BABICZ Bolesław

Aneta Sowa

st. szer.-LAC (705487) Bolesław BABICZ (20.10.1923 – 1958); strzelec pokładowy; 301 Dywizjon Bombowy; zmarł w Worksop (Yorkshire – UK) – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)

BABICKA Kazimiera

Aneta Sowa

och.-ACW1 (2793217) Kazimiera BABICKA ur. 22.06.1922; kancelistka w Hucknall – (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)

BABIARZ Józef

Aneta Sowa

ppor.-F/O (704251, P-2732) Józef BABIARZ (16.03.1912 – 02.03.1945); bombardier; 300 Dywizjon Bombowy. Lot bojowy samolotem Lancaster-P185 z lotniska RAF Faldingworth na bombardowanie Kolonii. Po wykonaniu zadania samolot został zaatakowany i zestrzelony przez niemieckie myśliwce, w płomieniach spadł na ziemię. Zginął, pochowany w Lommel (Belgia), grób 3/3/C – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)

P/O bomb. Józef BABIARZ – 300. Dywizjon Bombowy. 17.12.1944 r. o godz. 15.47 jako ostatni ze sporym opóźnieniem z lotniska (Faldingworth) poderwał się Lancaster I BH-W (PA185), załoga: pilot F/Lt Władysław WYGANOWSKI, mech. pokł. Sgt Jacek FILEK, bomb. P/O Józef BABIARZ, naw. Sgt Edmund KULIKOWSKI, rtg. Sgt Jan HOROBIOWSKI oraz strzelcy Sgt Stefan CHĘTNICKI i Sgt Bolesław FILIPIAK – (LOTNICTWO Z SZACHOWNICĄ Nr 40)

ppor. bomb. (P-2732) Józef BABIARZ – ur. 16.03.1912 r. s. Antoniego i Katarzyny. W Wielkiej Brytanii po przeszkoleniu przydzielony do 300 Dywizjonu Bombowego „Ziemi Mazowieckiej" w Faldingworth. 02.03.1945 r. w składzie załogi samolotu Avro „Lancaster" nr P 185 uczestniczył w bombardowaniu Kolonii. W rejonie celu, po wykonaniu zadania, samolot został zaatakowany i zestrzelony przez niemieckie myśliwce, w płomieniach spadł na ziemię. Zginęła cała załoga: F/Lt W. WYGANOWSKI, Sgt J. FILEK, Sgt E. KULIKOWSKI, F/Sgt J.R. HOROBIOWSKI, F/Sgt S. CHĘTNICKI, F/Sgt B. FILIPIAK. Ppor. BABIARZ pochowany został na polskim Cmentarzu wojskowym w Lommel (Belgia), grób nr 3, działka 3, rząd C. Odznaczony Krzyżem Walecznych i Medalem Lotniczym. – (CAW.Ap-, Waldemar WÓJCIK)

P-2732 BABIARZ Józef, ppor. bomb.-P/O, ur. 16.03.1912 r. Przydzielony do 300 db w Faldingworth, 02.03.1945 r. na Avro „Lancaster" nr P 185 uczestniczył w bombardowaniu Kolonii. W rejonie celu, po wykonaniu zadania, samolot został zaatakowany i zestrzelony przez niemieckie myśliwce, w płomieniach spadł na ziemię. Zginęła cała załoga: F/Lt W. WYGANOWSKI, Sgt J. FILEK, Sgt E. KULIKOWSKI, F/Sgt J.R. HOROBIOWSKI, F/Sgt S. CHĘTNICKI, F/Sgt B. FILIPIAK. Ppor. BABIARZ pochowany został na polskim cmentarzu wojskowym w Lommel (Belgia), grób nr 3, działka 3, rząd C. Odznaczony Krzyżem Walecznych po raz pierwszy – (O. CUMFT i H.K. KUJAWA – KSIĘGA LOTNIKÓW POLSKICH 1939-1946)

