I. WOSL - STRUKTURA UCZELNI I ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA.


1. CELEK JAN: Dowodzenie w systemie nauczania i wychowania podchorążych Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej im. Jana Krasickiego. BIULETYN WOSL 1972 NR 1/12/ s.6-17.
2. CIEPIELA KAZIMIERZ: Dziesięciolecie działalności naszej jednostki. WOJS. PRZ. LOT. 1970 R.24 NR 6 s.38-40.
3. GALOCH BRONISŁAW, AMAROWICZ ZBIGNIEW: Charakterystyka zawodowa specjalności kształcenia „nawigator stanowiska dowodzenia" [NSD] jako jednego z kierunków podczas studiów w WOSL . BIULETYN WOSL 1981 NR 2/39/ s.51-63.
4. GALOCH BRONISŁAW: Proponuję wprowadzenie zmian. WOJS. LUD. 1988 NR 5 s.36-37.
5. GALOCH BRONISŁAW, AMAROWICZ ZBIGNIEW: Nawigator stanowiska dowodzenia - jeden z kierunków studiów w WOSL. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1981 R.53 NR 12 s.20-23.
6. GALOCH BRONISŁAW: Wnioski z badań nad nowymi programami kształcenia w WOSL. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1984 R.56 NR 3 s.25-29.
7. GALOCH BRONISŁAW: Zmienimy programy kształcenia. PRZ. WOJSK LOT. I OP 1993 NR 3 s.23-25.
8. KONICKI JAN, FIUK JERZY: Eksperymentalny kierunek studiów. PRZ. WOJSK LĄD. 1984 R.26 NR 1 s.113-116. Dot. Kształcenia pilotów w WOSL.
9. KOWALSKI JÓZEF: Miejsce i zadania WOSL w kształceniu kadr lotniczych w świetle rewolucji naukowo-technicznej, rozwoju techniki i taktyki lotniczej. BIULETYN WOSL 1974 NR 1/16/ s.5-19.
10. KUCHARSKI H.: O nowy model kształcenia pilotów. SKRZYDL. POLSKA 1974 NR 18 s.3.
11. LEJKO STANISŁAW: Założenia procesu kształcenia słuchaczy wyższych Kursów Doskonalenia Oficerów w Centrum Doskonalenia Lotniczego. PRZ. WOJSK LOT. I OP 1993 NR 4 s.32-34.

12. LESKI J., ŻOCHOWSKI R.: Szkoła współczesnych pilotów. WOJS. PRZ. TECH. 1972 R.5 NR 8 s.2-5, il. Dot. Programu nauczania, toku studiów i bazy szkoleniowej WOSL w Dęblinie.
13. NAUCZANIE w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej. SKRZYDL. POLSKA 1970 NR 11 s.6. Informacje o przebiegu nauki podchorążych w dęblińskiej „Szkole Orląt".
14. OLECH WIKTOR: Koncepcja zmian organizacyjnych i programowych WOSL. PRZ. WOJSK LOT. I OP 1990 NR 11 s. 27.
15. OLSZEWSKI RYSZARD: Kształcenie pilotów dla potrzeb lotnictwa wojskowego XXI wieku. PRZ. WOJSK LOT. I OP 1993 NR 7/8 s.76-80.
16. OLSZEWSKI RYSZARD: Problemy informatyzacji procesu zarządzania Wyższą Oficerską Szkołą Lotniczą. BIULETYN WOSL 1993 NR 3/63/ s.31-43.
17. OLSZEWSKI RYSZARD: W poszukiwaniu koncepcji wykorzystania Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w okresie zagrożenia i wojny. BIULETYN WOSL 1991 NR 1/58/ s.5-19.
18. OLSZEWSKI RYSZARD: Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza w systemie obronnym. PRZ. WOJSK LOT. I OP 1992 NR 7/8 s. 30-33.
19. ORNAT JAN: Proponuję nową strukturę WOSL. Z mjr.../specjalistą Zakładu Dydaktyki Wojskowej w Dęblinie/ rozm. E. Tomsia. WIRAŻE 1990 NR 12 s.7, il., portr.
20. PIELACHA REMIGIUSZ: Zmiany organizacji i zasad szkolenia w Dęblińskiej Szkole Lotniczej pod wpływem rozwoju lotnictwa i doświadczenia szkoleniowego. BIULETYN WOSL /Specj./ 1988 NR 2/54/ s.64.
21. PIOTROWSKI CEZARY, SENKOWSKI ROBERT: 23 Lotnicza Eskadra Szkolna - Dęblin. LOTNICTWO 1993 NR 18 s.18-19, il.
22. SKAŁA W. T. :Jednostka lotnicza w dziejach Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej im. Jana Krasickiego. BIULETYN WOSL 1985 NR 2/50/ s.22.
23. SZKLARZ S.: Jak będziemy przygotowywać kandydatów do lotnictwa. WIRAŻE 1974 R.18 NR 11 s.8-9. Dot. Projektu reformy studiów w WOSL.
24. 47 SZKOLNY PUŁK ŚMIGŁOWCOWY w Nowym Mieście. PRZ. WOJSK LOT. I OP 1994 NR 5 s.86-87.
25. SZKOLNICTWO wojskowe... Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza im. J. Krasickiego w Dęblinie. [Przez] S.Ś.... ŻOŁ. POLSKI 1988 NR 23 s.6, il.
26. TOMSIA EUGENIUSZ: Perspektywy dla „Młodych Orląt": Sympozjum w WOSL [nt. modelu szkolnictwa lotniczego]. WIRAŻE 1993 NR 10 s.1,3, il.


II. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO - BADAWCZA.


27. BILSKI TADEUSZ: Działalność Naukowego Koła Podchorążych w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej. BIULETYN WOSL 1985 NR 2/50/ s.94.
28. CENIN MIECZYSŁAW: III sympozjum w WOSL nt. "Człowiek w sytuacjach trudnych": Dęblin, 9-10 czerwca 1994 r. POGLĄDY I DOŚWIADCZENIA 1994 NR 2 s.172-173.
29. DUDEK JÓZEF: Naukowe Koło Podchorążych WOSL. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1975 NR 11 s.69-72, tab.
30. FELLNER ANDRZEJ: I Krajowa Konferencja Automatyzacji, Nawigacji i Systemów Sterowania. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1988 NR 3 s.76.
31. FELLNER ANDRZEJ: VI Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. TECH. LOT. I ASTRONAUT. 1989 NR 11/12 s.5
32. FELLNER ANDRZEJ: V Zebranie Zespołu Nawigacji Komitetu Geodezji PAN. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1991 NR 3 s.78.
33. GAJEWSKI TADEUSZ: Dorobek naukowo-dydaktyczny Cyklu Techniki Lotniczej w okresie powojennego 30-lecia WOSL. BIULETYN WOSL 1975 NR 3/20/ s.71-79.
34. GAJEWSKI TADEUSZ: Dorobek naukowo-dydaktyczny Cyklu Techniki Lotniczej w okresie 30-lecia WOSL. BIULETYN WOSL 1988 NR 1/53/, DODATEK NR 1 s.86-93.
35. GAJEWSKI TADEUSZ: 20 lat wydawania Biuletynu Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej. BIULETYN WOSL /Specj./ 1988 NR 2/54/ s.100-105.
36. GAJEWSKI TADEUSZ: O publikowaniu w Biuletynie Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej. BIULETYN WOSL 1988 NR 1/53/ s.80.
37. GRACA TADEUSZ: Dorobek naukowo-dydaktyczny Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej. BIULETYN WOSL 1985 NR 2/50/ s.51-64.
38. KORCZYŃSKI MARIUSZ, PIELACHA REMIGIUSZ: Działalność Rady Naukowej Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w roku akademickim 1990/91. BIULETYN WOSL 1992 NR 1/59/ s.131-138.
39. KOSEWSKI ANDRZEJ: Sesja popularno-naukowa Naukowego Koła Podchorążych na temat "ZWM na Lubelszczyźnie w latach 1943-1948". BIULETYN WOSL 1983 NR 3/45/ s. 114-118.
40. KOWALSKI JÓZEF: Dorobek naukowo-dydaktyczny Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1975 R.29 NR 11 s.7-18, il.
41. NIEDZIELA JÓZEF, FELLNER ANDRZEJ: Zawiązanie zespołu nawigacji lotniczej w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej. BIULETYN WOSL 1991 NR 1/58/ s.131-134.
42. REDZIŃSKI MIECZYSŁAW: Wdrażanie podchorążych do prac naukowo-badawczych. PRZ. WOJSK LĄD. 1979 R.21 NR 10 s.105-108. Dot. Działalności Naukowego Koła Podchorążych w WOSL.
43. SESJA naukowa nt.: Jedność procesów wychowania, kształcenia i badań naukowych w działalności uczelni wojskowej. BIULETYN WOSL 1989 NR 2/56/ s.109-110.
44. STECHNI PIOTR: Działalność naukowo-badawcza /w WOSL w zakresie WF/. PRZ. WOJSK LĄD. 1979 R. 21 NR 8 s.112-116.
45. SUMERA STANISŁAW: Kierowanie pracami dyplomowymi podchorążych Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1980 R.52 NR 1 s.35-37.
46. SUMERA STANISŁAW: Seminarium dyplomowe w WOSL. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1979 R.51 NR 12 s.24-26.


III. WIZYTY I WSPÓŁPRACA WOSL Z INNYMI UCZELNIAMI.


47. ANGLICY stawiają na młodzież /Lotnicy RAF w Dęblinie/ . POLSKA ZBROJNA 1994 NR 112 /z 10-12.06.94/.
48. FELLNER ANDRZEJ: Szkoła Orląt a Royal Instytute of Navigation. BIULETYN WOSL 1992 NR 1/59/ s.138-143.
49. FELLNER ANDRZEJ, JAFERNIK HENRYK: Niemieckie Centrum Awioniki. [Wizyta pracowników dydaktyczno-naukowych WOSL w Braunschweigu /RFN/. LOTNICTWO 1993 NR 6 s.10-12, il.
50. GAJEWSKI TADEUSZ, MIKOŁAJUK BRONISŁAW: Współpraca WOSL z wyższymi uczelniami wojskowymi i cywilnymi. BIULETYN WOSL 1975 NR 3/20/ s.105-110.
51. GAJEWSKI TADEUSZ, MIKOŁAJUK BRONISŁAW: Współpraca Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej z uczelniami wojskowymi i cywilnymi. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1975 R.29 NR 11 s.64-68, il.
52. GRZEGORZEWSKI MAREK: Podchorążowie z Dęblina z wizytą w Akademii Sił Po-wietrznych w USA. LOTNICTWO 1994 NR 2 s.8.
53. HYRA EDWARD: Akademia Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. System szkolenia. PRZ. WOJSK LOT. I OP 1993 NR 1 s.83-88.
54. HYRA EDWARD: Wizyta studyjna w akademiach wojskowych USA. BIULETYN WOSL 1994 NR 1/64/ s.5-17.
55. MLECZAK EUGENIUSZ: Na DOL-u. /Wizyta szwedzkich lotników/. WIRAŻE 1994 NR 14 s.4.
56. MLECZAK EUGENIUSZ : Polska - Turcja: pierwsza jaskółka lotniczej współpracy. LOTNICTWO 1994 NR 8 s.8-9.
57. MLECZAK EUGENIUSZ: W Dęblinie jak w Clorado Springs. POLSKA ZBROJNA 1994 NR 136 /z 14.07.1994/.
58. MLECZAK EUGENIUSZ: Wizyta lotników Sił Powietrznych Szwecji w Polsce. LOTNICTWO 1994 NR 14 s.6-7.
59. NIEMCY goszczą w „Szkole Orląt". DZIENNIK LUBELSKI 1994 NR 134 /z 13.07. 1994/.
60. NIEMIECKI nalot na „Szkołę Orląt". DZIENNIK LUBELSKI 1994 NR 122 /z 27.06.1994 /.
61. POLSKA - TURCJA. Pierwsza jaskółka lotniczej współpracy. PRZ. WOJSK LOT. I OP 1994 NR 4 s.86-88.
62. POROZUMIENIE o współpracy pomiędzy Akademią Marynarki Wojennej i Wyższą Oficerską Szkołą Lotniczą. BIULETYN WOSL 1989 NR 2/56/ s.111-112.
63. SKÓRA JERZY, SZPILSKI WIESŁAW, PRZYBYCIEŃ KRZYSZTOF: Współpraca - ale jaka? BIULETYN WOSL 1992 NR 2/60/ s.119-125.
64. SKÓRA JERZY, SZPILSKI WIESŁAW, PRZYBYCIEŃ KRZYSZTOF: Współpraca [Katedry Taktyki WOSL i Katedry Lotnictwa Wydziału Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej AON] - ale jaka? PRZ. WOJSK LOT. I OP 1992 NR 12 s.82-84.
65. TOMSIA EUGENIUSZ: W wielkiej lotniczej rodzinie. „Instruktor'92" [I Międzynarodowy Zlot Szkół Lotniczych, Dęblin 23-26 czerwca 1992]. WIRAŻE 1992 NR 15 s.2-3, il.
66. TRZY dni trwał... PRZ. WOJSK LOT. I OP 1992 NR 12 s.87-88. Dot. Zlotu Szkół Lotniczych i wizyty podchorążych WOSL na Węgrzech.
67. TURCY w Dęblinie. WIRAŻE 1994 NR 7 s.17.
68. WIELE możliwości współpracy. POLSKA ZBROJNA 1994 NR 89. Dot. Wizyty Szefa Szt. Gen. Ukrainy /06.05.94/.
69. WIĘCEJ niż rocznica. GAZETA WYBORCZA /DODATEK GAZETA w LUBLINIE/ 1994 NR 177 /z 01.08.94/. Dot. Wizyty lotników alianckich w WOSL.
70. WOJTYŚ APOLINARY: Dyplomacja i wojskowi. /Szwedzi nie dyskutują nad rozkazami/ POLSKA ZBROJNA 1990 NR 9 /z 24.10.90/.
71. WŚRÓD nas po wykonanym zadaniu. [Przez] P.Z. AKAD. BIULETYN SŁUCH. ASG WP 1980 R.6 NR 21 s.29-30.


