Web of Science - baza danych z zakresu nauk ścisłych obejmująca zawartość ponad 6650 czasopism naukowych ze 150 dyscyplin. Umożliwia szczegółowe poszukiwanie literatury oraz sprawdzenie cytowań prac naukowych danego autora. Dostęp w ramach licencji krajowej poprzez Wirtualną Bibliotekę Nauki.