BOBOWSKI Mieczysław

Aneta Sowa

St. szer. nadt. Mieczysław BOBOWSKI – Morski Dywizjon Lotniczy. 12.10.1929 r. na mocy rozkazów dowódcy MDLot. z 13 i 14.10.1929 r. na IX Kurs Szkoły Podoficerów Mechaników Samolotowych (SPMS) w Centrum Wyszkolenia Podoficerów Lotniczych (CWPL) w Bydgoszczy wyjechali z Pucka mł. mjstr. Jan LEWANDOWSKI, plut. zaw. Franciszek FENSKEST, szer. nadt. Władysław JURJEWICZ, st. szer. nadt. Mieczysław BOBOWSKI, szer. Maksymilian BRÜNING, st. szer. Stanisław ZIĘTARA i kpr. nadt. Stanisław KORSAK. 30.10.1930 r. na mocy r-zów d-cy MDLot. z 01, 02 i 03.11.1930 r. na kurs rusznikarski przy LSSiB w Grudziądzu skierowano mł. mjstr. wojsk. Konrada KRAŚNICKIEGO i kpr. strz. samol. Józefa ZASADĘ, na kurs fotograficzny przy 2. Pułku Lotniczym w Krakowie skierowano plut. Eugeniusza FRANKOWSKIEGO i kpr. Mieczysława BOBOWSKIEGO – (Andrzej OLEJKO – Lotnictwo morskie II Rzeczypospolitej)