)

Por. Wieńczysław BARAŃSKI – d-ca 113. Eskadry Myśliwskiej – (AEROPLAN 5-6(92/93)/2011)

F/Lt BARAŃSKI – w 04.1941 r. d-ca eskadry A w 316. Dywizjonie Myśliwskim. – (GAPA nr 1. 02.2012)

por. Wieńczysław BARAŃSKI – 113. Eskadra Myśliwska. 06.09.1939 r. po walce lądował wieczorem w pobliżu lotniska 132. EM – (LOTNICTWO 3/2002)

por. Wieńczysław BARAŃSKI – we 09.1939 r. d-ca 113. Eskadry Myśliwskiej. 06.09. zestrzelony, lądował przymusowo – (LOTNICTWO WOJSKOWE 6/1999)

por. pil. Wieńczysław BARAŃSKI – we Francji w Lyonie. 08.06.1940 r. przydział do GC III/6. Od 09.06. w kluczu nr 3, w składzie: kpt. pil. Mieczysław SULERZYCKI, ppor. pil. Bolesław RYCHLICKI, ppor. pil. Erwin KAWNIK; mechanik samolotowy: mł. maj. w. zaw. Edward KULIKOWSKI, mł. maj. w. zaw. Józef DARŁAK, podmaj. w. zaw. Jan MAKOWSKI, podmaj. w. zaw. Leon JÓZEFOWSKI, kpr. sł. zas. Stanisław PILOSZ; pomocnik mechanika samolotowego: kpr. sł. zas. Aleksander DZIEKAŃSKI, szer. sł. zas. Zygmunt BĘDKOWSKI; rusznikarz mł. maj. w. zaw. Józef PUCUŁA; radio-telegrafista kpr. rez. Tadeusz CIBICKI; kierowcy: st. szer. sł. zas. Leon URBANIAK, szer. sł. zas. Marian KUBIAK; piloci: por. Jan BOROWSKI, por. Wieńczysław BARAŃSKI, plut. Michał CWYNAR. Do końca kampanii (przelot do Algieru) wykonał 2 loty bojowe – (LOTNICTWO WOJSKOWE 4/2000)

F/Lt Wieńczysław BARAŃSKI – kontroler lotów w II Polskim Skrzydle Myśliwskim. 19.08.1942 r. brał udział w walce nad Dieppe (start ok. 5.00) w składzie 306. DM – (LOTNICTWO Z SZACHOWNICĄ Nr 13

por. pil. Wieńczysław BARAŃSKI – 113. Eskadra Myśliwska w Brygadzie Pościgowej.06.09.1939 r. wieczorem wylądował na uszkodzonym P.11 niedaleko Osieka Małego (lotnisko III/3 Dyonu) – (MILITARIA XX WIEKU nr 5(38/2010)

03.03.1940 r. w Lyonie, w tzw. Ćwiczebnej Eskadrze Myśliwskiej, rozpoczęło się szkolenie pilotów na samolotach Morane 406 (później także Caudron CR.714 Cyclone). Dowódcą eskadry był kpt. Mieczysław WIÓRKIEWICZ, zaznajomiony z francuskim sprzętem w Dywizjonie Montpellier. W sumie przeszkoliło się tu około 200 pilotów. 10.05. eskadra przeniosła się 15 km na południe od Lyonu na lotnisko Mions, by równocześnie ze szkoleniem wykonywać loty na osłonę Lyonu. W lotach bojowych (było ich około 50) brali udział instruktorzy i piloci-uczniowie, m.in. mjr dypl. Eugeniusz WYRWICKI, kpt. M. WIÓRKIEWICZ, kpt. Feliks GAZDA, por. Wieńczysław BARAŃSKI, por. Aleksander GABSZEWICZ, por. Jan BOROWSKI, ppor. Rajmund KALPAS, ppor. Bogusław MIERZWA, ppor. Włodzimierz MIKSA, ppor. Jerzy PONIATOWSKI i ppor. Jerzy RADOMSKI. Eskadra napotkała nieprzyjaciela pięciokrotnie - były to wyprawy Heinkli He 111 w grupach 9-30 samolotów. 01.06. około 13.00 przeciwko 9 bombowcom Luftwaffe wystartowało 8 polskich Morane'ów. W wyniku walki zestrzelone zostały 3 He 111 - po jednym zestrzeleniu przypadło por. A. GABSZEWICZOWI i ppor. R. KALPASOWI (pilot ten jednak zginął), ostatniego strącili wspólnie por. W. BARAŃSKI i ppor. J. RADOMSKI. Eskadra działała do 16.06., kiedy to - z powodu zbliżania się frontu - rozpoczął się odwrót – (SKRZYDLATA POLSKA 2/1999)