IV. KSZTAŁCENIE W WYŻSZEJ OFICERSKIEJ SZKOLE LOTNICZEJ.


1. PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA, SOCJOLOGIA WOJSKA.


72. BIELA ADAM: Błędy człowieka w sytuacjach podejmowania decyzji ryzykownych. BIULETYN WOSL 1994 NR 2/65/ s.63-74.
73. BRYLSKI CZ.: Kształtowanie motywacji zawodowej pilotów. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1983 R.56 NR 7/8 s.91-96.
74. GAJEWSKI TADEUSZ: Intelektualne wymagania stawiane pilotowi. BIULETYN WOSL 1988 NR 1/53/, DODATEK NR 1 s.66-75.
75. GAJEWSKI TADEUSZ: Psychodydaktyczne uwarunkowania niepowodzeń dydaktyczno-wychowawczych w edukacji podchorążych WOSL. BIULETYN WOSL 1989 NR 1/55/ s.16-25.
76. GALOCH BRONISŁAW: Pilot wojskowy to romantyzm czy ciężka praca? BIULETYN WOSL 1987 NR 1/52/ s.37.
77. GALOCH BRONISŁAW: Wola pilota. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1987 NR 2 s.5-11.
78. GRACA TADEUSZ: Cele i metody wychowania podchorążych Dęblińskiej Szkoły Lotniczej. BIULETYN WOSL 1988 NR 2/54/ s.76-85.
79. GRACA TADEUSZ: Psychologiczne uwarunkowania zaangażowania społecznego. ZESZ. NAUK. WAP 1989 NR 2 s.146-152.
80. HYRA EDWARD: Autorytet nauczyciela akademickiego Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej warunkiem sukcesów w kształceniu lotniczym. BIULETYN WOSL 1992 NR 1/59/ s.5-12.
81. HYRA EDWARD: Błąd pilota jako kategoria psychologiczna. BIULETYN WOSL 1994 NR 2/65/ s.7-9.
82. JURZYSTA KAZIMIERZ: Problem samodzielności podchorążych Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w zdobywaniu wiedzy. BIULETYN WOSL 1990 NR 1/57/ s.26-38.
83. KALBARCZYK JANUSZ: Wymagania edukacje stawiane współczesnym absolwentom Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej. BIULETYN WOSL 1988 NR 1/53/ s.91-99.
84. KALBARCZYK JANUSZ, KOWALCZUK HENRYK: Problem oceny jakościowej procesu dydaktycznego naszej uczeni - nadal otwarty. BIULETYN WOSL 1988 NR 1/53/ s.53-57.
85. KONICKA IWONA: Motywacja podchorążych WOSL do samokształcenia w świetle ba-dań. BIULETYN WOSL 1989 NR 2/54/ s.35-43.
86. KONICKI JAN: O pracy opiekuna dydaktycznego. BIULETYN WOSL 1993 NR 3/63/ s.44-52.
87. KONICKI JAN, PACIOREK JANISŁAW: Wpływ niektórych zdarzeń życiowych na choroby psychiczne u pilotów wojskowych. BIULETYN WOSL 1990 NR 1/57/ s.55-69.
88. KORCZYŃSKI MARIUSZ, WICIEJOWSKI KAZIMIERZ: Czynniki determinujące społeczno-zawodową adaptację absolwentów Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej - pilotów - do służby wojskowej. BIULETYN WOSL 1991 NR 1/58/ s.43-57.
89. KORCZYŃSKI MARIUSZ, WICIEJOWSKI KAZIMIERZ : Przebieg służby pilotów. Teoria a rzeczywistość. PRZ. WOJSK LOT. I OP 1992 NR 1 s.31-35.
90. KOWALSKI JÓZEF: Wartość prognostyczna badań psychologicznych w przewidywaniu postępów podchorążych w nauce [w WOSL]. PRZ. WOJSK LĄD. 1978 R.20 NR 11 s.67-71, tab.
91. KOWALSKI JÓZEF: Wpływ pochodzenia społecznego, typu szkoły średniej oraz wieku podchorążego na postępy szkolenia lotniczego w Oficerskiej Szkole Lotniczej. BIULETYN WOSL 1970 NR 3/11/ s.5-43, rys.
92. MODZELEWSKI CZESŁAW: Badania psychologiczne kandydatów do Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej. WOJS. PRZ. LOT. 1969 NR 7 s.27-30, tab., wykr.
93. OLECH WIKTOR: Obiektywizacja oceny postępów w nauce. BIULETYN WOSL 1990 NR 1/57/ s.43-48.
94. ORKISZ MAREK: Zawód pilot wojskowy. PRZ. WOJSK LOT. I OP 1993 NR 6 s.26-31, rys., bibliogr.
95. OTROCKA KRYSTYNA: Czynniki psychologiczne utrudniające przystosowanie podchorążych WOSL do warunków wojskowego szkolenia lotniczego. INFORMATOR LOTNI-CZO-LEKARSKI 1979 Z. 3 s. 23-36, tab., bibliogr.
96. OTROCKA KRYSTYNA: Nieprzystosowanie do warunków wojskowego szkolenia lotniczego a motywy wyboru studiów w WOSL. MEDYCYNA LOT. 1981 NR 72 s.34-40, bibliogr. rez. sum.
97. PAJNOWSKI FRANCISZEK: Pilot w walce ze stresem. [Sesja naukowo-szkoleniowa w WOSL]. WIRAŻE 1993 NR 16 s.4, il.
98. PRZEDPEŁSKI ANDRZEJ: Znaczenie pedagogiki w procesie podnoszenia kwalifikacji zawodowych wychowawców wojskowych. BIULETYN WOSL 1990 NR 1/57/ s.5-26.
99. RADOMSKI LESZEK, BARTOSZEWICZ JAN: Zdolność psychiczna do szkolenia w WOSL w świetle taksonomii osobowości podchorążych. MEDYCYNA LOT. 1979 NR 62 s.34-40, rez. sum.

100. ROZBICKI WIESŁAW: Osobowość współczesnego pilota. ŻOŁ. WOLNOŚCI 1973 NR 18 s.3 .
Dot. Sesji Rady Naukowej Uczelni i Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej [w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej im. Janka Krasickiego w Dęblinie] poświęconej osobowości pilota.
101. SZCZEPANEK EDWARD: Sprawność kształcenia w wyższej szkole oficerskiej i jej pedagogiczno-ekonomiczne aspekty. BIULETYN WOSL 1992 NR 2/60/ s.46-52.
102. SZYMCZAK ANDRZEJ: Psychologiczne podstawy kierowania uwagi w lotach według przyrządów. BIULETYN WOSL 1977 NR 2/26/ s.17-25, tab., bibligr.
103. ŚLUSARSKI JANUSZ: Nowy system badań psychologicznych w WOSL. WIRAŻE 1992 NR 15 s.8-9, il.
104. ŚLUSARSKI JANUSZ: Podmiotowe traktowanie studentów warunkiem efektywności kształcenia także w WOSL. DYDAKTYKA WYŻSZEJ SZKOŁY WOJSKOWEJ 1993 NR 13 s.82-99.
105. ŚLUSARSKI JANUSZ: Pożądane cechy w kształtowaniu osobowości wojskowego nauczyciela akademickiego. DYDAKTYKA WYŻSZEJ SZKOŁY WOJSKOWEJ 1993 NR 13 s.56-67.
106. ŚLUSARSKI JANUSZ: Rozwój osobowo-zawodowy ucznia Liceum Lotniczego i pod-chorążego Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej jako kryterium efektywności kształcenia. BIULETYN WOSL 1992 NR 2/60/ s.37-45, bibliogr.
107. ŚLUSARSKI JANUSZ: Środowisko pracy pilota wojskowego jako potencjalne źródło błędów lotniczych. PRZ. WOJSK LOT. I OP 1994 NR 11 s.30-35.
108. TRUDNOŚCI w przystosowaniu do warunków szkolenia w WOSL a poziom rozwoju funkcji poznawczych u podchorążych. MEDYCYNA LOT. 1979 NR 62 s.26-33, rez. sum.
109. WYRUCH WŁADYSŁAW.: Przygotowani do zawodu oficera-pilota. WOJSKO LUD. 1983 R.34 NR 4 s.68-70.
110. ŻEGNAŁEK KAZIMIERZ: Psychologiczne aspekty uczenia się i samokształcenia. BIULETYN WOSL 1975 NR 1/18/ s.21-30, bibliogr.
111. ŻEMANTOWSKI JERZY: Pedagogizacja dowódców pododdziałów lotniczych przez kursy doskonalenia pedagogicznego w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej. BIULETYN WOSL 1994 NR 1/64/ s.25-30.

2. REKRUTACJA I WYKRUSZALNOŚĆ.


112. BRONA M.: Straszne kryterium. Wieści z rękawa /lotniskowego/. WIRAŻE 172 NR 10 s.7, il. Dot. Błędnych informacji o kryteriach zdrowia dla kandydatów do szkół lotniczych.
113. GALOCH BRONISŁAW : Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza. Wymagania, jakim powinien odpowiadać kandydat. PRZ. WOJSK LOT. I OP 1993 NR 4 s.27-31.
114. GORCZYCA S.: Problemy rekrutacji kandydatów do WOSL. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1982 R.54 NR 9 s.30-34, rys.
115. INFORMACJA dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. LOTNICTWO 1992 NR 10 s.47.
116. KOWALSKI JÓZEF: Niektóre problemy rekrutacji do szkolenia lotniczego. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1974 R.28 NR 1 s.45-49.
117. KUBIAK JERZY: Dobór kandydatów na kierowników lotów. W aspekcie pełnionych funkcji. PRZ. WOJSK LOT. I OP 1993 NR 11 s.33-40.
118. LEWANDOWSKI CZESŁAW: Zapraszamy do Dęblina. [ Z szefem Wydziału Rekrutacji kandydatów dęblińskiej "Szkoły Orląt" płk pil...] rozm. (SOR). WIRAŻE 1987 NR 12 s.7, il.
119. ŁYSOŃ GRAŻYNA: Kryteria morfologiczne przy naborze kandydatów do Oficerskiej Szkoły Lotniczej. LEKARZ WOJSKOWY 1969 NR 6 s.508-512, tab.
120. MOLSKI Z.: Lotnicy pilnie poszukiwani. ŻOŁ. WOLNOŚCI. 1971 R.22 NR 63 s.3 Dot. Trudności w naborze kandydatów na podchorążych WOSL im. J. Krasickiego.
121. OTWARTE wrota "Szkoły Orląt". DZIENNIK LUBELSKI 1994 NR 113 Wyd. A-B / z 14.06.94/.
122. PAJNOWSKI FRANCISZEK: Żołnierska trybuna przedzjazdowa. Pilot, lotnictwo - uwagi pod rozwagę. ŻOŁ. WOLNOŚCI. 1971 R.22 NR 268 s.1,3. Dot. Naboru kandydatów do Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej i ich szkolenia.
123. PAWLIK MARIAN: Wykruszalność słuchaczy szkół lotniczych z przyczyn laryngologicznych w latach 1971-1976. MEDYCYNA LOT. 1977 NR 57 s.76-77.
124. RADŁOWSKI J.: Kandydaci do WOSL [Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej im. J. Krasickiego] w Dęblinie . SKRZYDL. POLSKA 1969 NR 30 s.4.
125. STEFANIAK ZBIGNIEW: Psycholog w organizacji, selekcji kandydatów do zawodu pilota w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej. BIULETYN WOSL 1993 NR 3/63/ s.66-76.
126. STEFANIAK ZBIGNIEW: Rekrutacja do Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej. BIULETYN WOSL /Specj./ 1988 NR 1/53/ s.16.
127. STEFANIAK ZBIGNIEW: Rekrutacja do WOSL. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1988 NR 2 s.25-32, tab.
128. STEFANIAK ZBIGNIEW: Selekcja kandydatów do zawodu pilota. Rola psychologa. PRZ. WOJSK LOT. I OP 1994 NR 2 s.2-25.
129. SZKLARZ S.: Jak będziemy przygotowywać kandydatów do lotnictwa. WIRAŻE 1974 R.18 NR 11 s.8-9.
130. SZKOŁA ORLĄT otwarta dla młodych. SKRZYDL. POLSKA 1970 NR 8 s.4.
131. WIERSKI HENRYK: Dobre wyniki rekrutacji do wojskowych szkół zawodowych. U lotników. ŻOŁ. WOLNOŚCI 1980 R.31 NR 280 Wyd. A, s.5.
132. ŻEGNAŁEK KAZIMIERZ: Motywy wyboru studiów w WSO. WOJS. LUD. 1980 R.31 NR 9 s.30-32, tab.
133. ŻUŁAWIŃSKI W.: Wykruszalność podchorążych w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej. WOJS. PRZ. LOT. 1972 R. 26 NR 2 s.7-13. Dot. Analizy przyczyn wpływających na wysoki procent ubytku podchorążych w toku szkolenia.

3. DYDAKTYKA.


3.1. KSZTAŁCENIE TEORETYCZNE.


134. BARTOSZ WANDA: Rola ćwiczeń w mówieniu w nauczaniu języka obcego. BIULETYN WOSL 1984 NR 1/46/ s.57-66.
135. BIAŁY JERZY, KOSTRUBAŁA STANISŁAW: Jak likwidować błędy popełniane przez słuchaczy WOSL na zajęciach z matematyki i fizyki. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1990 NR 2 s.14-17.
136. BIAŁY JERZY, KOSTRUBAŁA STANISŁAW, KRASOŃ EWA: Dobór treści kształcenia w dziedzinie matematyki, fizyki i mechaniki technicznej w WOSL. BIULETYN WOSL 1989 NR 1/55/ s.54-63.
137. BILSKI JERZY: Problematyka wychowania technicznego podchorążych Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej. BIULETYN WOSL 1991 NR 1/58/ s.5-80.
138. CHOLEWA ZOFIA: Elementy kulturoznawcze i wychowawcze w nauczaniu języka rosyjskiego w szkole wojskowej. BIULETYN 1983 NR /43/ s.62-73, tab., bibliogr.
139. CHOLEWA ZOFIA: Niektóre problemy nauczania języka rosyjskiego w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej. BIULETYN WOSL 1988 NR 1/53/ s.72-79, tab., bibliogr.
140. CHOLEWA ZOFIA: O efektywności nauczania języka rosyjskiego na lektoracie w szkole wojskowej. BIULETYN WOSL 1986 NR 1/51/ s.66-72, tab., bibliogr.
141. CHOLEWA ZOFIA: O potrzebie intensyfikacji procesu nauczania języków obcych. BIULETYN WOSL. 1990 NR 1/57/ s.48-55.
142. CHOLEWA ZOFIA, ŁYJAK ELŻBIETA, SKIBA ALINA: Wykorzystanie prasy w nauczaniu języka rosyjskiego. PRZ. WOJSK LĄD. 1985 R.27 NR 11 s.79-85.
143. EFEKTYWNOŚĆ nauczania - uczenia się matematyki w WOSL. BIULETYN WOSL. 1993 NR 3/63/ s.52-60.
144. FELLNER ANDRZEJ: Komputerowa kontrola i ocena opanowania materiału dydaktycznego. SZKOŁA ZAWODOWA 1989 NR 9 s.5.
145. FILON JERZY: Zasady kształtowania mistrzostwa dydaktycznego wojskowych nauczy-cieli akademickich w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej. BIULETYN WOSL 1984 NR 1/46/ s.5.
146. GAJEWSKI TADEUSZ: Kultura techniczna jako kategoria działalności dydaktyczno-wychowawczej w procesie kształcenia pilotów-inżynierów. BIULETYN WOSL 1976 NR 2/23/ s.61-66.
147. GAJEWSKI TADEUSZ: O naukowo-dydaktycznych podstawach edukacji pilotów. BIULETYN WOSL 1988 NR 1/53/, DODATEK NR 1 s.126.
148. GAJEWSKI TADEUSZ: O pracy wychowawczej w teoretycznym kształceniu pilotów. BIULETYN WOSL 1988 NR 1/53/, DODATEK NR 1 s.55-59.
149. GAJEWSKI TADEUSZ: O pracy wychowawczej w teoretycznym przygotowaniu pod-chorążych do lotów. BIULETYN WOSL 1982 NR 2 s.11-16, bibliogr.
150. GAJEWSKI TADEUSZ: O problemach metodycznych teoretycznego przygotowania pilota do lotów bezpiecznych i mistrzowskich. BIULETYN WOSL 1988 NR 1/53/, DO-DATEK NR 1 s.49-54.
151. GAJEWSKI TADEUSZ: O problemach metodycznych teoretycznego przygotowania pilota do lotów bezpiecznych i mistrzowskich. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1979 R.51 NR 1 s.32-34.
152. GAJEWSKI TADEUSZ: O roli teoretycznego przygotowania pilota. BIULETYN WOSL 1988 NR 1/53/, DODATEK NR 1 s.44-48.
153. GAJEWSKI TADEUSZ: O roli teoretycznego przygotowania pilota. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1978 R.50 NR 10 s.69-10, bibliogr.
154. GAJEWSKI TADEUSZ: O umysłowej edukacji pilotów. BIULETYN WOSL 1987 NR 1 s.57-61, bibliogr.
155. GAJEWSKI TADEUSZ: O umysłowej edukacji pilotów. BIULETYN WOSL 1988 NR 1/53/, DODATEK NR 1 s.76-80.
156. GAJEWSKI TADEUSZ: Problemy kształcenia ogólnotechnicznego pilotów. BIULETYN WOSL 1984 NR 3/48/ s.18.
157. GAJEWSKI TADEUSZ: Problemy kształcenia ogólnotechnicznego pilotów. BIULETYN WOSL 1988 NR 1/53/, DODATEK NR 1 s.60-65.
158. GALOCH BRONISŁAW: Metodologiczne problemy kształcenia kadry dydaktycznej WOSL. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1988 NR 7/8 s.101.
159. GALOCH BRONISŁAW: Taksonomia celów kształcenia podchorążych WOSL o specjalności „pilot samolotu odrzutowego" Cz.1. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1985 NR 4 s.18.
160. GALOCH BRONISŁAW: Taksonomia celów kształcenia podchorążych WOSL o specjalności „pilot samolotu odrzutowego" Cz.2. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1985 NR 6 s.35.
161. GALOCH BRONISŁAW: Taksonomia celów kształcenia podchorążych WOSL o specjalności „pilot samolotu odrzutowego" Cz.3. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1985 NR 7/8 s.50.
162. GÓRKA ANTONI: Możliwości zastosowania aparatu formalnego teorii grafów do opisu powiązań między przedmiotami dydaktycznymi. BIULETYN WOSL 1983 NR 1/43/ s.56-61, rys., bibliogr.
163. GÓRKA ANTONI: Relacje między przedmiotami nauczania. PRZ. WOJSK LĄD. 1989 NR 10 s.31-33, rys.
164. INICJATYWY i eksperymenty dydaktyczno-wychowawcze w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej. ZESZ. NAUK. ASG WP 1977 NR 1/2 s.149-164.
165. KALBARCZYK JANUSZ: Niektóre zagadnienia metodyki nauczania przedmiotów ogólnotechnicznych w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej. BIULETYN WOSL 1983 NR 1/43/ s.51-55.
166. KALBARCZYK JANUSZ: Wymagania edukacyjne stawiane współczesnym absolwentom WOSL. BIULETYN WOSL 1988 NR 1/54/ .91-99.
167. KALIŃSKI MIROSŁAW: Kształcenie humanistyczne a kształcenie obywatelskie. POL-SKA ZBROJNA 1994 NR 145 /z 27.07.1994/.
168. KONICKI JAN: Kształcenie pedagogiczne kadry WOSL. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1988 NR 11 s.33.
169. KONICKI JAN: Rola programów kształcenia w procesie dydaktyczno-wychowawczym. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1990 NR 3 s.18-22.
170. KONICKI JAN, FELLNER ANDRZEJ: Modernizacja procesu kształcenia warunkiem osiągania sukcesów w nauczaniu i wychowaniu. BIULETYN WOSL 1992 NR 1/59/ s.34-42.
171. KONTROLA i ocena wstępna jako czynniki warunkujące efektywność kształcenia w wyższej szkole wojskowej. BIULETYN WOSL 1992 NR 1/59/ s.42-48.
172. KOSTRUBAŁA STANISŁAW: Rola ćwiczeń obliczeniowych w procesie kształcenia podchorążych Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej. BIULETYN WOSL 1980 NR 2/35/ s.87-93, bibliogr.
173. KOWALCZUK HENRYK: Efektywność samokształcenia. PRZ. WOJSK LĄD. 1989 NR 10 s.63-66.
174. KOWALCZUK HENRYK: Elementy nauczania programowego /semiprogramowania/ w czasie wykładu. BIULETYN WOSL 1980 NR 2/35/ s.70-80, bibliogr.
175. KOWALCZUK HENRYK: Zasady łączenia teorii z praktyką w nauczaniu matematyki. BIULETYN WOSL 1987 NR 1/52/ s.81-85.
176. KOWALSKI JÓZEF: Mistrz dydaktyki - wzór wojskowego pedagoga. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1979 R.51 NR 2 s.13-20, il.
Dot. Kryteriów oceny kunsztu pedagoga wojskowego i metod wyłaniania „Mistrzów dydaktyki" w WOSL.
177. KOWALSKI JÓZEF: Osiąganie dydaktycznego mistrzostwa [w szkolnictwie wojskowym]. PRZ. WOJSK LĄD. 1979 R. 21 NR 4 s.8-11.
178. KOWALSKI JÓZEF: Osiągnięcia oraz perspektywy WOSL w usprawnianiu procesu dydaktyczno-wychowawczego i rozwoju bazy szkoleniowej. DYDAKTYKA SZKOŁY WOJSKOWEJ 1973 NR 3 s.48-60.
179. KOWALSKI JÓZEF, WOJEWÓDZKI RYSZARD: Problemy intensyfikacji kształcenia indywidualnego słuchaczy szczególnie uzdolnionych w WOSL im. J. Krasickiego. ZESZ. NAUK. WAP 1975 NR 83 s.160-164.
180. KRASOŃ EWA: Matematyczny model systemu sterowania samolotem - założenia ogólne. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1987 NR 7/8 s.4649, rys., bibliogr.
181. KRASOŃ EWA: Matematyka w kształceniu podchorążych. PRZ. WOJSK LĄD. 1989 NR 10 s.37-40.
182. KRASOŃ EWA: Możliwości wykorzystania komputerów do nauczania matematyki w wyższych szkołach wojskowych. DYDAKTYKA SZKOŁY WOJSKOWEJ 1988 NR 3 s.69-81.
183. KRYCZKA TADEUSZ: Rola i zadania opiekuna dydaktycznego grupy szkoleniowej podchorążych Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej. BIULETYN WOSL 1988 NR 1/53/ s.58-66, bibliogr.
184. ŁYJAK ELŻBIETA: Analiza błędów językowych w oparciu o wybrane teksty z podręczników do nauki języka rosyjskiego w WOSL. BIULETYN WOSL 1984 NR 3/48/ s.38-49.
185. MAKAREWICZ BOGDAN: Potrzeby kształcenia podchorążych Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w dziedzinie elektroniki. BIULETYN WOSL 1992 NR 1/59/ s.56-64.
186. MIGDAL JERZY: Autopsyjne metody nauczania ekonomii politycznej socjalizmu pod-chorążych Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej. BIULETYN WOSL 1980 NR 1/34/ s.53-57.
187. OLECH WIKTOR: Metody aktywizujące w procesie kształcenia podchorążych. BIULETYN WOSL 1983 NR 1/43/ s. 28-36.
188. OLECH WIKTOR: Modyfikacja kształcenia podchorążych w wyższych szkołach oficerskich. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 198 NR 1 s.25.
189. OLECH WIKTOR: Obiektywizacja oceny postępów w nauce. BIULETYN WOSL 1990 NR 1/57/ s.43-48.
190. OLECH WIKTOR: Wyrabianie u słuchaczy umiejętności i nawyków samokształcenia. BIULETYN WOSL 1980 NR 2/35/ s. 50-62.
191. ORŁOWSKI SŁAWOMIR: Eksperyment stosowany w [WOSL]. WIRAŻE 1989 NR 26 s.8.
192. PIECH ELŻBIETA: Samokształcenie a dydaktyka języków obcych. BIULETYN WOSL 1984 NR 1/46/ s. 49-57.
193. PISKORSKA ELIZA: Rola laboratorium lingwistycznego w nauczaniu języka niemieckiego. BIULETYN WOSL 1984 NR 3/48/ s.30-38
194. SKIBA ALINA: Interferencja językowa i niektóre propozycje jej zapobiegania. BIULETYN WOSL 1984 NR 1/46/ s.66-71
195. SMOLIŃSKI TADEUSZ: O systemie samokształcenia w WOSL. BIULETYN WOSL 1984 NR 3/48/ s.5.
196. SUMERA STANISŁAW: Kierowanie pracami dyplomowymi podchorążych Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1980 R.52 NR 1 s. 35-37.
197. SUMERA STANISŁAW: Seminarium dyplomowe w WOSL. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1979 R. 51 NR 12 s.24-26.
198. SUMERA STANISŁAW: Zasady oceniania prac dyplomowych podchorążych WOSL. BIULETYN WOSL 1980 NR 4/37/ s.58-62.
199. TOKARSKI MIROSŁAW: Rozważania nad koncepcjami zmian programu dydaktycznego w wyższych szkołach oficerskich. BIULETYN WOSL 1992 NR 2/60/ s. 27-36, biblio-gr.
200. TYRAŁA PAWEŁ: Kształtowanie pożądanych postaw wśród podchorążych poprzez dobry przykład w pracy dydaktyczno-wychowawczej. BIULETYN WOSL 1992 NR 2/60/ s.18-26.
201. WIECZOREK ZDZISŁAW: Cybernetyka wspiera atak pilotów na wiedzę. ŻOŁ. WOLNOŚCI 1970 NR 24 s.3.
Dot. Funkcjonowania cybernetycznego układu procesu szkolenia pilotów w Centrum Szkolenia Lotniczego.
202. WOJTYRA HENRYK: Niektóre metody aktywizacji podchorążych w procesie dydaktyczno-wychowawczym. BIULETYN WOSL 1979 NR 4/33/ s.22-39, bibligr.
203. WOJTYRA HENRYK: Praca dydaktyczno-wychowawcza z podchorążymi szczególnie uzdolnionymi w zakresie kształcenia przyspieszonego i rozszerzonego. BIULETYN WOSL 1976 NR 3/24/ s.11-28, bibliogr.
204. WOJTYRA HENRYK: Wpływ nauczania problemowego na efektywność kształcenia pi-lotów. BIULETYN WOSL 1976 NR /22/1 s. 5-13.
205. ŻEGNAŁEK KAZIMIERZ: Analiza wybranych zagadnień efektywności nauki własnej w szkole wyższej. BIULETYN WOSL 1976 NR 1/22/ s. 14-26.