BABIAŃSKI Tomasz

Aneta Sowa

por.-F/O (P-1200) BABIAŃSKI Tomasz ur. 29.12.1904. Absolwent III Promocji Szkoła Podchorążych Lotnictwa – Dęblin. Po zakończeniu w 1929 r. przydzielony do 1. Pułku Lotniczego w Warszawie. W 1937 r. przeniesiony do 4 PL w Toruniu. Odkomenderowany w 1938 r. na d-cę eskadry szkolnej w Szkole Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich - Krosno. We 09.1939 r. ewakuował się ze szkołą i Bazą Lotniczą CWL-2 do Rumunii. Brak danych o przebiegu służby wojskowej w latach 1940-45. 1955 Londyn W2 (UK) – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)

Tomasz BABIAŃSKI – we 09.1939 r. w 4. Pułku Lotniczym w Toruniu – (MILITARIA XX WIEKU nr 1(34)/2010)

kpt. pil. obs. (P-1200) Tomasz BABIAŃSKI – ur. 29.12.1904 r. w Moskwie. s. Eustachego i Antoniny z BABIAŃSKICH BABIAŃSKIEJ. Kuzyn gen. BABIAŃSKIEGO. Ukończył Gimnazjum Męskie Władysława Giżyckiego w Warszawie bez matury w latach 1918-1926. Wstąpił do Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej, którą ukończył 14.07.1927 r. Absolwent III promocji SPL w Dęblinie z 34 lokatą i wcielony do 12 Esk. Liniowej - 1 PL w Warszawie jako obserwator. Uzyskał tytuł i Odznakę Obserwatora nr 618,(Dz. Pers. 14/1929). W 1931 r. w okresie 08.05.-11.09.1931 r. ukończył Kurs Pilotażu w CWOL Dęblin a następnie po rocznej praktyce pilotażowej ukończył 28.06.1932 r. Kurs Wyższego Pilotażu przy Lotniczej Szkole Strzelania i Bombardowania w Grudziądzu z lokatą 16/16 i powrócił do macierzystej eskadry (podczas szkolenia 18.05.1932 r. o godz. 17.40 na lotnisku Grudziądz rozbił pilotowany przez siebie samolot Vilbaut nr 3-15 odnosząc niegroźne obrażenia). Otrzymał tytuł i Odznakę Pilota nr, Dz. Pers. Awansowany na stopień porucznika w – 1932 r. W 1937 r. przeniesiony do 4 Pułku Lotniczego w Toruniu – k-nt PWL - Toruń (11.1937-05.1938). Odkomenderowany w 11.1938 r. na d-cę eskadry szkolnej, w Szkole Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich - Krosno. W wojnie 1939 ewakuował się ze szkołą i Bazą Lotniczą CWL-2 do Rumunii. Brak danych o przebiegu służby wojskowej w latach 1940-45. – (CAW.Ap-, Waldemar WÓJCIK)

Opis zdjęć

1. BABIAŃSKI Tomasz, por. pil. (ur. 30.12.1904) - Absolwent III promocji SPL, ukończył z 34 lokatą i wcielony do 1 PL - 12 Esk. Lin. W 1931 r. przeszkolił się w CWOL na pilota, powrócił do macierzystej eskadry. Por. – 1932 r. W 1937 r. przeniesiony do 4 PL - kmdt PWL w Toruniu (11.1937-05.1938). Odkomenderowany w 11.1938 r. na dcę eskadry szkol, w SPLdM - Krosno. W wojnie 1939 r. ewakuował się ze szkołą i Bazą Lotn. CWL-2 do Rumunii. W Anglii w latach 1940-1945 należał do pers. naziemnego PSP Brak bliższych danych o przebiegu służby wojskowej. Po demobilizacji pozostał w W. Brytanii, zamieszkując w Londynie – (J. PAWLAK – ABSOLWENCI SZKOŁY ORLĄT 1925-1939; wyd. drugie)