BARCZ Edward

Aneta Sowa

sierż.-Cpl (780166) Edward BARCZ (04.07.1920 – 03.08.1979); mechanik; 304 Dywizjon Bombowy; zmarł w Leeds, spopielony Landwood Leeds krematorium (UK) – (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)

1. sierż. mech. (Cpl. Aircraft Mechanic P-780166) BARCZ Edward - ur. się 04.07.1920 r. w Płocku, gdzie ukończył Szkołę Powszechną i pięć klas gimnazjalnych w 1936 r. Wstąpił do Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy w 1937 r. i ukończył Szkołę kursem przyspieszonym w Krośnie w 1939 r. jako mechanik samolotowy. Wybuch wojny we 09.1939 r. wstrzymał dalsze wyszkolenie w Szkole i z większością uczniów był ewakuowany z Łucka do Rumunii. Przedostał się 10.10. do Francji i zgłosił się na wyjazd do Wielkiej Brytanii, przybywając tam już 20.12.1939 r. na Stację RAF Eastchurch. Po przeszkoleniu był skierowany wpierw do 304 dywizjonu bombowego 24.08.1940 r., skąd był przeniesiony do Nr. 6. Jednostki Wyszkolenia Bojowego (OTU). Z końcem 1943 r. był wysłany na dalszą specjalizację na Stację RAF Halton. Ostatnie przesunięcie otrzymał 04.01.1945 r. do Jednostki Napraw i Zaopatrzenia (MSU). Został odznaczony trzykrotnie Medalem Lotniczym i brytyjskimi odznaczeniami pamiątkowymi. Po zwolnieniu się ze służby wojskowej, osiedlił się w Leeds i tam zmarł 03.08.1978 r. – (Mieczysław J. HAŃSKI – ADAM; ENCYKLOPEDIA – SZKOŁA PODOFICERÓW LOTNICTWA DLA MAŁOLETNICH)

BARCISZEWSKI Zygmunt

Aneta Sowa

por.-F/Lt (P-1990) Zygmunt BARCISZEWSKI (30.08.1898 – 14.09.1957); pilot. Odznaczony British Empire Medal (Medal Imperium Brytyjskiego). Zmarł w Kanadzie, pochowany na Cmentarzu Weteranów w Pointe Claire Montreal – (Tadeusz J. KRZYSTEK - POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII W LATACH 1940-1947; 2011)

1. Pilot P.L.L. „Lot" który przebył ponad milion km w powietrzu (stan na 01.08.1933 r.). (KU CZCI POLEGŁYCH LOTNIKÓW KSIĘGA PAMIĄTKOWA – 1933)

BARCIŃSKI Zdzisław Kazimierz

Aneta Sowa

plut.-LAC (782918) Zdzisław Kazimierz BARCIŃSKI ur. 11.01.1916; pomocnik magazyniera – (Tadeusz J. KRZYSTEK – POLSKIE SIŁY POWIETRZNE W WIELKIEJ BRYTANII)

BARCIKOWSKI Władysław

Aneta Sowa

Pchor. BARCIKOWSKI Władysław – absolwentów Kaczyńskiej Wojskowej Szkoły Lotniczej w Krasnym Kucie – (Izydor KOLIŃSKI – Lotnictwo Polski Ludowej 1944-1947)