3.2. SZKOLENIE LOTNICZE.


206. AGATOWSKI T.: Zmagania z przestrzenią. Szkolenie podchorążych [WOSL]. WIRAŻE 1982 R.32 NR 44 s.8, il.
207. BARTNIKOWSKI B.: Raczkowanie. SKRZYDL. POLSKA 1975 NR 34 s.6, il.
Dot. Pierwszych samodzielnych lotów podchorążych WOSL im. J. Krasickiego w Dęblinie.
208. BIENIAŚ Z.: Praca instruktora-pilota w poszczególnych rodzajach przygotowania pod-chorążych (kadetów) do lotów. BIULETYN WOSL 1970 NR 3/11/ s. 81-89.
209. DUDEK JÓZEF: Środki metody szkolenia podchorążych WOSL w zakresie eksploatacji techniki lotniczej. BIULETYN WOSL 1983 NR 1/43/ s.37-43.
210. DZIEWOŃSKI GRZEGORZ: Uzdolnienia ruchowe a postępy w technice pilotażu słuchaczy Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej. BIULETYN WOSL 1975 NR 2 s.13-24, tab., wykr., bibliogr.
211. ELSZTEIN P.: Dęblin od A do Z. SKRZYDL. POLSKA 1975 NR 48 s.4,5, il.
Dot. Działalności dydaktyczno-wychowawczej w WOSL im. J. Krasickiego.
212. ELSZTEIN P.: Iskry już za nami. [WOSL]. SKRZYDL. POLSKA 1982 NR 28 s.4-5, il.
213. GAJEWSKI TADEUSZ: Charakterystyka rozwoju turbinowych silników odrzutowych jako przyczynek do prognozowania eksploatacyjnego kształcenia pilotów. BIULETYN WOSL 1975 NR 1/18/ s.31-44, rys., tab. bibliogr.
214. GAJEWSKI TADEUSZ: Koncepcja pracy naukowej w WOSL jako podstawy doskonalenia kształcenia pilotów. BIULETYN WOSL 1988 NR 1/53/, DODATEK NR 1 s.8-17.
215. GAJEWSKI TADEUSZ: O współczesnych podstawach naukowych szkolenia pilotów. BIULETYN WOSL 1983 NR 1/43/ s.17-27, bibliogr.
216. GAJEWSKI TADEUSZ: Operatorska funkcja pilota jako przedmiot jego szkolenia. BIULETYN WOSL 1988 NR 1/53/, DODATEK NR 1 s.27-38.
217. GAJEWSKI TADEUSZ: Operatorska funkcja pilota jako przedmiot jego szkolenia. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1983 R.55 Nr 7/8 s.36-41, rys., bibliogr.
218. GAJEWSKI TADEUSZ: Problemy dydaktyczno-wychowawcze kształcenia pilotów w dziedzinie eksploatacji samolotów. BIULETYN WOSL 1979 NR 4/33/ s.7-15, bibliogr.
219. GAJEWSKI TADEUSZ: Podstawy naukowe metodyki szkolenia pilotów. BIULETYN WOSL 1988 NR 1/53/ , DODATEK NR 1 s.18-26.
220. GÓRKA ANTONI, KUREK STANISŁAW: Nauczanie programowe w przedmiotach technicznych i specjalistycznych. PRZ. WOJSK LĄD. 1978 R.20 NR 11 s. 38-43, schem.
221. GRACA TADEUSZ: Sytuacyjne uwarunkowania błędów popełnianych w procesie funkcjonowania pilota. BIULETYN WOSL 1994 NR 2/65/ s.107-112.
222. GRZEGORZEWSKI MAREK., PIELACHA REMIGIUSZ.: Zarys szkolenia nawigatorów w Dęblińskiej Szkole Lotniczej. BIULETYN WOSL 1985 NR 2/50/ s.81.
223. HALERZ B.: O unowocześnianiu gabinetów przygotowania personelu latającego do lotów - optymistycznie. WOJS. PRZ. LOT. 1971 R.25 NR 7 6-9.
224. HYRA EDWARD: Rozwiązać problem szkolenia lotniczego w WOSL. PRZ. WOJSK LOT. I OP 1993 NR 11 s.21-25.
225. HYRA EDWARD, KUREK STANISŁAW: Podsumowanie dyskusji przez komendanta WOSL, gen. bryg. pil. ... i jego z-cy ds. dydaktycznych, płk doc. dr inż. ...WIRAŻE 1993 NR 11 s.7.
226. J.N.: Problemy kształcenia pilotów wojskowych. Posiedzenie Rady Naukowej WOSL. ŻOŁ. WOLNOŚCI 1974 R. 25 NR 50 s.5.
227. KARPOWICZ JANUSZ: Co warunkuje efektywność szkolenia w powietrzu? PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1988 NR 3 s.16-19, rys., bibliogr.
228. KLICH EDMUND: Błędy pilotów w początkowym etapie szkolenia. BIULETYN WOSL 1994 NR 2/65/ s.31-42
229. KRASZEWSKI Z.: Z zagadnień efektywności szkolenia lotniczego w WOSL. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1981 R. 53 NR 2 s.18-20.
230. KUBIAK JERZY, BUREK MICHAŁ: Wyższy kurs doskonalenia oficerów dowódców eskadr lotniczych - próba ocen i wniosków. BIULETYN WOSL 1993 NR 2/62/ s.13-28.
231. LINDSTEDT PAWEŁ: Zadania pilota w cybernetycznym systemie eksploatacji samolotu. BIULETYN WOSL 1979 NR 1/30/ s.5-14, tab., bibliogr.
232. ŁUCJANEK WIESŁAW: Problemy techniczno-eksploatacyjne w kształceniu pilotów. LOTNICTWO 1994 NR 3 s.1. Dot. Sympozjum 16-17.12.1993.
233. ŁUKASZEWSKI S[TANISŁAW]: Nie każdy od razu jest pilotem. Trudna sztuka latania. ŻOŁ. WOLNOŚCI 1978 R.29 NR 199 Wyd. A s.3. Dot. Szkolenia pilotów w WOSL.
234. MAKOWIECKI W., CZYŻEWSKI I.: Wysoki rytm szkolenia w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej im. J. Krasickiego. ŻOŁ. WOLNOŚCI 1979 R. 30 NR 131 Wyd. A, s.12.
235. MIGDAL JERZY, SZYLAR STANISŁAW : Niektóre problemy metodologiczne analizy kosztów szkolenia specjalistów lotniczych w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej. BIULETYN WOSL 1983 NR 3/45/ s.61-74.
236. MIGDAŁ KAZIMIERZ, PACIOREK JANISŁAW: Metoda regulacji aktywacji i poziomu lęku w czasie nauki katapultowania na urządzeniu UTKZ. Cz.1. BIULETYN WOSL 1986 NR 1/51/ s.39-48.
237. MIGDAŁ KAZIMIERZ, PACIOREK JANISŁAW: Metoda regulacji aktywacji i poziomu lęku w czasie nauki katapultowania na urządzeniu UTKZ. Cz.1. BIULETYN WOSL 1987 NR 1/52/ s.62.
238. MORYC B.: Startują podchorążowie. SKRZYDL. POLSKA 1972 NR 48 s.4-5, il. Dot. Szkolenia pilotów w WOSL.
239. OLSZEWSKI RYSZARD: Problemy kształcenia praktycznego pilotów w dziedzinie eksploatacji samolotów. BIULETYN WOSL 1980 NR 1/34/ s.38-44.
240. ORKISZ MAREK, RUSEK ZBIGNIEW: Analiza wybranych sytuacji w locie w aspekcie czynności pilota. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1988 NR 11 s. 43-47, rys., bibliogr.
241. ORKISZ MAREK, RYPULAK ANDRZEJ: Integracja wyposażenia samolotów a kształcenie pilotów. PRZ. WOJSK LOT. I OP 1994 NR 4 s.16-19.
242. PACIOREK JANISŁAW: Regulacja natężenia lęku a efektywność szkolenia na naziemnym urządzeniu katapultowym. BIULETYN WOSL 1989 NR 1/55/ s.44-53
243. PAJNOWSKI FRANCISZEK: Jak rozkładać uwagę podczas lotu. PRZ. WOJSK LOT. I OP 1995 NR 4 s.43.
244. PIELACHA REMIGIUSZ: Analiza i ocena form i metod stosowanych w kształceniu specjalistycznym nawigatorów w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej. BIULETYN WOSL 1992 NR 1/59/ s.48-56
245. PIELACHA REMIGIUSZ: Dobór form i doskonalenie metod kształcenia specjalistycznego w WOSL. BIULETYN WOSL 1992 NR 2/60/ s. 53-62, tab., bibliogr.
246. PIELACHA REMIGIUSZ: Praktyki specjalistyczne podchorążych Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej - nawigatorów personelu naziemnego. BIULETYN WOSL 1994 NR 1/64/ s.30-39.
247. PIELACHA REMIGIUSZ: Zmiany organizacji i zasad szkolenia w Dęblińskiej Szkole Lotniczej pod wpływem rozwoju lotnictwa i doświadczenia szkoleniowego. BIULETYN WOSL 1988 NR 2/54/ s.64-75
248. PIELACHA REMIGIUSZ, GRZEGORZEWSKI MAREK: Wybrane problemy metodyki oceny kształcenia specjalistyczno-lotniczego w WOSL. BIULETYN WOSL 1990 NR 1/57/ s.38-43.
249. PUSSAK A.: Psychologiczna analiza trudności w pracy szkoleniowej pilotów-instruktorów. BIULETYN WOSL 1989 NR 1/55/ s.26-34.
250. RAWSKI A.: Podchorążackie kroki w chmurach. ŻOŁ. POLSKI 1987 NR 48 s. 3, il. Dot. Kształcenia w WOSL.
251. SZOSSOR DASSO: Piechurami być nie chcieli. Rozpoczęcie praktycznego szkolenia lotniczego [podchorążych WOSL]. WIRAŻE 1993 NR 9 s. 4, rys.
252. SZYMCZAK ANDRZEJ: Funkcje kontroli i oceny w praktycznym szkoleniu lotniczym. BIULETYN WOSL 1979 NR 3/32/ s.15-19, tab., bibliogr.
253. ŚPIEWAK WIESŁAW: Przygotowanie podchorążych pilotów do przetrwania na terytorium przeciwnika. BIULETYN WOSL 1991 NR 1/58/ s.67-75.
254. TOMSIA EUGENIUSZ: Szkolenie lotnicze na Su-22, czyli: pilotów opinie pod rozwagę. WIRAŻE 1992 NR 23 s.7.
255. TOMSIA EUGENIUSZ: Szkolenie lotnicze na Su-22, czyli: zejdźmy na ziemię. WIRA-ŻE 1993 NR 8 s.8-9, il.
256. TOMSIA EUGENIUSZ: Za półmetkiem. Lotnicze szkolenie podchorążych [WOSL]. WIRAŻE 1988 NR 32 s.2-3, il.
257. TRWA realizacja zobowiązań w dęblińskiej Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej im. J. Krasickiego. Główny cel - wyższa jakość szkolenia. W odpowiedzi na apel Kościuszkowców. ŻOŁ. WOLNOŚCI 1978 R.29 NR 106 Wyd. A, s.1,5
258. TYRAŁA PAWEŁ: W sprawie kształcenia lotniczego. WIRAŻE 1993 NR 10 s.5.
259. VIEWEGER T.: Ostatnie lotnicze szlify. Dęblińscy piloci na praktykach. ŻOŁ. WOL-NOŚCI 1982 R.33 NR 190 Wyd. A s.4, il.
260. VIEWEGER T.: Ostrogi dla orląt. Praktyczne szkolenie lotnicze podchorążych WOSL. ŻOŁ. WOLNOŚCI 1985 R. 36 NR 180 Wyd.2 s.1,7, il.
261. VIEWEGER T.: Ostrogi dla orląt. WIRAŻE 1985 R.35 NR 14 s.9, il. Dot. Programu szkolenia w WOSL.
262. VIEWEGER T.: Tęsknota za lataniem. Kulisy praktycznego szkolenia lotniczego podchorążych WOSL. WIRAŻE 1989 NR 24 s.10.
263. WIERSKI H.: Podchorążowie z Dęblina doskonalą lotniczy kunszt. ŻOŁ. WOLNOŚCI 1982 R. 33 NR 140 Wyd. A s.1,5
264. WIŚNIEWSKI LESZEK: Przed zimowym okresem szkolenia. ŻOŁ. WOLNOŚCI 1979 R.30 NR 281 Wyd. A, s.6, il.
265. WOJTYŚ APOLINARY: Czy tylko brak fantazji? POLSKA ZBROJNA 1994 NR 151 /z 04.08.94/.
266. WOJTYŚ APOLINARY: Praktyki z rozdzielnika i ... w nagrodę. POLSKA ZBROJNA 1994 NR 136 /z 14.07.94/.
267. WRÓBEL JERZY: Klimatologiczne zobrazowanie warunków szkolenia lotniczego. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1985 NR 3 s.30.
268. ZIARKO JANUSZ: Doskonalenie zawodowe. Propozycje usprawnień. PRZ. WOJSK LOT. I OP 1993 NR 10 s.22-25, rys., bibliogr.
269. ZIARKO JANUSZ: Meteorologia lotnicza. Doskonalenie służb kierowania lotami. PRZ. WOJSK LOT. I OP 1994 NR 1 s. 14-18.
270. ZIARKO JANUSZ: Problemy komunikowania się w procesie zabezpieczenia meteorologicznego lotów. PRZ. WOJSK LOT. I OP 1993 NR 6 s. 43-46.
271. ZUBKO WŁODZIMIERZ, KAROLAK ZBIGNIEW: Niezawodnościowy model pracy podczas wykonywania zadania. BIULETYN WOSL 1979 NR 4/33/ s. 93-107, rys., wykr., bibliogr.