Por. Wieńczysław BARAŃSKI – d-ca 113. EM IV/1 DM w Brygadzie Pościgowej – (SKRZYDLATA POLSKA 3/2011)

Kpt. pil. Wieńczysław BARAŃSKI – 10.03.1942 r. objął dowodzenie 302. Dywizjonem Myśliwskim – (Wacław KRÓL – 302 na start)

Por. pil. Wieńczysław BARAŃSKI – w 1936 r. prymus Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie (IX promocja). We 09.1939 r. d-ca 113 Eskadry Myśliwskiej w składzie Brygady Pościgowej, zestrzelił jeden samolot niemiecki. We Francji; D-ca klucza „Ba" w którym byli: por. pil. Jan BOROWSKI i kpr. pil. Michał CWYNAR. Na początku 06.1940 r. klucz dołączył do Dywizjonu 3/6 na lotnisku Le Luc w południowo-wschodniej Francji. Po przeszkoleniu na Dewoitinach na równi z Francuzami pełnili służbę bojową. Wspólnie z pilotem francuskim zestrzelił włoski samolot bombowy Fiat RB-20. Po zaprzestaniu działań wojennych przelecieli do Afryki na lotnisko Maison Blanche koło Algieru. Koleją udali się do Casablanki, gdzie załadowali się na brytyjski statek i odpłynęli do Gibraltaru, a następnie do Anglii – (Wacław KRÓL – ZARYS DZIAŁAŃ POLSKIEGO LOTNICTWA WE FRANCJI 1940)

Por. Wieńczysław BARAŃSKI – uczestnik „Bitwy o Anglię", od 09.10.1940 r. w 607. Dywizjonie RAF. (kpt.) 29.04.-17.10.1943 r. d-ca 302. DM – (Wacław KRÓL – ZARYS DZIAŁAŃ POLSKIEGO LOTNICTWA W WIELKIEJ BRYTANII 1940-1945)

por. Wieńczysław BARAŃSKI – w 03.1938 r. brał udział w demonstracji siły na granicy polsko-litewskiej. Przed wybuchem wojny został zakwalifikowany na kurs do Wyższej Szkoły Lotniczej. We 09.1939 r. d-ca 113 Eskadry. Obrońca Warszawy, zestrzelił dwa samoloty zespołowo. We Francji; 01.06.1940 r. podczas walki wspólnie z ppor. Jerzym RADOMSKIM zestrzelili He 111, lecz władze francuskie zaliczyły ten samolot pilotom francuskim. 08.06. z Lyonu wyruszył klucz: por. Wieńczysław BARAŃSKI (d-ca), por. Jan BOROWSKI i plut. Michał CWYNAR, którzy mieli dołączyć do GC III/6. 09.06. dołączyli do jednostki. Wg Listy BAJANA we Francji uzyskał: 01.06.1940 r. zestrzelenie ½ He 111 – (Grzegorz ŚLIŻEWSKI – GORZKA SŁODYCZ FRANCJI...)

por. pil. Wieńczysław BARAŃSKI – w 1934 r. w 114. Eskadrze Myśliwskiej – (Wojciech KRAJEWSKI – Witold Urbanowicz – legenda polskich skrzydeł)

por. Wieńczysław BARAŃSKI – 01.09.1939 r. d-ca 113. Eskadry Myśliwskiej, dywizjonu myśliwskiego IV/1 w Brygadzie Pościgowej – (Krzysztof JANOWICZ – KREW NAD WARSZAWĄ; Lublin 2009)

kpt. pil. Wieńczysław BARAŃSKI – 12.11.1940 r. przybył do dywizjonu 303; 23.02.1941 r. odszedł do 316. dywizjonu – (J. ZIELIŃSKI – 303 DYWIZJON MYŚLIWSKI Warszawski im. Tadeusza KOŚCIUSZKI)

