BARĄCZ Andrzej Jan

Aneta Sowa

por.-F/O (P-2001) Andrzej Jan BARĄCZ (14.09.1911 – 14.07.2004); oficer techniczny; 301 Dywizjon Bombowy. Zmarł w New York (USA) – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)

BARĄCZ Andrzej Jan – student Politechniki Lwowskiej. szer. radio-mechanik w Dyw. 300; po szkole podchorążych i kursach of. łączn. (nadliczb.) w Dyw. 301; 1944 urlop na studia (dyplom Uniwersytetu Londyńskiego PUC (Polish University College – Politechnika Polska w Londynie)). por. (F/O) Medal Lotniczy – (Jerzy PŁOSZAJSKI – TECHNICY LOTNICTWA POLSKIEGO NA ZACHODZIE 1939-1946