3.2.1. Bezpieczeństwo lotów.


272. BEZ KATASTROFY. /Skrót wystąpienia gen. bryg. pil.. M. Hermaszewskiego podczas XXXVI Konferencji BL Lotnictwa Sił Zbrojnych RP/. SKRZYDL. POLSKA 1994 NR 3 s.10-12.
273. BŁĄD PILOTA przyczyną katastrofy w Dęblinie. POLSKA ZBROJNA 1994 NR 89. Dot. Oświadczenia rzecznika prasowego WLiOP.
274. KLICH EDMUND: Działanie służb kierowania lotami a bezpieczeństwo lotów. PRZ. WOJSK LOT. I OP 1991 NR 7/8 s.47-50.
275. XXXVI KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTÓW. PRZ. WOJSK LOT. I OP 1994 NR 2 s.46-49.
276. KORCZYŃSKI WIKTOR: Błąd pilota niejedno ma imię. POLSKA ZBROJNA 1994 NR 151 /z 04.08.94/.
277. KRASOŃ ANDRZEJ: Bezpieczeństwo lotów na szczeblu eskadry, klucza lotniczego. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1981 R. 58 NR 4 s.30-33, portr.
278. KRASOŃ ANDRZEJ: Błąd ludzki a bezpieczeństwo lotów. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1987 NR 4 s.58.
279. KRASOŃ ANDRZEJ: O pracy nieetatowych Zespołów Bezpieczeństwa Lotów. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1981 R.53 NR 7/8 s.36-39, il.
280. ORKISZ MAREK: Przygotowanie podchorążych do eksploatacji samolotu w sytuacjach awaryjnych. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1989 NR 1 s.28-31, bibliogr.
281. PAJNOWSKI FRANCISZEK: Rozmyślania szefa BL. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1985 NR 11 s.41.
282. REFLEKSJE po Konferencji BL. PRZ. WOJSK LOT. I OP 1994 NR 3 s.21-27.
283. ROZBICKI ARKADIUSZ: Zasady prawidłowej eksploatacji wyposażenia kabiny samo-lotu TS-11 „Iskra" na ziemi i w locie i ich związek z bezpiecznym lataniem. BIULETYN WOSL 1980 NR 2/35/ s.17-37, rys., bibliogr.
284. TERENOWICZ J.: Charakterystyka ilościowa błędu pilota w świetle katastrof i wypadków lotniczych. BIULETYN WOSL 1994 NR 2/65/ s.12-31.
285. WOJTYŚ APOLINARY: Błąd pilota niejedno ma imię. POLSKA ZBROJNA 1994 NR 92 s.1,5.

3.3. SZKOLENIE OGÓLNOWOJSKOWE I OPERACYJNO-TAKTYCZNE.


286. AMAROWICZ ZBIGNIEW: Metodyka szkolenia personelu latającego w lotach na rozpoznanie powietrzne. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1977 NR 11 s.21.
287. AMAROWICZ ZBIGNIEW: Rola i miejsce sztabu oddziału w organizowaniu i zabezpieczeniu procesu szkolenia lotniczego. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1978 R.50 NR 12 s.27-29.
288. BIAŁKOWSKI W., BILSKI TADEUSZ: Zastosowanie wiedzy taktyczno-lotniczej w szkoleniu bojowym pilotów. BIULETYN WOSL 1975 NR 3/20/ s.65-70.
289. BUDZIŃSKI MIECZYSŁAW: Obrona przed bronią precyzyjnego rażenia. Propozycje dla WOSL. PRZ. WOJSK LOT. I OP 1992 NR 1 s.25-30, rys.
290. GALOCH BRONISŁAW: Dlaczego uczymy podchorążych WOSL taktyki ogólnej. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1982 R.54 NR 11 s.35-38.
291. GALOCH BRONISŁAW: Efektywność nauczania taktyki i sztuki operacyjnej. PRZ. WOJSK LOT. I OP. 1993 NR 12 s.31-34.
292. GALOCH BRONISŁAW: Epizodyczne ćwiczenia grupowe formą praktycznego integrowania wiedzy specjalistycznej z taktyczną. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1990 NR 4 s.17-20.
293. GALOCH BRONISŁAW: Epizodyczne ćwiczenie grupowe nową formą nauczania takty-ki. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1988 NR 5 s.10.
294. GALOCH BRONISŁAW: Integrująca rola taktyki. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1982 R.54 NR 6 s.5-9, bibliogr.
295. GALOCH BRONISŁAW: Kierunki doskonalenia szkolenia taktycznego podchorążych profilu latającego. BIULETYN WOSL 1984 NR 3/45/ s.13-17
296. GALOCH BRONISŁAW: Przewidywanie lub antycypacja pilota. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1986 NR 6 s.16-20.
297. GALOCH BRONISŁAW: Rola szkolenia taktycznego w kształtowaniu osobowości pod-chorążego pilota WOSL. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 198 NR 1 s.68-72.
298. GALOCH BRONISŁAW: Rozwijanie wyobraźni taktycznej pilotów. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1985 R.57 NR 12 s.29-33.
299. GALOCH BRONISŁAW: Właściwości formułowania celów i doboru treści kształcenia ze szkolenia taktycznego dla podchorążych Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej. BIU-LETYN WOSL 1980 NR 2/35/ s.63-69.
300. HARMOZA ROMAN: Uczyć taktyki w każdym przedmiocie. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1986 NR 9 s.21-22.
301. KLICH EDMUND: Teoretyczne możliwości wykrycia i rozpoznania obiektów o małych wymiarach przez samoloty typu „Iskra". BIULETYN WOSL 1981 NR 1/38/ s.34-48, tab., wykr., bibliogr.
302. KONIECZEK MARIAN: Szkolenie chemiczne podchorążych WOSL. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1986 NR 9 s.25-31.
303. KOWALSKI JÓZEF: Pilot na współczesnym polu walki. WOJS. PRZ. LOT. 1973 R.27 NR 2 s.9-18.
304. MACHURA JERZY Jak uczyć pchor. WOSL taktyki lotnictwa? PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1986 NR 9 s.19-20.
305. MAKAREWICZ W.: Niektóre problemy kierowania w procesie szkolenia taktycznego podchorążych WOSL im. J. Krasickiego. BIULETYN WOSL 1972 NR 1/12/ s.18-22.
306. MIEZANCEW JERZY: Epizodyczne ćwiczenie grupowe w szkoleniu podchorążych WOSL /doniesienie wstępne/. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1982 R.54 NR 7/8 s.10-12.
307. OLSZEWSKI RYSZARD , NOWACKI J.: Ośrodki rozpoznania powietrznego - kierunki rozwoju. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1988 NR 4 s.47-51, rys.
308. PAJNOWSKI FRANCISZEK: Doskonalić szkolenie w „Przetrwaniu". PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1978 R.50 NR 11 s.25-26. Dot. Przygotowania żołnierza do przetrwania na terenie nieprzyjaciela w warunkach wojennych.
309. POLECH MICHAŁ, HALERZ B.: Wpływ rozwoju lotnictwa polskiego na taktykę i metody szkolenia. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1988 NR7/8 s.90-100.
310. PRZYBYCIEŃ KRZYSZTOF: Komunikat z badań nad modelem kształcenia taktycznego. BIULETYN WOSL 1993 NR 3/63/ s.146-149.
311. SEMINARIUM naukowe nt.: Lotnictwo w doktrynie obronnej oraz formy i metody nauczania taktyki studentów wyższego lotniczego szkolenia wojskowego. BIULETYN WOSL 1989 NR 2/56/ s.113-114.
312. SKÓRA JERZY, SZPILSKI WIESŁAW: Dowodzenie jako przedmiot kształcenia w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej. BIULETYN WOSL 1993 NR 3/63/ s.86-99.
313. SZCZYGIEŁ JERZY, PRZYBYCIEŃ KRZYSZTOF: O kształceniu taktycznym raz jeszcze. PRZ. WOJSK LOT. I OP 1994 NR 2 s.25-27.
314. SZCZYGIEŁ JERZY: Samodzielne poszukiwanie i zwalczanie obiektów powietrznych - przeżytek czy perspektywa? PRZ. WOJSK LOT. I OP 1993 NR 2 s.19-21.
315. SZOSSOR DASSO: Survival w WOSL. PRZ. WOJSK LOT. I OP 1992 NR 6 s.83-84.
316. SZPILSKI WIESŁAW: Kształcenie oficera sztabu lotniczego szczebla taktycznego. Nowa koncepcja. PRZ. WOJSK LOT. I OP 1993 NR 11 s.28-32.
317. SZPILSKI WIESŁAW, SKÓRA JERZY: Oficer sztabu lotniczego szczebla taktycznego. PRZ. WOJSK LOT. I OP 1993 NR 6 s.23-26.
318. URBANIAK HENRYK: Jak uczyć pchor. WOSL taktyki lotniczej. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1986 NR 7/8 s.17-27.
319. WIŚNIEWSKI BENEDYKT: O taktyczne myślenie lotników. WOJS. PRZ. LOT. 1997 NR 5 s.9-13.
320. WRÓBEL JERZY, KRĘZEL MARIAN: Służba meteorologicznego zabezpieczenia lotów węzła lotniskowego WOSL w sytuacji konfliktu zbrojnego. PRZ. WOJSK LOT. I OP 1992 NR 5 s.54-58.

3.4. ŚRODKI DYDAKTYCZNE. BAZA SZKOLENIOWA.


321. BEDNARZ WIESŁAW: Dydaktyka i telewizja w obwodzie zamkniętym. BIULETYN WOSL 1978 NR 3/29/ s.35-44, schem.
322. FELLNER ANDRZEJ, ORKISZ MAREK: Możliwości zastosowania komputerów jako technicznych środków nauczania. SZKOŁA ZAWODOWA 1989 NR 5 s.15-16.
323. JABŁOŃSKI WOJCIECH: Komputery w dydaktyce. Konferencja w Dęblinie. ŻOŁ. WOLNOŚCI 1980 R.31 NR 270 Wyd. A, s.5
324. KĘDZIORA ALBIN: Wykorzystanie nowoczesnych środków dydaktycznych w procesie szkolenia. BIULETYN WOSL 1977 NR 1/25/ s.65-78, bibliogr.
325. KOMOROWSKI P.: Zanim zasiądą za sterami. [Sprzęt audiowizualny w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie]. STUDIO 1975 NR 4 s.32-36.
326. KOWALSKI JÓZEF: Osiągnięcia oraz perspektywy WOSL w usprawnieniu procesu dydaktyczno-wychowawczego i rozwoju bazy szkoleniowej. DYDAKTYKA SZKOŁY WOJSKOWEJ 1973 NR 3/13/ s.48-60.
327. KUROWSKI LECH: Zastosowanie środków audiowizualnych w nauczaniu ekonomii po-litycznej. BIULETYN WOSL 1983 NR 3/45/ s.108-113.
328. OLECH WIKTOR: Efekty wykorzystania telewizji w obwodzie zamkniętym. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1981 R.53 NR 3 s.25-28, rys., bibliogr.
329. ORKISZ MAREK: Mikrokomputer w dydaktyce Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej. BIULETYN WOSL 1987 NR1/52/ s.76.
330. ORKISZ MAREK: Rola mikrokomputera jako technicznego środka nauczania w dydaktyce WOSL. Konferencja „Informatyka w Dydaktyce i Badaniach Naukowych". Dęblin 1988 s.102-107.
331. ORKISZ MAREK, WOLAK KAZIMIERZ: Techniczne środki nauczania w WOSL. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1988 NR 12 s.23-27, bibliogr.
332. PISKORSKA ELIZA: Rola laboratorium lingwistycznego w nauczaniu języka niemieckiego. BIULETYN WOSL 1984 NR 3/48/ s.30-37, bibliogr.
333. SAŁASIŃSKI ROMAN: Wykorzystanie filmu w nauczaniu historii. BIULETYN WOSL 1983 NR 3/48/ s.104-107.
334. SPYCHALSKI RYSZARD, KUREK STANISŁAW: Zastosowanie komputerów w szkoleniu lotniczym. PRZ. WOJSK LĄD. 1981 NR 11 s.123.
335. WITUCH JAN: Audiowizualne nauczanie odbioru alfabetu Morse'a. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1989 NR 3 s.22-23.
336. WOJTYRA HENRYK: Znaczenie i metodyka wykorzystania telewizji przewodowej w nauczaniu przez pilotów eksploatacji samolotów. BIULETYN WOSL 1977 NR 1/25/ s.5-28, tab., rys.
337. WOJTYRA HENRYK: Zasady optymalnego wykorzystania magnetowidu i filmu dydaktycznego w procesie kształcenia. BIULETYN WOSL 1979 NR 4/33/ s.40-49, bibliogr.
338. ZABDYRSKI S.: Zastosowanie technicznych środków audiowizualnych w procesie nowoczesnych metod dydaktycznych. BIULETYN WOSL 1976 NR 1/22/ s.27-34, bibliogr.