ppłk dypl. pil. (P-0249) Wieńczysław BARAŃSKI – ur. 19.09.1908 r. w Solcu n. Wisłą, woj. kieleckie, syn Stanisława i Zofii z PIERZCHALSKICH. Ukończył Gimnazjum Państwowym im. Ks. Adama Czartoryskiego w Puławach w 1929 r. Ukończył Szkołę Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej (25.11.1929-26.07.1930) – 39 promocja z wynikiem bardzo dobrym. (Maturę uzyskał w 05.1930 r.). Po maturze, w roku 1930, wstąpił do Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. Absolwent VI promocji SPL w Dęblinie z 13 lok. 11.08.1932 r. mianowany podporucznikiem zawodowym obserwatorem. Otrzymał przydział na stanowisko obserwatora do 12 Esk. Liniowej 1 Pułku Lotniczego w Warszawie. W 1934 r. odkomenderowany ukończył kurs pilotażu w CWOL Dęblin, a następnie w 1935 r. Kurs Wyższego Pilotażu przy LSSiB w Grudziądzu. Latał, jako pilot, w 113 Eskadrze Myśliwskiej 1 Pułku. Awansowany na stopień porucznika w 1936 r. Od 10.1936 r. d-ca III Esk. w Dywizjonie Rekruckim 1 PL. W 01.1937 r. przesunięty do 113 Esk. Myśl. 14.12.1938 r. został d-cą 113 Eskadry Myśliwskiej. We 09.1939 r. walczył w składzie IV/1 Dywizjonu Myśliwskiego Brygady Pościgowej, dowodząc eskadrą. 06.09. zestrzelił niemiecki bombowiec He-111 (brak potwierdzenia), miał też udział w zestrzeleniu kolejnego He-111 (1/3) i Ju-87 (1/5). Przez Rumunię przedostał się do Francji. Otrzymał przydział do odradzającego się lotnictwa polskiego. Podczas wojny niemiecko-francuskiej w roku 1940 dowodził kluczem w Groupe de Chasse III/6. We Francji – d-ca klucza III/6 Gr. Ch. (15.05.-15.07.1940). Zaliczono mu udział w zestrzeleniu jednego niemieckiego samolotu bombowego He-111. Po klęsce Francji przeleciał samolotem do Północnej Afryki, skąd przedostał się do Wielkiej Brytanii. 25.08.1940 r. został skierowany do 5 Operation Training Unit – (Jednostka Szkolenia Operacyjnego) w Aston Down (08.-10.1940). Po przeszkoleniu na brytyjskich samolotach, 11.10.1940 r. otrzymał przydział do 607 Dywizjonu Myśliwskiego RAF w Tangmere. W jego składzie brał udział w „Bitwie o Wielką Brytanię". W 11.1940 r. został przeniesiony do 303 Dywizjonu Myśliwskiego im. T. Kościuszki (01.11.1940-20.02.1941), który stacjonował wówczas na lotnisku w Leconfield, później (22.02.1941) - do nowo formowanego 316 Dywizjonu Myśliwskiego „Warszawskiego" na d-cę eskadry „A" (02.-07.1941). Następnie służył w 308 Dywizjonie Myśliwskim „Krakowskim" (na naziemnym stanowisku dowodzenia). W przerwie operacyjnej był kontrolerem lotów na stacji RAF Colerne. W połowie 1942 r. przeniesiony do 302 Dywizjonu Myśliwskiego. W 08.1942 r. został d-cą eskadry „A" a 29.04.1943 r. został mianowany d-cą 302 Dywizjonu Myśliwskiego „Poznańskiego", funkcję tę sprawował do 17.10.1943 r. Dywizjon w tym czasie osłaniał wyprawy amerykańskich bombowców niszczących cele we Francji, Belgii i Holandii, szczególnie wyrzutnie bomb latających V-1, węzły komunikacyjne i fabryki. W 06.1943 r. dywizjon został przeniesiony na lotnisko w Perranporth w Kornwalii, a jego głównym zadaniem było osłanianie konwojów morskich. We 09.1943 r. dywizjon otrzymał nowe samoloty Spitfire Mk. IX oraz ponownie został włączony do 1 Skrzydła Myśliwskiego. Startując z lotniska w Northolt osłaniał wyprawy bombowe i wykonywał zadania patrolowania. Po przekazaniu dowodzenia dywizjonem kpt. pil. Wacławowi KRÓLOWI, Wieńczysław BARAŃSKI był oficerem łącznikowym w 12 Grupie Myśliwskiej. Od 01.04.1944-01.1945 r. studiował na V kursie Wyższej Szkoły Lotniczej. Po jej ukończeniu został wykładowcą taktyki w katedrze lotnictwa myśliwskiego tejże uczelni. Zestrzelił 1,5 samolotu. Za swoje zasługi wojenne był odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari nr 08522, nadanym 15.05.1944 r. oraz 3 x Krzyżem Walecznych, Polową Odznaką Pilota. 20.11.1946 r. zwolnił się z lotnictwa polskiego. Po demobilizacji (wyjechał do Argentyny. Zmarł 08.08.1970 r. w Stough (Argentyna). Osiedlił się na terenie Wielkiej Brytanii. Zmarł 08.08.1970 r. w Maldenhead (UK). – (CAW.Ap-, Waldemar WÓJCIK)

