BABUL Leon

Aneta Sowa

mat pil. Leon BABUL – w Morskim Dywizjonie Lotniczym. W 04.1939 r. w czasie lotu treningowego klucza trzech R-XIII wraz z mat. pil. Marianem TOMSI, na wysokości ok. 300 m wpadł w korkociąg, nie mogąc wyprowadzić samolotu do lotu poziomego, ratował się skokiem ze spadochronem – (LOTNICTWO Z SZACHOWNICĄ Nr 10)

3 listopada 2001, po długiej i ciężkiej chorobie, w wieku 86 lat, zmarł st. bosman w st. spocz. pil. Leon BABUL. Pochowany z honorami wojskowymi na cmentarzu w Gdańsku-Łostowicach – (SKRZYDLATA POLSKA 12/2001)

Mat pil. Leon BABUL – w Morskim Dywizjonie Lotniczym. W 04.1939 r. w czasie lotu treningowego klucza trzech R-XIII ter/G/hydro na kołach na wysokości 300 m przy wykonywaniu skrętu wpadł w korkociąg. Wraz z mat. pil. Marianem TOMSIA wyskoczyli na spadochronach, a samolot rozbił się przy drodze Puck-Swarzewo – (Andrzej OLEJKO – Lotnictwo morskie II Rzeczypospolitej)

mat pil. Leon BABUL. Pilot MDL. – (CAW.Ap-, Waldemar WÓJCIK)