3.4.1. Symulatory lotów.


339. BŁOSZCZYŃSKI ROMUALD: Psychologiczna analiza procesu uczenia się podchorążych WOSL na symulatorze lotu typu TŁ-1M. MEDYCYNA LOT. 1978 NR 61 s.25-31, bibliogr., rez. sum.
340. FELLNER ANDRZEJ, KONICKI JAN: Szkolenie nawigatorów naprowadzania na symulatorach Oberon i Rega. PRZ. WOJSK LOT. I OP 1990 NR 9 s.18.
341. GAJEWSKI TADEUSZ: Model pracy pokładowej pilota jako symulator doskonalenia pi-lotów. BIULETYN WOSL 1983 NR 2/44/ s.15-20, bibliogr.
342. GAJEWSKI TADEUSZ: Model pracy pokładowej pilota jako symulator doskonalenia pi-lotów. BIULETYN WOSL 1988 NR 1/53/ , DODATEK NR 1 s.39-43.
343. GÓRKA ANTONI: Możliwości automatyzacji procesu tworzenia zadań w lotniczym systemie treningowym. BIULETYN WOSL 1978 NR 2/27/ s.77-85.
344. KALBARCZYK JANUSZ: Wstępne założenia do opracowania impulsowego zapisu trajektorii lotu realizowanego na symulatorze. BIULETYN WOSL 1978 NR 2/27/ s.72-76, rys., bibliogr.
345. KĄKOL JERZY: Wybrane problemy zastosowania środków dydaktycznych w szkoleniu technicznym pilotów. BIULETYN WOSL 1991 NR 1/58/ s.80-94.
346. KUREK STANISŁAW: Elementy komputerowej kontroli lotu w lotniczym systemie treningowym. BIULETYN WOSL 1978 NR 2/27/ s.67-71, rys., bibliogr.
347. KUREK STANISŁAW: Istota wykorzystania komputerów w szkolnych systemach symulacji lotu. BIULETYN WOSL 1979 NR 1/30/ s.23-30, rys., schem., bibliogr.
348. KUREK STANISŁAW: Koncepcja systemu sterowania symulatorami lotu przy pomocy elektronicznej maszyny cyfrowej. BIULETYN WOSL 1977 NR 1/25/ s.29-43, rys.
349. NIEDZIELA JÓZEF: Imitator kierowania samolotami IKS „Oberon". PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1982 R.54 NR 9 s.38-48.
350. NIEDZIELA JÓZEF: WOSL - wykorzystanie symulatorów w dydaktyce. PRZ. WOJSK LOT. I OP 1992 NR 4 s.25-30, rys.
351. PAJNOWSKI FRANCISZEK: [Symulator lotów] Japetus rozwija skrzydła. [Szkolenie podchorążych WOSL]. LOTNICTWO 1993 NR 8 s.7, il.
352. PIELACHA REMIGIUSZ: Zastosowanie imitatorów kierowania samolotami w podstawowym kształceniu praktycznym nawigatorów personelu naziemnego. BIULETYN WOSL 1993 NR 3/63/ s.136-146.
353. RUSS JERZY: Symulator lotu jako maszyna dydaktyczna. BIULETYN WOSL 1977 NR 2/26/ s.56-67, rys. bibliogr.
354. SPYCHALSKI RYSZARD: Komputerowa metoda kontroli sprawności urządzeń pokładowych w lotniczym systemie treningowym. BIULETYN WOSL 1978 NR 2/28/ s.59-66, rys., schem., bibliogr.
355. SPYCHALSKI RYSZARD: Metoda losowego generowania parametrów testów technicznych /PTT/ w komputerowy systemie kontroli sprawności urządzeń treningowych. BIU-LETYN WOSL 1979 NR 1/30/ s.31-42, rys. bibliogr.
356. SZAŁAŚNIK P. i.in.: Możliwości wykorzystania elektronicznej maszyny cyfrowej do kontroli i oceny wykonywanego manewru lądowania samolotu. BIULETYN WOSL 1980 NR 1/34/ s.19-23, rys., bibliogr.
357. SZCZYGIEŁ JERZY: Czy mikrokomputer może być symulatorem lotu. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1987 NR 11 s.40.
358. SZCZYGIEŁ JERZY: Problem wykorzystania symulatorów lotu w szkoleniu podchorążych Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej. BIULETYN WOSL 1980 NR 1/34/ s.45-52.
359. TRELA BOGUSŁAW: Wybrane problemy szkolenia pilotów na urządzeniach treningowych. BIULETYN WOSL 1981 NR 1/38/ s.12-19, rys., bibliogr.

3.5. SZKOLENIE FIZYCZNE. SPORT I TURYSTYKA.


360. BADANIA sprawności fizycznej kandydatów do Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej. BIULETYN WOSL 1994 NR 1/64/ s.17-25.
361. BŁOSZCZYŃSKI ROMUALD: Badania kondycji wzrokowo-ruchowej podchorążych WOSL o różnym poziomie przygotowania zawodowego. MEDYCYNA LOT. 1978 NR 58 s.25-32, tab.
362. DĄBKOWSKI TADEUSZ, JĘDRYS ROBERT: Wpływ treningu specjalistycznego z wykorzystaniem LGPS na sprawność zawodową podchorążych. BIULETYN WOSL 1993 NR 2/62/ S.74-89.
363. DZIEWOŃSKI GRZEGORZ: Wpływ obniżonego ciśnienia atmosferycznego na powstanie różnic fizjologicznych u badanych reprezentujących ukierunkowaną sprawność motoryczną. BIULETYN WOSL 1975 NR 1/18/ s.64-84, tab. bibliogr.
364. GALOCH BRONISŁAW: Sprawność i kondycja fizyczna pilota a przetrwanie. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1984 R. 56 NR 5 s.23-29, rys. Dot. Propozycji szkolenia fizycznego podchorążych WOSL.
365. GOMÓŁKA J.: Lotniczy „Gronik". PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OP 1992 NR 6 s.26-28.
366. KŁOSSOWSKI MAREK, JĘDRYS ROBERT: Kondycyjno-sprawnościowe przygotowanie do lotów /KSPdl/ jako istotny element szkolenia lotniczego. BIULETYN WOSL 1988 NR 1/53/ s.43-47.
367. KRZYŃSKI STANISŁAW, OJRZYŃSKI SŁAWOMIR: Działalność kadry dydaktycznej wychowania fizycznego w Dęblińskiej Szkole Lotniczej. BIULETYN WOSL 1985 NR 2/50/ s.86.
368. ŁUCZYŃSKI ANDRZEJ: Imprezy na orientację - jedyną z form działalności rekreacyjnej w WOSL. BIULETYN WOSL 1983 NR 3/45/ s.119-127.
369. ŁUCZYŃSKI ANDRZEJ: Turystyka w WOSL. WIRAŻE 1979 R.23 NR 38 s.13.
370. NOWAK KAZIMIERZ: Sportowy krok w chmury. TRYB. LUDU 1975 NR 138 s.9. Dot. Sportu w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie.
371. NOWAK JERZY: Lotniczy sportowy miesiąc [WOSL]. ŻOŁ. WOLNOŚCI 1980 Wyd. A R. 31 NR 259 s.6.
372. PIELACHA ANNA: Wychowanie fizyczne i kondycyjne przygotowanie do lotów jako warunek wykonywania zawodu pilota. BIULETYN WOSL 1989 NR 2/56/ s.35-42.
373. RYŚ MIECZYSŁAW, GŁUSZKIEWICZ RYSZARD: Problematyka bezpiecznego pod-noszenia sprawności fizycznej podchorążych i kadry w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej. BIULETYN WOSL 1992 NR 2/60/ s.63-71.
374. STECHNI PIOTR: Dalsze doskonalenie specyficznej sprawności podchorążego - pilota Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej. BIULETYN WOSL 1982 NR 1/41/ s.66-77, tab., bibliogr.
375. STECHNI PIOTR: Dalsze doskonalenie sprawności w zakresie zwiększania tolerancji ustroju na działanie przyspieszeń kątowych. BIULETYN WOSL 1983 NR 2/44/ s.77-81.
376. STECHNI PIOTR: Doskonalenie szkolenia fizycznego podchorążych Wyższej Oficer-skiej Szkoły Lotniczej. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1982 R.54 NR 7/8 s.49-51.
377. STECHNI PIOTR: Dowódca - pilot na tle szkolenia fizycznego i kondycyjnego przygo-towania do lotów w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej. BIULETYN WOSL 1982 NR 1/41/ s.6-12, rys., bibliogr.
378. STECHNI PIOTR: Dowódca - pilot na tle szkolenia fizycznego i kondycyjnego przygo-towania do lotów w WOSL. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1982 R.54 NR 10 s.35-37, rys.. bibliogr.
379. STECHNI PIOTR: Jak działamy? Kultura fizyczna w WOSL w Dęblinie.[Rozm. Z prze-wodniczącym Zespołu Kultury Fizycznej Rady Naukowej WOSL, płk. dr...] Rozm. Jerzy Nowak. ŻOŁ. WOLNOŚCI 1980 R.31 NR 18 Wyd. A, s.6.
380. STECHNI PIOTR: Kondycyjne przygotowanie do lotów, jako przedmiot podstawowego szkolenia pilota Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej. BIULETYN WOSL 1982 NR 1/41/ s.21-34, bibliogr.
381. STECHNI PIOTR: Kultura fizyczna jako podstawowy składnik wychowania i kształcenia słuchaczy Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej im. Jana Krasickiego. BIULETYN WOSL 1977 NR 2/26/ s.75-86, bibliogr.
382. STECHNI PIOTR: Metody i formy stosowane do oceny i treningu tolerancji ustroju na działanie przyspieszeń kątowych w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej. BIULETYN WOSL 1982 NR 1/41/ s.35-47, bibliogr.
383. STECHNI PIOTR: Ocena sprawności i kondycji fizycznej podchorążych zerowego rocz-nika Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w 1981r. BIULETYN WOSL 1982 NR 1/41/ s.48-54, tab.
384. STECHNI PIOTR: Podstawy kultury fizycznej w WOSL. ŻOŁ. WOLNOŚCI 1977 R.28 NR 83 Wyd. A, s.6.
385. STECHNI PIOTR: Problemy biegowej wytrzymałości podchorążych - pilotów Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej. BIULETYN WOSL 1982 NR 1/41/ s.55-61, tab., bibliogr.
386. STECHNI PIOTR: Próba doskonalenia szkolenia fizycznego podchorążych pilotów Wyż-szej Oficerskiej Szkoły Lotniczej. BIULETYN WOSL 1982 NR 1/41/ s.13-19, bibliogr.
387. STECHNI PIOTR: Rozważania nad nazwą przedmiotu „szkolenie fizyczne pilota woj-skowego". BIULETYN WOSL 1984 NR 3/48/ s.25-29.
388. STECHNI PIOTR: Specjalna sprawność fizyczna pilota wojskowego w Oficerskiej Szko-le Lotniczej na tle 40-lecia Ludowego Lotnictwa Polskiego. BIULETYN WOSL 1984 NR 2/47/ s.68-72, bibliogr.
389. STECHNI PIOTR: Sprawność i kondycja fizyczna podchorążych rocznika zerowego WOSL. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1982 R.54 NR 11 s.68-70, tab.
390. STECHNI PIOTR: Szkolenie fizyczne pilota wojskowego na tle pełnionej funkcji. BIU-LETYN WOSL 1983 NR 2/44/ s.67-76.
391. STECHNI PIOTR: Uodpornianie podchorążych na działanie przyspieszeń. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1983 R.55 NR 6 s.30-31.
392. STECHNI PIOTR: Wybrane problemy kondycyjno-sprawnościowego przygotowania podchorążego - pilota do przenikania i przetrwania w sytuacji wojny współczesnej. BIU-LETYN WOSL 1985 NR 1/49/ s.64-70.
393. STECHNI PIOTR: Wyrabianie wytrzymałości organizmu na działanie przyspieszeń ką-towych. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1984 R.56 NR 3 s.29-30, rys.
394. STECHNI PIOTR: List otwarty do dowódcy Wojsk Lotniczych. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1988 NR 1 s.78-79. Dot. Kondycyjno-sprawnościowego przygotowania pilotów do lotów.
395. STECHNI PIOTR, DZIEWOŃSKI GRZEGORZ, BILSKI JAN: Aktywny wypoczynek. PRZ. WOJSK LĄD. 1979 R. 21 NR 8 s.118-119.
396. STECHNI PIOTR, JĘDRYS ROBERT: Działania w zakresie doskonalenia kultury fi-zycznej podchorążych-pilotów. /Sprawozdanie/. BIULETYN WOSL 1982 NR 1/41/ s.78-81.
397. STECHNI PIOTR, MACIEJCZYK PAWEŁ: Próba oceny treningowego urządzenia „kwadratowego koła" do fizycznego treningu pilota. BIULETYN WOSL 1982 NR 1/41/ s.62-65, rys.
398. STELĘGOWSKI ANDRZEJ, JĘDRYS ROBERT: Kondycyjno-sprawnościowe przygo-towanie do lotów. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1994 NR 10 s.50.
399. SULAJNIS HENRYK: Badania nad rozwojem i sprawnością fizyczną I roku szkolenia w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej. LEKARZ WOJSKOWY 1968 NR 7 s.54-55.
400. TALAR JAN, KLUKOWSKI KRZYSZTOF, KŁOSSOWSKI MAREK: Ocena ruchomości kręgosłupa podchorążych I roku Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej. BIULETYN WOSL 1994 NR 1/64/ s.39-49.
401. TYTANI [kulturyści] z WOSL. ŻOŁ. WOLNOŚCI 1977 Wyd. A NR 20 s.6. Polem.: STECKI P.: Wokół artykułu „Tytani z WOSL". ŻOŁ. WOLNOŚCI 1977 NR 59 Wyd.A, s.6.
402. WIŚNIEWSKI BENEDYKT: Zainteresowania sportowe jako przedmiot aktywacji wypoczynkowej w okresie praktycznego szkolenia [personelu latającego] w powietrzu. BIU-LETYN WOSL 1976 NR 2/23/ s.53-60, tab., bibliogr.
403. ŻEMANTOWSKI JERZY: Orlęta i orły. SPORTOWIEC 1973 NR 19, il. Dot. Szkolenia i wychowania fizycznego studentów WOSL w Dęblinie. Reminiscencje z 1945r.

