BŁYSK-WILSKI Bogdan

Aneta Sowa

pchor. obs. Bogdan BŁYSK-WILSKI – 4. Eskadra. 17.04.1919 r. z ppor. pil. Stefanem BRYGIEWICZEM na Albatrosie C.III wystartowali z Dojlid (Białystok) nad Lidę. Dotarli tuż przed jej zajęciem przez polskie oddziały i wspomogli je bombardując dworzec kolejowy, będący jeszcze w rękach bolszewickich. Wylądowali na nowym lotnisku w Janeszach pod Wołkowyskiem. Po południu w tej samej załodze na Albatrosie C.III kraksa podczas startu (zbyt silny wiatr), ciężko ranny – (LOTNICTWO 1/2004)

pchor. strzelec obserwator Jan BŁYSK-WILSKI – 4. Eskadra Lotnicza. 19.04.1919 r. został ciężko ranny, podczas wykonywania lotu rozpoznawczego. Niedługo po wystartowaniu z lotniska Wołkowyska na samolocie Albatrosie C.III nastąpiła katastrofa, ppor. pil. Stefan BRYGIEWICZ zginął – (Hubert MORDAWSKI – POLSKIE LOTNICTWO WOJSKOWE 1918-1920)

por. inż. obs. rez. Bohdan BŁYSK-WILSKI – ur. 30.08.1898 r. w Rogowie, woj. Łódzkie s. Ignacego i Zofii z SULIKOWSKICH. Maturę uzyskał w Szkole Realnej z Wydziałem Agronomicznym Edwarda ROATALERA w Warszawie w 1918 r. Wstąpił do POW 15.09.1915 r. a do WP 11.11.1918 r. Studiował w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie inż. rolnik. Ukończył Wojskową Szkołę Lotniczą w Warszawie (01.02.-14.04.1919). 17.04.1919 r. pchor. BŁYSK-WILSKI podczas lotu samolotem Albatros C III pilotowanym przez por. BRYGIEWICZA ulegli katastrofie podczas której zginął pilot a pchor. odniósł ciężkie obrażenia. Podporucznik 01.09.1919 r. Po rekonwalescencji został skierowany do I Grupy Lotniczej jako obserwator 4 Esk. Lotniczej ranny podczas lotu bojowego. Ukończył kurs kierowania ogniem przy Szkole Artylerii w Toruniu w 1920 r. Porucznik. Otrzymał tytuł i Odznakę Obserwatora nr 25, Dz. Pers. nr 98/1919, oraz Polową Odznakę Obserwatora nr 62, Dz. Pers. nr 15/1928. Służył w 1 PL i 6 PL. Zwolniony od powszechnego obowiązku wojskowego jako inwalida wojenny. Tj. Dz. Pers. nr 1/1934 s.77. Krzyż Walecznych x 4. – (CAW.Ap-, Waldemar WÓJCIK)

por. obs. Bohdan BŁYSK-WILSKI – odznaczony Krzyżem Walecznych – (KU CZCI POLEGŁYCH LOTNIKÓW KSIĘGA PAMIĄTKOWA – 1933)

BŁYSKAL Franciszek

Aneta Sowa

kpt.-Sgt (793314) Franciszek BŁYSKAL (10.01.1920 – 26.11.1940); strzelec pokładowy; 12 Operation Training Unit – (Jednostka Szkolenia Operacyjnego). Lot ćwiczebny z dwoma członkami załogi samolotem Fairey Battle-L5071 z lotniska RAF Benson. Po dwóch okrążeniach lotniska samolot nagle spikował do ziemi i rozbił się. Wszyscy zginęli. Pochowany na cmentarzu w Benson (UK), grób 9/D – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)

