BABCZYŃSKI Bogdan

Aneta Sowa

por. obs. Bogdan BABCZYŃSKI – w 03. i 04.1919 r. Inspektorat Wojsk Lotniczych w W-wie skierował do Poznani oficerów, m.in.: rtm. pil. Tadeusz GROCHOWALSKI, ppor. pil. Józef KRZYCZKOWSKI, mjr pil. Jerzy SYROKOMLA-SYROKOMSKI, ppor. pil. Edmund NORWID-KUDŁO, ppor. inż. Mieczysław PIETRASZEK, ppor. pil. Kazimierz ZIEMBIŃSKI, por. obs. Bogdan BACZYŃSKI oraz ppor. Jan RYBKA – (Hubert MORDAWSKI – POLSKIE LOTNICTWO WOJSKOWE 1918-1920)

por. obs. Bogdan BABCZYŃSKI. 2 Eskadra Wywiadowcza. – (CAW.Ap-, Waldemar WÓJCIK)

Opis zdjęć

1. Personel latający 1 eskadry wielkopolskiej (12 eskadry wywiadowczej) przy samolocie DFW C5 na lotnisku Kisielewicze pod Bobrujskiem zimą 1919/1920 r. Stoją od lewej: sierż. HALAGIERA, sierż. MÜHLNIKIEL, por. KRZYWIK, por. JACH, BACZYŃSKI (?), por. KOWALEWSKI, por. PNIEWSKI, nn, sierż. BURZYŃSKI, NAPIERAŁA, GALLUS i HUDZICKI. – (KRZYSZTOF A. TARKOWSKI – LOTNICTWO W WOJNIE Z ROSJĄ SOWIECKĄ 1919-1920; 1991)

BABAŃCZYK Stefan

Aneta Sowa

kpr. strzel, rtg. Stefan BABAŃCZYK – ur. w 1918 r. Wstąpił do Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Krośnie w 1935 r. i ukończył w 1938 r. jako radiotelegrafista. Przydzielony do 1 Pułku Lotniczego w Warszawie i wcielony do Eskadry Ćwiczebnej przy 213 Eskadrze Bombowej. Ukończył kurs strzelców samolotowych radiotelegrafistów w okresie 30.06.1938-30.04.1939 r. Po ukończeniu otrzymał przydział służbowy do 216 Eskadry Bombowej. Brał czynny udział w wojnie obronnej 1939 r. jako strz. rtg. 216 Esk. Bombowej walczącej w składzie „Brygady Bombowej". 07.09.1939 r. podczas wykonywania lotu bojowego w składzie załogi samolotu PZL-37B „Łoś" nr 72.174 w celu bombardowania niemieckich kolumn zmotoryzowanych w rejonie Radzymina, samolot został zestrzelony przez samoloty myśliwskie Bf-110 i rozbił się w miejscowości Ciemne. Spośród członków załogi uratowali się pilot pchor. RYŻKO Władysław i obserwator por. MAŚLANKA Ludwik. Zginęli obydwaj strzelcy rtg, kpr. F.KOREK i kpr. BABAŃCZYK. Kpr. rtg. BABAŃCZYK Stefan pochowany jest na cm. w Radzyminie w kwaterze żołnierzy 1939 r. – (CAW.Ap-, Waldemar WÓJCIK)

kpr. strz. rtg. Stefan BABAŃCZYK – ur. 1919 r. Absolwent Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Krośnie. Przydzielony do 1 plot w Warszawie, brał udział w wojnie obronnej Polski jako strzelec pokładowy 216 eskadry bombowej. 07.09.1939 r. wystartował na samolocie „Łoś" nr 72.174 w składzie załogi: ppor. pil. Władysław RYŻKO, por. obs. Ludwik MAŚLANKA i kpr. strz. Florian KOREK z zadaniem bombardowania niemieckich jednostek pancernych w rejonie dolnej Narwi. Przed celem samolot został zaatakowany przez 12 niemieckich myśliwców i zestrzelony w rejonie Radzymina. Pilot i obserwator uratowali się skacząc ze spadochronami. Obaj strzelcy zginęli, pochowani we wspólnym grobie na cmentarzu wsi Ciemne pod Radzyminem – (O. CUMFT i H.K. KUJAWA – KSIĘGA LOTNIKÓW POLSKICH 1939-1946)

Opis zdjęć

1. kpr. strzel. rtg. BABAŃCZYK Stanisław - ur. w 1918 r. Wstąpił do Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy w 1935 r. i ukończył Szkołę w 1938 r. jako radiotelegrafista. Został przydzielony do 1 Pułku Lotniczego w Warszawie i wcie¬lony do eskadry ćwiczebnej przy 213 eskadrze bombowej na kurs strzelców samolotowych radiotelegrafistów w okresie od 30.06.1938-30.04.1939 r. Po ukończonym kursie był wcielony do 216 eskadry bombowej. Brał czynny udział w kampanii wrześniowej 1939 r. w ramach „Brygady Bombowej". Zginął 07.09. w locie bojowym w rejonie Radzymina. Samolot rozbił się w miejscowości Ciemne. Załoga: por. obs. MAŚLANKA Ludwik uratował się, pchor. pil. RYŻLCO Władysław uratował się, kpr. strz. rtg. KOREK Florian zginął (1935). Zginął w samolocie PZL-37 „Łoś". Jest pochowany we wspólnym grobie w miejscowości Ciemne – (Mieczysław J. HAŃSKI – ADAM; ENCYKLOPEDIA – SZKOŁA PODOFICERÓW LOTNICTWA DLA MAŁOLETNICH)

2. Tablica na ścianie kościoła w Radzyminie poświęcona poległym załogom trzech Łosi. – (GAPA nr 1. 02.2012)

ADAMCZYK Henryk

Aneta Sowa

st. szer.-AC1 (708941) Henryk ADAMCZYK ur. 12.07.1925 – 07.1992; bez specjalności; zmarł w Worhing, (East Sussex – UK) – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)