V. WYCHOWANIE WOJSKOWE.


404. ADAMCZYK JERZY: Rola nauk społeczno-politycznych w kształtowaniu postaw ideowych podchorążych i słuchaczy WOSL. BIULETYN WOSL 1975 NR 3/20/ s.44-51.
405. BERA RYSZARD: Młodzież lotnicza w 10-leciu. WIRAŻE 1986 NR 16 s.4.
406. BIELECKI STANISŁAW: Pilot-instruktor - nauczycielem i wychowawcą podchorążych. BIULETYN WOSL 1978 NR 3/29/ s.5-11.
407. BIELECKI STANISŁAW: Stosunki międzyludzkie a proces szkolenia lotniczego. BIULETYN WOSL 1979 NR 3/29/ s.50-57, bibliogr.
408. B.M.: Program politycznego kształcenia WOSL - Dęblin 1969. WIRAŻE 1969 NR 20 s.6, portr.
409. CELEK JAN: Wychowanie ideowo-polityczne podchorążych Dęblińskiej Szkoły Lotniczej. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1975 R.29 NR 11 s.19-34, il.
410. CELEK JAN: Znaczenie historii lotnictwa polskiego w wychowaniu ideowym. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1976 R.30 NR 8 s.11-16.
411. ELSZTEIN P.: Latanie rozpoczyna się na ziemi. List z Dęblina. SKRZYDL. POLSKA 1976 R.46 NR 29 s.14-15, il. Dot. Pracy dydaktyczno-wychowawczej w WOSL im. J. Krasickiego.
412. GRABALSKI ANTONI: Twórcze podejście do wytycznych KC PZPR w Dęblińskiej WOSL. WIRAŻE 1971 NR 41 s.4, il.
413. GRACA TADEUSZ: Cele i metody wychowania podchorążych dęblińskiej Szkoły Lotniczej. BIULETYN WOSL 1988 NR 1/58/ s.76-85.
414. GÓRCZYŃSKI ANDRZEJ: Oj dużo przewinień podchorążowie! WIRAŻE 1979 R.23 NR 37 s.11 Dot. Przestrzegania dyscypliny przez podchorążych pierwszego rocznika.
415. HOFMAN JAN: Niektóre problemy pracy partyjno-politycznej wśród podchorążych i ka-detów WOSL. BIULETYN WOSL 1975 NR 3/20/ s.96-104.
416. KARCZEWSKI JAN: Niektóre problemy wdrażania „Programu rozwoju kultury w Siłach Zbrojnych PRL" w szkolnictwie wojskowym. BIULETYN WOSL 1978 NR 2 s.5-18
417. KARCZEWSKI JAN: Praca partyjno-polityczna na ćwiczeniach taktycznych. BIULETYN WOSL 1983 NR 2/44/ s.21-42.
418. KARCZEWSKI JAN: Rola ceremoniału, zasad etyki i obyczaju wojskowego w procesie kształtowania cech moralno-bojowych podchorążych WOSL. BIULETYN WOSL 1983 NR 3/45/ s.75-92.
419. KARCZEWSKI JAN: Rozwój procesu szkolenia i pracy partyjno-politycznej wśród podchorążych Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej. BIULETYN WOSL 1985 NR 2/50/ s.42.
420. KRYCZKA TADEUSZ, ZAJDZIK JANUSZ: Kodeks honorowy podchorążego Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej. PRZ. WOJSK LOT. I OP 1994 NR 3 s.65-71.
421. MARKIEWICZ M.: Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza w służbie socjalistycznej ojczyzny. BIULETYN WOSL 1985 NR 2/50/ s.16-22.
422. MIGDAL JERZY: Wychowujemy podchorążych - kształtujemy osobowość. BIULETYN WOSL 1986 NR 1/51/ s.5-8.
423. MISZKURKA KAZIMIERZ: Kilka uwag o wychowaniu i szkoleniu. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1985 NR 4 s.59.
424. Patronat godny kontynuowania. Młodzieżowe spotkania w WOSL. [Przez] a.f. ŻOŁ. WOLNOŚCI 1980 R.31 NR 259 Wyd. A, s.5, il. Dot. patronatu ZG ZSMP nad WOSL.
425. PIECHOTA JÓZEF, BERA RYSZARD: Autentyczny współgospodarz uczelni. SZTANDAR MŁODYCH 1980 NR 249 Wyd. A, s.3 Dot. Organizacji ZSMP w WOSL w Dęblinie
426. PIOTROWSKI TADEUSZ: O współpracy personelu dydaktycznego z kadrą batalionu szkolnego podchorążych WOSL. BIULETYN WOSL 1972 NR 1/12/ s.27-33. Dot. Problemu jedności procesu dydaktycznego i wychowawczego.
427. PROGRAM politycznego kształcenia. WOSL-Dęblin 1969. WIRAŻE 169 NR 20 s.6, portr.
428. PRZEDPEŁSKI ANDRZEJ: Rola przedmiotów historycznych w procesie wychowania podchorążych Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej. BIULETYN WOSL 1988 NR 1/53/ s.67-71, bibliogr.
429. SALATYCKI MARIAN: Działalność kulturalno-wychowawcza w WOSL. KULTURA i OŚWIATA 1980 R.16 NR 3 s.66-68.
430. SOBIERAJ L.: Kształtowanie postaw ideowo-moralnych oficerów-pilotów. DYDAKTYKA SZKOŁY WOJSKOWEJ 1973 NR 3 s.26-35. Fragment referatu wygłoszonego przez Szefa GZPWL na sympozjum w WOSL 13.06.1973.
431. SZARAN RYSZARD: W całkiem dobry nastroju. [Klub Uczelniany WOSL]. WIRAŻE 1992 NR 18 s.14, il.
432. TYRAŁA PAWEŁ: Kształtowanie pożądanych postaw wśród podchorążych poprzez przykład w pracy dydaktyczno-wychowawczej. BIULETYN WOSL 1992 NR 2/60/ s.18-26.
433. TYŚPER P.: Treść i metody wychowania podchorążych WOSL im. Jana Krasickiego na tradycjach lotnictwa i szkoły. BIULETYN WOSL 1970 NR 5/9/ s.104-112.
434. WOŹNIAK MARIAN: Leninowskie idee wychowania wojskowego w teorii i praktyce kształcenia podchorążych WOSL im. Jana Krasickiego. BIULETYN WOSL 1970 NR 5/9/ s.73-88
435. WYRUCH WŁADYSŁAW: Cechy i postawa ideowo-moralna oficera, absolwenta WOSL. BIULETYN WOSL 1983 NR 1/38/ s.5-16.
436. WYRUCH WŁADYSŁAW: Dowódca uczy słowem - wychowuje przykładem. ZAGADNIENIA I MATERIAŁY DO PRACY PARTYJNO-POLITYCZNEJ GZP WP 1985 R.10 NR 5 s.30-33. Dot. Konferencji teoretyczno-metodycznej nt.: Ideowo-polityczne aspekty pozalekcyjnej działalności na szczeblu batalionu i jej korelacji z programem dydaktycznym.
437. WYRUCH WŁADYSŁAW: Ogólne założenia wychowawcze w świetle postulowanej sylwetki osobowej oficera lotnictwa. BIULETYN WOSL 1981 NR 3/40/ s.40-60.
438. WYRUCH WŁADYSŁAW: W poszukiwaniu nowych rozwiązań w kształceniu i wychowaniu podchorążych na politycznym kierunku studiów w WOSL. BIULETYN WOSL 1982 NR 2/42/ s.17-21.
439. WYRUCH WŁADYSŁAW: Z działalności grup partyjnych [w WOSL]. WIRAŻE 1978 R.22 NR 44 s.4.
440. ZABDYRSKI S.: Problemy pracy partyjno-politycznej podchorążych WOSL. BIULE-TYN WOSL 1975 NR 3/20/ s.87-95, tab.

VI. HISTORIA WOSL.


1. POWSTANIE I ROZWÓJ WOSL.


441. BILSKI TADEUSZ: 40 lat taktyki w murach Dęblińskiej „Szkoły Orląt". BIULETYN WOSL 1985 NR 2/50/ s.68-74.
442. CELEK JAN: Dorobek i znaczenie 30-lecia WOSL im. J. Krasickiego w historii Lotnictwa Polskiego. BIULETYN WOSL 1975 NR 3/20/ s.5-38.
443. CELEK JAN: 25-lecie Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej im. Janka Krasickiego. WOJSK. PRZ. LOT. 1970 R.24 NR 5 s.71-78. Dot. historii dęblińskiej „Szkoły Orląt" i jej osiągnięć.
444. CELEK JAN: Historyczny dorobek i wyzwania przyszłości. BIULETYN WOSL 1985 NR 2/50/ s.5-16.
445. CELEK JAN: Rozwój lotnictwa polskiego i systemu kształcenia kadr lotniczych w latach 1950-1975.Cz.1. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1978 NR 7/8 s.76.
446. CELEK JAN: Rozwój lotnictwa polskiego i systemu kształcenia kadr lotniczych w latach 1950-1975.Cz.2. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1978 NR 11 s.58-63, il., bibliogr.
447. CELEK JAN: W służbie polskich skrzydeł 30-lecie Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej im. Jana Krasickiego. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1975 NR 4 s.5-14, il.
448. DUDEK JÓZEF: Od Breguetów do MiG-ów. Rozwój lotnictwa szkolnego i szkolno-bojowego w historii Dęblińskiej Szkoły Lotniczej. BIULETYN WOSL / Specj./ 1988 NR 2/54/ s.39-63, tab., bibliogr.
449. DUDKIEWICZ ZYGMUNT: Patron dla Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej - pilnie poszukiwany. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1990 NR 1 s.79, il.
450. DZIEWOŃSKI GRZEGORZ: Działalność WOSL. PRZ. WOJSK LĄD. 1979 R.21 NR 8 s.65-68.
451. FALKOWICZ J.: Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza im. Janka Krasickiego kuźnią kadr ludowego lotnictwa. ŻOŁ. WOLNOŚCI 1972 R.23 NR 29 s.1,5.
452. FLIEGER ADAM: Cykl Szkolenia Lotniczego w czterdziestoleciu Dęblińskiej Szkoły Lotniczej. BIULETYN WOSL 1985 NR 2/50/ s.64-68.
453. FLIEGER ADAM: Rozwój szkolenia lotniczego w powojennej historii Dęblińskiej Uczelni. BIULETYN WOSL 1984 NR 2/47/ s.55-62.
454. HISTORYCZNO-dydaktyczny dorobek Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej i. Jana Krasickiego im. Jana Krasickiego. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1974 NR 8 s.51-64, rez.
455. KNAPIK J.: „My Polski czujna straż". GŁOS WIELKOP. 1971 NR 198. Dot. Historii i dnia dzisiejszego Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie.
456. KOPEĆ Z.: 60 lat... w „Szkole Orląt". WIRAŻE 1988 NR 34 s.5, il.
457. KOWALSKI JÓZEF: W dwudziestolecie Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej. BIULE-TYN WOSL /Specj./ 1988 NR 2/54/ s.17-38.
458. KOWALSKI. JÓZEF, SMYL RYSZARD: O kształtowaniu się Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej. WOJS. PRZ. LOT. 1969 R.23 NR 5 s.3-9. Dot. Programu dla powstałej WOSL w Dęblinie. Uwagi dla nowo powstających szkół oficerskich.
459. KRÓL J.: Poglądowość w generalskiej randze. W szkołach i ośrodkach szkolenia Wojsk Lotniczych. ŻOŁ. WOLNOŚCI 1969 R.20 NR 255 s.3,5.
460. KULIŃSKI RAJMUND: Z przepustką do skrzydlatej. Z życia szkół i uczelni wojsko-wych.[Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza im. J. Krasickiego]. ŻOŁ. WOLNOŚCI Wyd. A 1980 R.35 NR 12 s.6-7, il.
461. KUREK STANISŁAW: O historii i dorobku Cyklu Techniki Lotniczej. BIULETYN WOSL 1985 NR 2/50/ s.74.
462. MACHNO JAN: Wkład Dęblińskiej Szkoły Lotniczej w walce o umocnienie szkoły lu-dowej w Polsce. BIULETYN WOSL 1970 NR 5/9/ s.43-72.
463. MAJAK W.: W Dęblińskiej „Szkole Orląt". TRYB. ROBOTNICZA 1973 NR 96. Zarys historii WOSL im. Janka Krasickiego, współczesne życie szkoły, warunki studiów.
464. MOLSKI ZDZISŁAW: Obwody partyjne w Dęblińskiej Szkole Orląt. ŻOŁ. WOLNOŚCI 1971 NR 47 s.3.
465. MULARSKI ZDZISŁAW, SZAŁAŚNIK PIOTR: Szkolenie lotnicze WOSL w okresie 30-lecia. BIULETYN WOSL 1975 NR 3/14/ s.52-64.
466. MULARSKI ZDZISŁAW, SZAŁAŚNIK PIOTR: 30 lat szkolenia lotniczego [w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie]. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1975 NR 11 s.52-60, il., rez.
467. PASTUSZKI K.: Orlęta wracają do gniazd. WROCŁAWSKI TYG. KATOLICKI 1974 NR 41 s.1,4, il. O sukcesach WOSL - z okazji 30 rocznicy powstania szkoły.
468. PRZEDPEŁSKI ANDRZEJ: Dorobek i znaczenie WOSL im. J. Krasickiego w 40-letniej historii Ludowego Lotnictwa Polskiego. BIULETYN WOSL 1984 NR 2/47/ s.20-30.
469. PRZEDPEŁSKI ANDRZEJ: Głos w dyskusji na temat patrona WOSL. PRZ. WOJSK LOT. I OP 1990 NR 9 s.57.
470. PRZEDPEŁSKI ANDRZEJ: W sześćdziesiątą rocznicę pierwszej promocji w dęblińskiej Szkole Lotniczej. BIULETYN WOSL /Specj./ 1988 NR 2/54/ s.7-16
471. REDZIŃSKI MIECZYSŁAW: Kalendarium 30-lecia WOSL im. Jana Krasickiego. BIU-LETYN WOSL 1975 NR 3/20/ s.148-159.
472. REDZIŃSKI MIECZYSŁAW: Kalendarium 60-lecia Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotni-czej im. Jana Krasickiego. BIULETYN WOSL 1985 NR 2/50/ s.104.
473. REDZIŃSKI MIECZYSŁAW: Kalendarium 30-lecia Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotni-czej [w Dęblinie]. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1975 NR 11 s.99-109.
474. RURAŃSKI JAN: „Szkoła Orląt". ITD 1969 NR 29/30 s.14-15, il. Zarys historyczny /od 1925r./ Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Zadania obecne, zasady rekrutacji.
475. SAŁASIŃSKI ROMAN: Dęblińska Szkoła Orląt - jej rola w 45-leciu ludowego lotnictwa polskiego. BIULETYN WOSL 1989 NR 2/56/ s.5-11.
476. SAŁASIŃSKI ROMAN: Sylwetki komendantów Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w okresie 40-lecia. BIULETYN WOSL 1985 NR 2/50/ s.98
477. SAŁASIŃSKI ROMAN: Z perspektywy sześćdziesięciolecia Dęblińskiej „Szkoły Orląt". BIULETYN WOSL 1987 NR 1/52/ s.5.
478. STANISŁAWSKI ZDZISŁAW: Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza kuźnią kadr polskie-go lotnictwa. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1975 NR 11 s.61-63.
479. SZKLARZ S.: My Dębliniacy... [30 rocznica powstania Wyższej Oficerskiej Szkoły Lot-niczej]. WIRAŻE 1975 R.19 NR 39 s.10,11.
480. SZKOŁA Mistrzów. PRZ. WOJSK LOT. I OP 1994 NR 5 s.41.
481. 70-lecie Szkoły Orląt. LOTNICTWO 1994 NR 7 s.4.
482. SIEDEMDZIESIĘCIOLCIE „Szkoły Orląt". PRZ. WOJSK LOT. I OP 1995 NR 9 s.3-4.
483. SZEŚĆDZIESIĄT lat „Szkoły Orląt". Zakończenie spotkania pokoleń lotników w Dębli-nie. RZECZPOSPOLITA 1988 NR 194 s.1-2, il.
484. W DĘBLIŃSKIEJ WOSL. Kampania sprawozdawczo-wyborcza w PZPR. [Przez (zk)]. ŻOŁ. WOLNOŚCI 1983 R.34 NR 308 Wyd. A, s.1,5.
485. (wb) WCZORAJ i dziś Dęblińskiej Uczelni. WIRAŻE 1973 R.17 NR 7 s.8, il. Dzieje WOSL w Dęblinie oraz obecna jej działalność.
486. WIŚNIEWSKI BENEDYKT: Dęblińska „Szkoła Orląt" w minionym trzydziestoleciu. BIULETYN WOSL 1975 NR 3/20/ s.39-43.
487. WOJTYŚ APOLINARY: W 70-lecie „Szkoły Orląt". POLSKA ZBROJNA 1995 NR 115.
488. ZAGUBIEŃ TADEUSZ: Przed czterdziestu laty. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1984 NR 9 s.67.
489. ZIEMSKI T.: Zostać lotnikiem. [Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza]. ŻOŁ. POLSKI 1981 R.36 NR 14 s.7,18,il.