P-793314 BŁYSKAL Franciszek, kpr. strz. rtg.-Sgt, ur. 10.01.1920 r. Skierowany do 12 OTU - Operation Training Unit (Jednostka Szkolenia Operacyjnego) w Benson, 26.11.1940 r. na „Fairey Banie" nr L 5071 odbywał lot ćwiczebny wraz z P/O A. IGNASZAKIEM i P/O W. MAKAREWICZEM. Po dwóch okrążeniach lotniska samolot nagle spikował do ziemi i rozbił się. Wszyscy zginęli. Kpr. BŁYSKAL został pochowany na cmentarzu w Benson, grób nr 9 D – (O. CUMFT i H.K. KUJAWA – KSIĘGA LOTNIKÓW POLSKICH 1939-1946)

kpr. strz. rtg. (P-793314) Franciszek BŁYSKAL – ur. 10.01.1920 r. w Humaniskach pow. Brzozów, woj. krośnieńskie, s. Antoniego. Ukończył Szkołę Powszechną i cztery klasy Gimnazjum Państwowego w Brzozowie w 1937 r. Wstąpił do Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy, którą ukończył na kursie przyspieszonym w Krośnie w 1939 r. jako radiotelegrafista. Ewakuowany wraz z personelem szkoły do Rumuni, przedostał się do Francji a następnie Wielkiej Brytanii. Po ukończeniu kursu radiotelegrafistów w Bazie Blackpool i Kursu Strzelców Samolotowych w 1 Air Gunner School – (Szkoła Strzelców Pokładowych) został skierowany na wyszkolenie bojowe do 12 Operation Training Unit – (Jednostka Szkolenia Operacyjnego). 12.08.1940 r. przydzielony został do 304 Dywizjonu Bombowego „Ziemi Śląskiej". 26.11.1940 r. w składzie załogi samolotu „Fairey Battle" nr L 5071 odbywał lot ćwiczebny wraz z P/O A. IGNASZAKIEM i P/O W. MAKAREWICZEM. Po dwóch okrążeniach lotniska samolot nagle zanurkował do ziemi i rozbił się. W rozbitym samolocie zginęła cała załoga. Pochowany na Cmentarzu w Benson, Churchyard (UK), grób nr 9 D. – (CAW.Ap-, Waldemar WÓJCIK)

 

1. kpr. strzel, rtg. (Sgt. W.Op/A.G. P-793314) BŁYSKAŁ Franciszek - ur. się 10.10.1920 r. w Humniskach, pow. Brzozów, woj. krośnieńskie, gdzie ukończył Szkołę Powszechną i cztery klasy gimnazjalne w Brzozowie w 1937 r. W tym samym roku wstąpił do Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy i ukończył Szkołę kursem przyspieszonym w Krośnie w 1939 r. jako radiotelegrafista. Wybuch wojny we 09.1939 r. wstrzymał dalsze wyszkolenie w Szkole i z większością uczniów był ewakuowany z Łucka do Rumunii. Przedostał się do Francji 22.01.1940 r. i po upadku Francji był ewakuowany do Wielkiej Brytanii, przybywając tam 15.07.1940 r. Ukończył wyszkolenie radiotelegrafisty w Bazie Blackpool. Wyszkolenie strzelca samolotowego otrzymał w jednej ze szkół dla strzelców samolotowych. Wyszkolenie bojowe otrzymał w 12. Jednostce Wyszkolenia Bojowego (OTU). 12.08. był skierowany do 304 dywizjonu bombowego. Zginął 26.11.1940 r. w locie ćwiczebnym. Dalsze szczegóły wypadku można znaleźć w rozkazie Ministerstwa Lotnictwa Brytyjskiego Nr P-356214/40. Zginął w samolocie Fairey „Battle" Nr L-5071, z lotniska Benson. Jest pochowany na cmentarzu w Benson (Churchyard). Grób Nr 9 – D – (Mieczysław J. HAŃSKI – ADAM; ENCYKLOPEDIA – SZKOŁA PODOFICERÓW LOTNICTWA DLA MAŁOLETNICH)

BŁOTNY Mieczysław

Aneta Sowa

plut. pil. Mieczysław BŁOTNY – ur. 11.07.1893 r. w Poznaniu, s. Wojciecha i Magdaleny z domu STASZEK. Ukończył 8 klasową Szkołę Powszechną. W 1914 r. wcielony do armii pruskiej walczy na froncie zachodnim. Na własną prośbę skierowany do Szkoły Pilotów w Bydgoszczy po ukończeniu której kontynuował szkolenie w Szkole Pilotażu w Wilnie. Po zakończeniu działań wojennych powrócił do Poznania. Brał udział w zdobyciu lotniska Ławica. Pozostał na stacji lotniczej jako pilot. Przydzielony do kadry nowo utworzonej Szkoły Obserwatorów Lotniczych jako instruktor pilot. Uczestniczył w walkach pod Lwowem. W 1921 r. zwolniony do rezerwy armii. Otrzymał tytuł i Polową Odznakę Pilota Dz. Pers. nr 15/1928. – (CAW.Ap-, Waldemar WÓJCIK)