Opis zdjęć

1. Wieńczysław BARAŃSKI

2. Od lewej: F/O W. BARAŃSKI, P/O B. MIERZWA, F/O A.K. GABSZEWICZ, P/O T. SAWICZ, F/O Z. WODECKI i F/O J. JANKIEWICZ – (LOTNICTWO 1/2002)

3. Kpt. Adam KOWALCZYK, d-ca IV/1 Dyonu Myśliwskiego, wchodzącego w skład Zgrupowania Myśliwskiego, odprawia pilotów 113 Eskadry na szkolone zadanie podczas kompleksowych ćwiczeń obrony powietrznej Warszawy w końcu marca 1939 r. Pierwszy z lewej stoi d-ca Eskadry, por. Wieńczysław BARAŃSKI. Po mobilizacji Zgrupowanie stało się Brygadą Pościgową. (J.B. CYNK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WOJNIE 1939 – 1943 t.1 - 2001)
- Piloci 113. Eskadry Myśliwskiej podczas ćwiczeń na początku 1939 r. Z lewej strony stoi d-ca IV/1 Dyonu, kpt. Adam KOWALCZYK. W szeregu od lewej: por. Wieńczysław BARAŃSKI (d-ca eskadry), por. Jan BOROWSKI, ppor. Włodzimierz KLAWE, ppor. Hieronim DUDWAŁ, ppor. Stanisław ZATORSKI, kpr. Michał CWYNAR i plut. Kazimierz SZTRAMKO – (Krzysztof JANOWICZ – KREW NAD WARSZAWĄ; Lublin 2009)
– (AEROPLAN 5-6(92/93)/2011)

4. BARAŃSKI Wincesław, mjr pil. (19.09.1908-08.08.1970). Urodził się w Solcu n. Wisłą, woj. kieleckie. Po promocji w SPL Vl0 lokatą został skierowany do 1 PL - 12 Esk. Lin. Po przeszkoleniu w 1934 na pilota w CWOL, ukończył WSP w 1935. Por. - 1936. Od X.36 dca III Esk. w Dyw. Rekruckim 1 PL. W styczniu 1937 przesunięty do 113 Esk. Myśl., a od 15.XII.38 dowodził eskadrą, z którą odbył wojnę 1939 w składzie IV/1 Dyw. Myśl. Bryg. Pościgowej. We Francji - dca klucza III/6 Gr. Ch. (V-VI.40). Po przeszkoleniu w 5 OTU (VIII-X.40) w Bitwie o Anglię walczył w 607 DMRAF (od 8.X.40), odszedł do 303 DM (XI.40-11.41), a następnie do organizującego się 316 DM na dcę eskadry „A" (II-VII.41). W przerwie operacyjnej był kontrolerem lotów na stacji RAF Colerne. W połowie 1942 przeniesiony do 302 DM, którym dowodził od 10.III-17.X.43. Po ukończeniu V kursu WSL (V.44-I.45) został wykładowca w katedrze lotnictwa myśliwskiego. Zestrzelił 1,5 samolotu. Po demobilizacji wyjechał do Argentyny. Zmarł w Maindenhead, Berkshire, Wielka Brytania. – (J. PAWLAK – ABSOLWENCI SZKOŁY ORLĄT 1925-1939; wyd. drugie)

5. Oficerowie eskadr myśliwskich 1. Pułku Lotniczego przed PWS-10. Siedzą od lewej: por. pil. Władysław GNYŚ (stryj W. GNYSIA, który walczył w II w.św.), kpt. pil. Władysław PROHAZKA (d-ca 114. Eskadry), mjr pil. Stefan PAWLIKOWSKI (d-ca IV/1 Dyonu Myśliwskiego), kpt. pil. Eugeniusz WYRWICKI (d-ca 113. Eskadry). Stoją od lewej piloci 114. Eskadry Myśliwskiej: por. pil. Stefan KOŁODYŃSKI (oficer techniczny eskadry), por. pil. Witold URBANOWICZ, ppor. pil. Wojciech KOŁACZKOWSKI, por. pil. Wieńczysław BARAŃSKI. Warszawa, 1934 r. – (Wojciech KRAJEWSKI – WITOLD URBANOWICZ - LEGENDA POLSKICH SKRZYDEŁ)

6. Wieńczysław BARAŃSKI – (Grzegorz ŚLIŻEWSKI – GORZKA SŁODYCZ FRANCJI...)

7. Piloci dywizjonu 302 Poznańskiego w 1943 r. Oparty o śmigło d-ca kpt. pil. Wieńczysław BARAŃSKI – (Wacław KRÓL – walczyłem pod niebem Europy i Afryki)