2. ZASŁUŻENI DLA WOSL.


2.1. LOTNIK - KOSMONAUTA MIROSŁAW HERMASZEWSKI.


490. APOGEUM czyli Mirosława Hermaszewskiego dialogi z przestrzenią. RAZEM 1979 NR 3.
491. ATLAS JANUSZ: Pierwsze 12 godzin. POLITYKA 1978 R.22 NR 27 s.3-4.
492. ASTRONAUTYKA dla pokoju i postępu. Międzynarodowy Kongres w Dubrowniku . TRYB. LUDU 1978 R.30 NR 236 Wyd. AA, s.3. Dot. Obrad XXIX Kongresu Międzynarodowych Unii Astronautycznych z udziałem M. Hermaszewskiego.
493. BARAŃSKI S.: Jak przygotowywano polskiego kosmonautę. ASTRONAUTYKA 1978 NR 4 s.1-3.
494. BARAŃSKI S.: Droga Polaka w kosmos. INNOWACJE 1978 NR 28 s.27.
495. BARAŃSKI S. Droga Polaka w kosmos. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1978 NR 6 s.10-12.
496. BARAŃSKI S.: Droga Polaka w kosmos. WIRAŻE 1978 R.22 NR 28.
497. BARTKOWIAK T.: Śladami polskiego kosmonauty...Dęblińska „Szkoła Orląt". GAZE-TA POZNAŃSKA 1983 NR 210 Wyd. A.
498. BARTNIKOWSKI B.: To było w czerwcu [ lot M. Hermaszewskiego]. ŻOŁ. POLSKI 1982 R.32 NR 6 s.8-9.
499. BIEŃ K.: Droga w kosmos. KULTURA 1978 NR 28 s.7-8.
500. BIL E.: Latawce i kosmos. WIRAŻE 1978 R.22 NR 28 s.8
501. BIL E.: Major Hermaszewski. WOJS. LUD. 1978 R.29 NR 7 s.4-10.
502. BIL E.: Majora Hermaszewskiego droga na Bajkonuru. TRYB. ROBOTNICZA. MAG. 1978 NR 146 s.3.
503. BIL E.: Niebo - piąta świata strona... NOWINY 1978 NR 146 Wyd. A, s.3.
504. BIL E.: Przybliżył Polsce Kosmos. Z honorowej księgi czynów żołnierskich. ŻOŁ. WOLNOŚCI 1978 R.29 NR 250 Wyd. A, s.4.
505. BIL E., SKOLIMOWSKI W.: Mjr dypl. pilot Mirosław Hermaszewski. WOJS. LUD. 1978 NR 7 s.4-10.
506. BŁOSZCZYŃSKI R.: Kto może być kosmonautą. Rozm. Przepr. Krystyna Lubelska. ŻYCIE WARSZAWY 1978 NR 155 s.2.
507. BOLDUAN T.: Na obicie. CZAS 1978 NR 28 s.4-5
508. BOROWSKI C.: Lot Polaka w kosmosie. KIERUNKI 1978 NR 28 s.1,8.
509. BUDZYŃSKI W.: Sen o srebrnej maszynie. SZTANDAR MŁODYCH 1978 NR 160 Wyd. A.
510. BUTRYM M.: Zawsze pierwszy. RAZEM 1978 NR 30.
511. CHMIELEWSKI A.: Interkosmos. ŻYCIE GOSP. 1978 NR 31 s.3.
512. CHOJNACKI J.: Mirosław Hermaszewski. SKRZYDL. POLSKA 1978 NR 28 s.4,6.
513. ČIŽEVSKIJ I.: Mastera vysokich poletov k 35-letiju Vojska Pol'skogo. VEST. PRO-TIVOVOZD. OBOR. 1978 NR 10 s.91-93. Dot. Jednostki, którą dowodził mjr M. Hermaszewski.
514. DĘBLIN - kosmos - Dęblin. Z płk. dypl. pil. lotnikiem - kosmonautą PRL... komendan-tem WOSL rozm. Bogusław J. Witkowski. SKRZYDL. POLSKA 1988 NR 26 s.4-5, il. port.
515. DRÓŻDŻ B:. Z Kamilą Hermaszewską - o mądrej miłości. ŻYCIE WARSZAWY 1978 NR 155 s.3.
516. GAŁĄZKA R.: Jak się udała podniebna „Syrena". GAZETA WSPÓŁCZ. 1978 NR 184 Wyd. A.
517. GORZYM A.: W Moskwie o Hermaszwskim. ŻYCIE WARSZAWY 1978 NR 152.
518. GÓRCZYŃSKI A.: Gdy Polak meldował z kosmosu. WIRAŻE 1983 NR 26 s.3.
519. HAJDUK J., PĄCZEK W.: Pierwszy Polak w kosmosie. AKAD. BIULETYN. SŁUCH. ASG WP 1978 R.4 NR 18 s.7-9.
520. HERMASZEWSKA KAMILA. Duma Matki. Rozm... Krzysztof Bień. TRYB. LUDU 1978 R.30 NR 154 Wyd. AA, s.3.
521. HERMASZWSKA KAMILA. Jeden z siedmiorga...Rozm... Marek Regeł. KOBIETA I ŻYCIE 1978 NR 30.
522. HERMASZEWSKA KAMILA. Matczyna duma i radość. Oprac. Jolanta Kroner. TRYB. ROBOTNICZA MAG. 1978 NR 146.
523. HERMASZEWSKA KAMILA. Mój syn - po prostu współczesny Polak. Rozm. Marek Regeł. DZIENNIK WIELKOP. 1978 NR 46. Toż NASZA TRYB. 1978 NR 149 Wyd. W; GAZETA LUBUSKA 1978 NR 147 s.3 Wyd. A.
524. HERMASZEWSKA KAMILA. Syn zawsze chciał latać - mówi EXPRESSOWI... [oprac.] Jacek Fąfara. EXPRESS WIECZORNY 1978 NR 144 s.1-2 Wyd. DC.
525. HERMASZEWKI MIROSŁAW. Apogeum czyli M. Hermaszewskiego dialogi z prze-strzenią. Rozm. Kazimierz Dymel RAZEM 1979 NR 3.
526. HERMASZEWSKI MIROSŁAW: Badania i eksperymenty podczas lotu orbitalnego ze-społu kosmicznego Sojuz 29 - Salut 6 - Sojuz30. CZŁOWIEK I NAUKA 1979 NR s.28-35, il. wykr.
527. HERMASZEWSKI MIROSŁAW: Drodzy towarzysze i przyjaciele! Oświadczenie mjr...ŻOŁ. WOLNOŚCI 1978 R.29 NR 151 Wyd. A, s.2.
528. HERMASZEWSKI MIROSŁAW. Latanie po medale. Rozm. przepr. A. Lewandowski. TRYB. LUDU 1985 NR 302 s.8.
529. HERMASZEWSKI MIROSŁAW. Nie wierzyłem, że będę latał... Rozm. Jerzy Chojnac-ki. WIADOMOŚCI 1978 NR 26 s.7.
530. HERMASZEWSKI MIROSŁAW. Pięć lat temu. Polak w kosmosie. Rozm. przepr. Kry-styna Forowicz. RZECZPOSPOLITA 1983 NR 150 s.3.
531. HERMASZEWSKI MIROSŁAW: Pilotowane stacje naukowo-badawcze Salut w kosmo-sie. PRZ. WOJSK LOT. i WOJSK OPK 1979 NR7/8 s.90-92
532. HERMASZEWSKI MIROSŁAW: Podstawowe problemy współczesnego świata. ŻOŁ. WOLNOŚCI 1986 NR 154 s.3.
533. HERMASZEWSKI MIROSŁAW: Poleciałbym jeszcze raz. Rozm. przepr. Tadeusz M. Kozłowski. TYG. DEMOKRATYCZNY 1986 NR 15 s.12.
534. HERMASZEWSKI MIROSŁAW: Przed startem w kosmos. INNOWACJE 1978 NR 27 s.12.
535. HERMASZEWSKI MIROSŁAW: Przed startem w kosmos. PRZ. WOJSK LOT. i WOPK 1978 R.50 NR 6 s.13-15.
536. HERMASZEWSKI MIROSŁAW: Przed startem w kosmos. SKRZYDL. POLSKA 1978 NR 28 s.7.
537. HERMASZEWSKI MIROSŁAW: Przed startem w kosmos. WIRAŻE 1978 R.22 NR 28 s.4.
538. HERMASZEWSKI MIROSŁAW: Rozmowa z ppłk. [na temat fotografii kosmicznych]. Rozm. przepr. R. Kielich. ŻYCIE WARSZAWY 1980 NR 50 s.5.
539. HERMASZEWSKI MIROSŁAW: 10 rocznica lotu pierwszego Polaka w kosmos. BIU-LETYN WOSL /Specj./ 1988 NR 2/54/. s.86.
540. HERMASZEWSKI MIROSŁAW: Techniczne aspekty lądowania statku kosmicznego Sojuz. TECH. LOT. 1981 R.36 NR 1 s.7-10.
541. HERMASZEWSKI MIROSŁAW: Techniczne aspekty lądowania statku kosmicznego Sojuz. PRZ. WOJSK LOT. I WOPK 1981 R.53 NR 6 s.5-11.
542. HERMASZEWSKI MIROSŁAW. Tylko jedno marzenie. Zanot. B. Hynowski. ŻOŁ. WOLNOŚCI 1978 R.29 NR 151 Wyd..A, s.3,7.
543. HERMASZEWSKI MIROSŁAW. W piątą rocznicę pamiętnego lotu. Rozm. przepr. K. Boruń. ASTRONAUTYKA 1983 NR 3 s.1-3.
544. HERMASZEWSKI MIROSŁAW. Z... rozmowa dla czytelników Nadodrza. Rozm. przepr. M. Król. NADODRZE 1979 NR 9 s.1,5.
545. HERMASZEWSKI MIROSŁAW. Z kosmosu na ziemię. W piątą rocznicę lotu... Rozm. przepr. B. Kastory. ŻYCIE WARSZAWY 1983 NR 150 s.3.
546. HERMASZEWSKI MIROSŁAW. Zazdroszczę tym, którzy są tam dzisiaj... Wywiad. RZECZPOSPOLITA 1982 NR 140 s.1-2.
547. HERMASZEWSKI MIROSŁAW. Zazdroszczę tym, którzy są tam dzisiaj... Wywiad. TRYB. LUDU NR 150 s.3.
548. JAREMCZAK S.: Radość w całej rodzinie. GŁOS PRACY 1978 NR 154 s.3 Wyd. A.
549. JEŻEWSKI A.: Dęblińska „Szkoła kosmonautów" BANDERA 1978 R.22 NR 3 s.11.
550. JANIUK T.: Pamiętam, pasjonował się lotnictwem. Rozm. J. Kochański. DZIENNIK ZACH. 1978 NR 168.
551. KANDYDACI w żołnierskich mundurach:... ŻOŁ. POLSKI 1989 NR 3 s.12-13.
552. KOMAR K.: Jak Wołów wygląda stamtąd. [Miasto rodzinne M. Hermaszewskiego]. PO-LITYKA 1978 NR 28 s.3.
553. KONFERENCJA prasowa załogi Sojuz-30. Mjr Mirosław Hermaszewski o swoich wra-żeniach w kosmosie. Wszystko co najbardziej ludzkie. GAZETA ROBOTNICZA 1978 NR 155.
554. KOT Z.: Polak w kosmosie. Specjalny wysłannik „Perspektyw" donosi z Gwiezdnego Miasteczka. PERSPEKTYWY 1978 NR 26 s.2-3.
555. KOT Z.: Polak w kosmosie - sukces polskiej nauki. Powrót. Korespondencja z Gwiezd-nego Miasteczka Moskwy. PERSPEKTYWY 1978 NR 27 s.5, 8-9, NR 28 s.2-3.
556. KOSMOS jest czarny a Ziemia błękitna. Rozm. B. Bartnikowski .ŻOŁ. POLSKI 1978 R.33 NR 29 s.4.
557. KRZEMIŃSKI Cz.: Historyczne wydarzenie. W piątą rocznicę lotu kosmicznego pierw-szego Polaka. ŻOŁ. WOLNOŚCI 1983 R.34 NR 150 Wyd. A, s.4.
558. LOTY na inne planety będą niezbędne. Rozm. z lotnikiem kosmonautą ppłk... Not. Jan Cichocki. PRZYJAŻŃ 1981 NR 1 s.8.
559. MAKOWSKI J.: Jak zostać kosmonautą. ITD. 178 NR 29.
560. MIKOŁAJCZYK B.: Tuż przed startem. Konferencja prasowa z udziałem Piotra Klimuka i Mirosława Hermaszewskiego. TRYB. LUDU 1978 R.30 NR 151 Wyd. AA.
561. MIROSŁAW HERMASZEWSKI i Piotr Klimuk odwiedzili Dęblińską „Szkołę Orląt". Serdeczne powitanie kosmonautów na Ziemi Lubelskiej. SZTANDAR LUDU 1978 NR 171 s.1-2.
562. MISIOŁEK W.: Paszport do gwiazd. ŻOŁ. POLSKI 1978 R.34 NR 27 s.8-9.
563. MJR DYPL. PIL. MIROSŁAW HERMASZEWSKI. Pierwszy polski kosmonauta. GŁOS ŻOŁ. 1978 R.30 NR 71 s.2-3; NR 72 s.3; NR73 s.3; NR 75 s.2; NR 77 s.2; NR 79 s.2.
564. MLECZKO J.K. Wielobój kosmiczny. SPORTOWIEC 1978 NR 29.
565. O KOSMOSIE i o Ziemi z płk... w piątą rocznicę lotu. Rozm. W. Borsuk. GROM. ROL. POLSKI 1983 NR 77.
566. ON się zawsze uśmiecha „Życie" rozm. z matką Mirosława Hermaszewskiego. ŻYCIE WARSZAWY 1978 NR 151.
567. OSIEM dni Polaka w kosmosie. WIRAŻE 1978 R.22 NR 28.
568. PAMIĄTKI historycznego lotu [w kosmos Mirosława Hermaszewskiego]. [Przez] (Les). TRYB. LUDU 1981 R.33 NR 90 Wyd. AA, s.7.
569. PIERWSZY polski kosmonauta. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1978 R.50 NR 6 s.4-5.
570. PIĘĆ lat temu: Polak w kosmosie. Rozm. Krystyna Forowicz. RZECZPOSPOLITA 1983 R.2 NR 150 Wyd. C, s.3.
571. PODWYSOCKI T.: Eksperyment z „Syreną". ARGUMENTY 1978 NR 30 s.3-4.
572. POLAK w kosmosie. PERSPEKTYWY 1978 NR 26 s.4-5.
573. PPŁK dypl. pil. Mirosław HERMASZEWSKI. GŁOS ŻOŁ. 1978 R. 30 NR 80 s.5.
574. PRZYBYŁOWICZ J.: Saga rodu Hermaszewskich. GAZ. ROBOTNICZA 1978 NR 146 s.3.
575. PRZYGOTOWANIE polskich kosmonautów. MEDYCYNA LOT. 1978 NR 59 s.9-17.
576. RAWICZ J.: Droga w kosmos. ŻOŁ. POLSKI 978 R.34 NR 27 s.14-15, 23.
577. REBROV M.: Sčast'e trudnych dorog. Štrichi k portretu ékipaža „Sojuz-30". Komandir. Kosmonavt-issledovatel' [M. Hermaszewski]. KRASNAJA ZWIEZDA 1978 NR 148 s.4.
578. REMEK V.: Chętnie poleciałbym ponownie i razem. Mjr Włodzimierz Reek o polskim kosmonaucie. [Rozm.] Leszek Wyrwicz. ŻYCIE WARSZAWY 1978 NR 151 Wyd. W.
579. REMEK V.: Mirek jest moim przyjacielem. Mówi pierwszy kosmonauta Czechosłowacji. GŁOS PRACY 1978 NR 154 Wyd. A.
580. RUCHAŁOWSKI A.: W drodze do Międzynarodowego Portu Kosmicznego - Dla Ziemi pracuje kosmiczne laboratorium - Penetracja z przestworzy. PRZEKRÓJ 1978 NR 1734 s.3.
581. RYCHLEWSKI J.: Polak w kosmosie. POLSKA 1978 NR 10 s.8-9, 22 [w mutacjach ameryk. POLAND NR 12, ang. POLAND NR 10, fr. La POLOGNE NR 10, hiszp. POLONIA NR 10, niem. POLEN NR 10, szwedz. POLEN NR 10.
582. SAROL Z.: Najtrudniej pokonać nieważkość. CZAS 1978 NR 26.
583. SEVASTIANOV V.: Wysoki stopień wyszkolenia i znakomite przygotowanie Mirosława Hermaszewskiego. ŻYCIE WARSZAWY 1978 NR 152 Wyd. W.
584. SEVASTIANOV V.: O M. Hermaszewskim. SŁ. POWSZECHNE 1978 NR 146 Wyd. A.
585. SOBOL S.: Orle gniazdo. ZIEL. SZTANDAR. 1978 NR 53.
586. STRZĘPEK Z.: Przez trud do gwiazd. GŁOS ROBOTNICZY 1979 NR 86 Wyd. A.
587. SZWARC J.S.: Pierwszy polski kosmonauta w Grudziądzu. ASTRONAUTYKA 1979 NR 6 s.18-19.
588. TEN pierwszy dzień. Rozmowa z płk...Rozm. Jerzy Rakowski. PRZYJAŹŃ 1983 NR 14 s.3,9.
589. TROCHĘ zazdroszczę tym, którzy są tam dzisiaj [radziecko-francuska załoga statku ko-smicznego „Sojuz T-6"]. Rozm. z członkiem Wojskowej RON ppłk...]. TRYB. LUDU 1982 Wyd. AA R.35 NR 150 s.3, Toż. RZECZPOSPOLITA 1982 Wyd. C NR 140 s.1-2, ŻOŁ. WOLNOŚCI 1982 Wyd. A R.33 NR 150 s.1-2.
590. TYLKO jedno marzenie. Zanot. Bronisław Hynowski. ŻOŁ. WOLNOŚCI 1978 R.29 NR 151 Wyd. A, s.3,7.
591. UCHWAŁA Rady Państwa z dn. 20 lipca 1978r. w sprawie tytułu honorowego „Lotnik Kosmonauta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. MONITOR POLSKI 1978 NR 25 poz.88.
592. UCHWAŁA Rady Państwa z dn. 20 lipca 1978r. w sprawie tytułu honorowego „Zasłużony Pilot Wojskowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. MONITOR POLSKI 1978 NR 25 poz.89.
593. UCHWAŁA SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ z dn. 21 lipca 1978r. MONITOR POLSKI 1978 NR 26 poz. 90. Dot. Udziału Polski w realizacji wspólnego programu „Interkosmos".
594. UROCZYSTE posiedzenie Sejmu PRL upamiętniające lot pierwszego Polaka w kosmos. 34 rocznica powstania Polski Ludowej. ŻYCIE WARSZAWY 1978 NR 172 Wyd. W.
595. W PIĄTĄ świata stronę. Szkic do portretu kosmonauty. ŻOŁ. WOLNOŚCI 1978 R.9 NR 151 Wyd. A s.3-8.
596. W związku z lotem pierwszego polskiego kosmonauty. Wypow. Kazimierza Dzięciołow-skiego. WOJ. PRZ. TECH. 1978 NR 7 s.4-7.
597. WIECZOREK P.: Pierwszy Polak w kosmosie. NASZA TRYB. 1978 NR 150 Wyd. W. Dot. Wydania okolicznościowych znaczków pocztowych.
598. WIERZBOWSKI J.: Treningi kosmonautów. Przed startem polskiego kosmonauty. SKRZYDL. POLSKA 1978 NR 26 s.34.
599. WOŁCZEK O.: Nie tyko kosmonauta. Co przywiózł na Ziemię badacz Hermaszewski? WIECZÓR WROCŁAWIA 1978 NR 157 s.2.
600. WYŻEJ, szybciej, dalej... GAZETA ROBOTNICZA 1978 NR 158.
601. Z KAMILĄ HERMASZEWSKĄ o mądrej miłości. [Oprac.] Barbara Dóżdż. ŻYCIE WARSZAWY 1978 NR 155 Wyd. W.
602. Z KOSMOSU na lubelską ziemię. Dęblin powitał kosmonautów. [Przez] (chwat). KU-RIER LUBELSKI 1978 NR 168 , il.
603. ZALEWSKI T.: My, ludzie kosmosu. LITERATURA 1978 NR 31 s.2.
604. ZIEMIA jest nie tylko planetą... Żoł. Wolności rozm. z pilotem-kosmonautą płk... Rozm. Janusz Grochowski. ŻOŁ. WOLNOŚCI 1983 R.34 NR 150 Wyd. A, s.1,7.
605. ZNICZ L.: Pierwszy Polak w kosmosie. FAKTY'78, 1978 NR 27 s.1.
606. ZOŁOTOW P.: Podniebne pasje Pawła Zołotowa Hermaszewski - to chłopak na medal - mówi 85-letni nestor polskich pilotów...KURIER POLSKI 1978 NR 146 Wyd. A.