BŁOŃSKI Zbigniew Andrzej

Aneta Sowa

por. obs. pil. Zbigniew Andrzej BŁOŃSKI – ur. 30.11.1909 r. w Tarnobrzegu, woj. lubelskie, s. Władysława inż. wodnego i Marii z domu KRAŚNIEWICZ. Absolwent Gimnazjum w Toruniu. W 1930 r. po uzyskaniu matury w Korpusie Kadetów nr 3 w Rawiczu z 44 lok. wstąpił do SPRL w Dęblinie, którą ukończył w grupie obserwatorów z lok. 22/33. 15.08.1931 r. przeniósł się do Szkoły Podchorążych Lotnictwa. Absolwent VII promocji SPL w Dęblinie z 36 lokatą. 10.08.1933 r. mianowany podporucznikiem obserwatorem i wcielony do 42 Esk. Liniowej 4 PL w Toruniu. W okresie 04.05.-15.09.1934 r. ukończył kurs pilotażu w Szkole Pilotów CWOL Dęblin, a w 1935 r. Kurs Wyższego Pilotażu przy LSSiB w Grudziądzu z lok. 37/48. (15.04.-28.06.1935). Awansowany na stopień porucznika w 1936 r. W 1936 r. przeniesiony do SPL na stanowisko d-cy plutonu szkolnego i instruktora. (01.1936 -08.1939). W wojnie 1939 r. ewakuował się wraz k-dą CWL-1 na płd.-wsch. kraju. 17.09.1939 r. w nieznanych okolicznościach dostał się do niewoli sowieckiej. Umieszczony w obozie Starobielsk. 17.04.1940 r. wywieziony do siedziby NKWD w Starobielsku i zamordowany. – (CAW.Ap-, Waldemar WÓJCIK)

 

1. por. pil. Zbigniew Andrzej BŁOŃSKI – ur. 30.11.1909 r. w Tarnobrzegu, syn Walentego. Początkowo uczęszczał do gimnazjum w Toruniu, a następnie matura w Korpusie Kadetów Nr 3. W czasie 1930-1931 r. Szkoła Podchor. Rez. Lotnictwa. Po ukończeniu w 1933 r. Szkoły Podchor. Lotnictwa - Dęblin w stopniu podporucznika obserwatora został skierowany do 4 Pułku Lotniczego - Toruń. W 1934 r. odkomenderowany na kurs pilotażu i po uzyskaniu dyplomu pilota otrzymał przydział na d-cę plutonu w Szkole Podchor. Lotnictwa - Dęblin. W okresie 04.-06.1935 ukończył Wyższą Szkołę Pilotażu - Grudziądz. We 09.1939 r. prawdopodobnie ewakuował się z personelem Szkoły na płd. wschód kraju. W nieznanych okolicznościach dostał się do sowieckiej niewoli. Przebywał w obozie Starobielsk skąd wiosną 1940 r. wywieziony do Charkowa i tam zamordowany. – (Jerzy PAWLAK – OSTATNIE LĄDOWANIE; 1995)

2., 3. Karta ewidencyjna. (zbiór własny)

4. BŁOŃSKI Zbigniew Andrzej, por. pil. (30.ll.1909-IV.1940). Urodził się w Tarnobrzegu, woj. lubelskie, s. Walentego. Po maturze w KK-3 wstąpił do SPRL, w 1931 przeniósł się do SPL. Promowany z 36 lokatą i wcielony do 4 PL - 42 Esk. Lin. W 1934 przeszkolił się w CWOL na pilota, a w 1935 ukończył KWP (IV-VI.35). Por. - 1936. W 1936 przeniesiony do SPL na dcę plutonu szkolnego i instruktora. (I.36-VIII.39). W wojnie 1939 ewakuował się wraz kmdą CWL-1 na płd. wsch. kraju. 17.IX dostał się do sowieckiej niewoli. Umieszczony w obozie Starobielsk, wiosną 1940 wywieziony do Charkowa i zamordowany. – (J. PAWLAK – ABSOLWENCI SZKOŁY ORLĄT 1925-1939; wyd. drugie)