BARGIEŁ Zygmunt

Aneta Sowa

plut.-LAC (784243) Zygmunt BARGIEŁ ur. 04.09.1916; mechanik – (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)

BARGIEŁ Stefan

Aneta Sowa

plut.-LAC (703333) Stefan BARGIEŁ ur. 16.03.1916; mechanik – (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)

BARGIEŁ Roman

Aneta Sowa

plut.-LAC (703332) Roman BARGIEŁ ur. 06.02.1915; ślusarz. W 1947 r. zgłosił powrót do Polski – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)

BARGIEL Józef

Aneta Sowa

sierż. pil. BARGIEL – w 1926 r. instruktor w III eskadrze Niższej Szkoły Pilotów w Bydgoszczy – (J. MEISSNER – WSPOMNIENIE PILOTA t.2)
st. sierż. pil. Józef BARGIEL – ur. 15.02.1900 r. we Lwowie, s. Jana i Paraskiewi z domu MĄCZKA. Ukończył 3 klasy wydziałowe I Kursu Akademii Handlowej. W Wojskach Polskich od 11.11.1918 r. w 6 Esk. Lotniczej, 2 Pułku Lotniczego w Krakowie. Ukończył Szkołę Pilotów w Bydgoszczy (18.08.1923-19.03.1924). Wyższą Szkołę Pilotów w Grudziądzu (20.03.-29.08.1924). Kurs Instruktorski w Centralnej Szkole Podoficerów Pilotów Lotnictwa w Bydgoszczy (15.01.-15.03.1925). Służył w 2 Pułku Lotniczym w Krakowie jako pilot w 21 Eskadrze Lotniczej. 11.02.1928 r. przeniesiony do rezerwy, w myśl Dz. Rozk. 50/1924, poz. 718, art. 98. Żonaty z Karoliną DWORZAŃSKĄ. Odznaczony Krzyżem Obrony Lwowa. Zmarł 01.12.1936 r. w Standali (Malakassa). – (CAW.Ap-, Waldemar WÓJCIK)

1. pilot nawigator Józef BARGIEL – ur. 01.01.1900 r. we Lwowie, z ojca Józefa i matki Marii. Po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczął naukę w szkole handlowej. Powołany do odbycia służby wojskowej, pełnił ją w lotnictwie, do którego miał zamiłowanie już od wczesnej młodości. W wojsku ukończył kurs pilotażu i po kilkuletniej nienagannej służbie jako pilot uzyskał uprawnienia instruktora, latając w tym charakterze w Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa w Dęblinie. Z Dęblina odszedł do 2 Pułku Lotniczego w Krakowie, gdzie pracując społecznie w Aeroklubie Akademickim jako instruktor szkolił studentów w pilotażu. W r. 1929. gdy przedsiębiorstwo Polskie Linie Lotnicze „Lot" w związku z rozwojem stanęło przed problemem powiększenia liczebności personelu latającego, zwróciło się o pomoc do władz wojskowych. Wojsko przychylnie ustosunkowało się do tego wyrażając zgodę na przejście do pracy w lotnictwie komunikacyjnym kilkunastu pilotów wojskowych. mechaników i radiotelegrafistów. Wśród tych. którzy podjęli pracę w PLL „Lot" byt też Józef BARGIEL. pełniący tam odpowiedzialną służbę nawigatora-dowódcy statku. Zginął śmiercią lotnika 01.12.1936 r., na skutek zderzenia w chmurach ze szczytem góry koło Aten w Grecji, podczas lotu na samolocie Lockheed L-10A „Electra" SP-AYB. Pochowany na wojskowym Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie w kwaterze C16-3-1. Lotnictwo wojskowe i komunikacyjne straciło w nim pilota o wysokich kwalifikacjach – (A. POPIEL – PAMIĘCI POLEGŁYCH LOTNIKÓW 1933-1939)