2.2. GEN. BRYG. PIL. DR HAB. JÓZEF KOWALSKI.


607. CELEK JAN: Gen. bryg. pil. dr hab. Józef KOWALSKI wieloletni komendant „Szkoły Orląt". PRZ. WOJSK LOT I OP 1993 NR 11 s.70-72.
608. JADCZAK S.: Przedstawiamy: Józef Kowalski gen. bryg. pilot. SZTANDAR LUDU 1975 NR 84 s.1,2.
609. KOWALSKI JÓZEF: Myśleć i działać z wyprzedzeniem. SKRZYDL. POLSKA 1982 NR 2.
610. KRAWCZYK M.: Pilot to zawód o jakim marzyłem. WIRAŻE 1988 NR 7.
611. KRZEMIŃSKI CZ.: Sternik dęblińskiej „Szkoły Orląt". SKRZYDL. POLSKA 1974 NR 21 s.6-7, portr.
612. MÓWIĄ dyrektorzy - Józef Kowalski. BIULETYN INFORMACYJNY LOT „ŻURA-WIE" 1989 NR 1.
613. ORŁOWSKI SŁAWOMIR: Generał Józef Kowalski /1925-1993/. WIRAŻE 1993 NR 23 s.5, portr.
614. PAMIĘCI dowódcy „Szkoły Orląt". Generał Józef Kowalski 1925-1995. WIRAŻE 1995 NR 5/1830/ s.17.
615. POCZET generałów. M. Hermaszewski. E. Hyra. H. Pietrzak. Oprac. Bogusław Witkow-ski. Jerzy Jan Rakowski, M. Józef Bondzior. SKRZYDL. POLSKA 1991 NR 5/6 s.31; NR 7/8 s.35.
616. ZASŁUŻENI dla Dęblińskiej Szkoły Lotniczej. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1975 NR 11 s.87-96, portr.
617. ŻYTYŃSKA KRYSTYNA: W pracowniach wojskowych naukowców. Warsztatem - Szkoła Orląt. ŻOŁ. WOLNOŚCI 1973 R.24 NR 206, il. M. in. Sylwetka gen. bryg. pil. dr Józefa Kowalskiego, jego droga naukowa i działalność w WOSL im. J. Krasickiego.


3. KOMENDANCI PREZENTUJĄ SWOJĄ UCZELNIĘ.


618. PILOCI ze „Szkoły Orląt". Nasza rozmowa z gen. bryg. pil. ... komendantem WOSL w Dęblinie. Rozm. Wiesław Kosterski. DZIENNIK ZACH. 1986 NR 87 s.1-2, portr.
619. NOWATORSTWO i racjonalizacja w dęblińskiej Alma Mater. Z płk. dypl. pil. ... komendantem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej im. Jana Krasickiego rozm. Stefan Na-czyński. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1988 NR 10 s.36-46, rys.
620. HYRA EDWARD: Problemy wojska - problemami parlamentu. Z gen. bryg. pil. ... komendantem WOSL w Dęblinie rozm. Eugeniusz Tomsia. WIRAŻE 1990 NR 11 s.1-2, il.
621. KOWALSKI JÓZEF: Lotnicza „Alma Mater". Specjalnie dla PMI [Podchorążych Magazynu Informacyjnego] o dorobku dydaktycznym WOSL mówi jej komendant, gen. bryg. pil. dr hab... Not. Marek Zdziech. ŻOŁ. WOLNOŚCI 1977 R.28 NR 50 Wyd. A, s.3, il.
622. KOWALSKI JÓZEF: Inżynierowie polskiego nieba. „Express" rozm. z komendantem dęblińskiej Szkoły Orląt... Dziś święto polskich skrzydeł. Tu zdobywały bojowe szlify bohaterskie pokolenia polskich lotników. „Express" z wizytą w dęblińskiej Szkole Orląt. EXPRESS WIECZORNY 1973 NR 200 Wyd. DC.
623. KOWALSKI JÓZEF: Miasto lotniczych skrzydeł. Wojsko-społeczeństwu. „Słowo" rozm. z gen. bryg. ... komendantem WOSL im. J. Krasickiego w Dęblinie. Rozm. W. Białasiewicz. SŁ. POWSZECHNE 1976 NR 43, portr.
624. KOWALSKI JÓZEF: Orły i orlęta. Rozm. Stefan Kubiak. ZA WOLNOŚĆ I LUD 1973 NR 23 s.10. Wywiad z komendantem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej im. Janka Krasickiego o pracy z młodzieżą, życiu szkoły oraz działalności ZBoWiD na terenie szkoły i powiatu.
625. KOWALSKI JÓZEF: Szkoła lotników [Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza im. Jana Krasickiego]. Komendanci prezentują swe uczelnie. ŻOŁ. POLSKI 1979 R.34 NR 11 s.6-7, il.
626. KOWALSKI JÓZEF: „Szkoła Orląt" - dla ambitnych, zdolnych i odważnych. „ŻW' rozm. z komendantem WOSL gen. pil. dr... Rozm. Henryk Wierski. ŻOŁ. POLSKI 1974 NR 11 s.5,6, il.
Dot. Modelu kandydata i absolwenta szkoły, przebiegu studiów, osobowości współczesnego pilota.
627. KOWALSKI JÓZEF: W „Szkole Orląt". Rozm. z gen. bryg. dr...- komendantem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Rozm. Ryszard Wolak. SZTANDAR LUDU MAG. 1977 NR 188, il.
628. KOWALSKI JÓZEF: Zawód: oficer pilot inżynier. Rozm. przepr. J. Zarębski. SKRZYDL. POLSKA 1970 R. 26 NR 48 s.3-5, il. Wywiad z dowódcą WOSL im. Janka Krasickiego w Dęblinie nt. pracy i osiągnięć Szkoły.
629. O roli lotnictwa mówią zasłużeni piloci. 36 lat ludowego lotnictwa polskiego. Józef Ko-walski: lotnictwo wojskowe jako część Sił Zbrojnych PRL. PRZ. WOJSK LOT. I WOJSK OPK 1980 R.52 NR 7/8 s.8-15
630. [WYŻSZA Oficerska Szkoła Lotnicza]. Oprac. Apolinary Wojtyś. Hyra Edward: Budowanie na tym co możliwe. Rozm. z komendantem WOSL, gen. bryg. pil. ... - Najgorsza ta niepewność. Mówią podchorążowie kierunku lotnego IV roku WOSL. POLSKA ZBROJNA 1992 NR 184 s. 4, il.
631. WYŻSZA OFICERSKA SZKOŁA LOTNICZA „Szkoła Orląt". Kształcenie wojskowej elity. Rozm. z gen. bryg. pil. E. Hyrą [M. Romejko]. PRZ. AKADEMICKI 1992 NR 6/7/ s.23-25.

VII. CEREMONIAŁ WOJSKOWY I LOTNICZY.


UROCZYSTOŚCI SZKOLNE.


1. IMMATRYKULACJA.


632. GAUDEAMUS igitur w Szkole Orląt". DZIENNIK LUBELSKI 1994 NR 196.
633. GNIAZDO. II immatrykulacja w WOSL. SKRZYDL. POLSKA 1969 NR 17 s.8-9, il.
634. KAZANOWSKI B.: Ognisko. II immatrykulacja w WOSL. WIRAŻE 1969 R.13 NR 13 s.3, il.
635. ROZBICKI WIESŁAW: W dniu immatrykulacji podchorążych. Zarząd Główny Związku Młodzieży Socjalistycznej objął patronat nad Dęblińską „Szkołą Orląt". ŻOŁ. WOLNO-ŚCI 1973 NR 6 s.1,5
636. ZALESKI ROMUALD: Przysięgali najmłodsi podchorążowie. ŻOŁ. WOLNOŚCI 1988 NR 264 s.1
637. ZARĘBSKI J.: Gaudeamus w „Szkole Orląt". SKRZYDL. POLSKA 1968 R.24 NR 14 s. 4-5, il.

2. PROMOCJA.


638. ABSOLWENCI WOSL [Promocja 1993]. PRZ. WOJSK LOT. I OP 1993 NR 12 s.4
639. CHOJNACKI J.: Orlęta wyruszają w świat. Lotnicza promocja 1974. SKRZYDL. POLSKA 1974 NR 25 s.4, il.
640. Uroczysta promocja w Rzeszowie. Nowy zastęp kadr lotniczych. ŻOŁ. WOLNOŚCI 1988 NR 276 s.1,7
641. LEŚNIEWSKI B. Podporucznicy - piloci. Kolejna promocja w dęblińskiej WOSL. WIRAŻE 1975 R.19 NR 21 s.1,8, il.
642. MLECZAK EUGENIUSZ: Oficerskie gwiazdki dla absolwentów WOSL. LOTNICTWO 1994 NR 15 s.6-7
643. MLECZAK EUGENIUSZ: Promocja w Szkole Orląt. LOTNICTWO 1994 NR 1 s.6-7
644. NIESPODZIANY J.: Nowy zastęp oficerów-pilotów. Uroczysta promocja w Dęblińskiej „Szkole Orląt". ŻOŁ. WOLNOŚCI 1974 R.25 NR 285 s.1,5,il.
645. OBERDA ZDZISŁAW: 65-lecie pierwszej oficerskiej promocji w Dęblinie. PRZ. WOJSK LOT. I OP 1993 NR 7/8 s.29-31
646. ORŁOWSKI SŁAWOMIR: W błysku promocyjnej szabli. WIRAŻE 1988 NR 51 s.7, il.
647. PROMOCJA w Dęblinie. LOTNICTWO 1994 NR 1 s.5
648. PROMOCJA w Dęblińskiej Szkole Orląt.../1994/. WIRAŻE 1994 NR 18 s.8
649. PROMOCJA w Szkole Orląt. SKRZYDL. POLSKA 1994 NR 2 s.23
650. [DZIEWIĘĆDZIESIĄTA] PROMOCJA w „Szkole Orląt". [Przez] (apw). POLSKA ZBROJNA 1993 NR 231 s.1,5, il.
651. UROCZYSTA promocja absolwentów w dęblińskiej WOSL [Przez] (J.G.). ŻOŁ. WOLNOŚCI 1980 Wyd. A R.31 NR 282 s.1,5, il.
652. WIERSKI HENRYK: Mianuję was pilotem bojowym...ŻOŁ. WOLNOŚCI 1973 NR 47 s.7.
653. WIERSKI HENRYK: Nowy zastęp oficerów lotnictwa. Uroczysta promocja w WOSL w Dęblinie. ŻOŁ. WOLNOŚCI 1983 Wyd. A R.34 NR 282 s.1,5, il.
654. WOJTYŚ APOLINARY: Rzeczywistość i obawy. Mówią podchorążowie [kończący studia na WOSL]. POLSKA ZBROJNA 1993 NR 240 s.4
655. WYPRAWKA dla absolwenta [WOSL]. [Redakcyjna dyskusja. Wypow.: Marian Łakomy i in.]. Rozm. Eugeniusz Tomsia. WIRAŻE 1993 NR 11 s.6-7, il.
656. ZARĘBSKI J. Dęblin 29 listopada 1969. SKRZYDL. POLSKA 1969 NR 51/52 Reportaż z promocji wychowanków Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej oraz z uroczystości odsłonięcia pomnika ku czci lotników-wychowanków „Szkoły Orląt" poległych w II wojnie.

3. ŚWIĘTO LOTNICTWA.


657. BIDZIŃSKI ADAM: W 40 rocznicę „polskich skrzydeł". BIULETYN WOSL 1984 NR 2/47/ s.7-10.
658. ŚWIĘTO Polskiego Lotnictwa. PRZ. WOJSK LOT. I OP 1993 NR 9 s.3-7.
659. ŚWIĘTO Polskie Lotnictwa. PRZ. WOJSK LOT. I OP 1994 NR 11 s.83-84
660. ŚWIĘTO w Dęblinie. SKRZYDL. POLSKA 1993 NR 4 s.18-19
661. OBCHODY święta lotnictwa. SKRZYDL. POLSKA 1993 NR 3 s.22.
662. RYKOWSKI Z.: Obchody święta polskich skrzydeł. ŻOŁ. WOLNOŚCI NR 194 s.5.

4. SPOTKANIA LOTNICZYCH POKOLEŃ.


663. MLECZAK EUGENIUSZ: Wizyta pilotów - weteranów. POLSKA ZBROJNA 1994 NR 144 /z 26.07.94/.
664. SPOTKANIE skrzydlatych pokoleń. [Przez] WIER. ŻOŁ. WOLNOŚCI 1988 NR 193 s.1,7, il.
665. SPOTKANIE lotniczych pokoleń w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie. ŻYCIE WARSZAWY 1978 Wyd. W NR 152.
666. SZTANDAR Polskich Sił Powietrznych wraca do kraju. Światowy Zjazd Lotników Polskich. Warszawa-Dęblin 3-7 września 1992. LOTNICTWO 1992 NR 8 s.1
667. ŚWIATOWY Zjazd Lotników Polskich [Warszawa Dęblin 3-7 września br.]. LOTNIC-TWO 1992 NR 15 s.1-4, il. rys.
668. ŚWIATOWY Zjazd Lotników Polskich. Warszawa-Dęblin 3-7 września 1992. Mówią o Zjeździe...[Wypow.: Stefan Witorzeńć i in.]. PRZ. WOJSK LOT. I OP 1992 NR 9 s.84-95, il.
669. [DRUGI] zlot seniorów lotnictwa. W dęblińskiej WOSL. [Przez] K.Z.. ŻOŁ. WOLNOŚCI 1983 R.34 NR 216 Wyd. A, s.1

VIII. WOSL - REPORTAŻE.


670. BALCEROWICZ J.: Szkoła latania. GAZETA KRAKOWSKA 1986 NR 104.
671. BARTNIKOWSKI B.: Blisko nieba. Zdjęcia S. Syndoman. ŻOŁ. POLSKI 1975 NR 3 s.4,5, il.
672. BARTNIKOWSKI B.: Szkoła. ŻOŁ. POLSKI 1970 NR 34 s.12-13, il.
673. BARTNIKOWSKI B.: Z Dęblina startuje nowe. ŻOŁ. POLSKI 1972 NR 5 s.4-5, il.
674. BOROWSKI C.: Podniebni studenci w nowej „Szkole Orląt". SŁ. POWSZECHNE 1973 NR 125
675. BORSUK W.: Gniazdo orląt. ZARZEWIE 1972 NR 9 s.8-9, il.
676. BULZACKI Z.: Skrzydlata szkoła. ZIEL. SZTANDAR 1976 NR 38 s.1,4, il.
677. Dęblińska Szkoła Orląt. SKRZYDL. POLSKA 1971 NR 14 s.4-6, il.
678. CZYŻEWSKI I.: Myśląc o lataniu. [Z życia WOSL]. SZTANDAR MŁODYCH 1981 Wyd. A1 NR 249, il
679. DĘBLIŃSKIE retrospekcje. [Oprac.] Edmund Jaszkowski. WIRAŻE 1988 NR 40 s.2, il. portr.
680. ELSZTEIN PAWEŁ: Do bazy 3 km. List z Dęblina. SKRZYDL. POLSKA 1976 R.47 NR 51/52 s.6-7, il.
681. GRUNDMAN R.: Preludium latania. WIRAŻE 1989 NR 30 s.2-3, rys.
682. JURKOWSKI J.: Szkoła Orląt. KURIER LUBELSKI 1972 NR 49, il.
683. KALINOWSKI MAREK: Szkoła Orląt. TRYB. MAZOWIECKA 1970 NR 208, il.
684. KLICH EDMUND: X Samolotowe Mistrzostwa Świata w Lataniu Precyzyjnym. Dęblin - sierpień - 1992. PRZ. WOJSK LOT. I OP 1992 NR 10 s.89-92, il., tab.
685. KUCHARSKI H.: Dzień powszedni pilota wojskowego. SKRZYDL. POLSKA 1967 R.29 NR 42 s.16-18, il.
686. ŁUKASZEWSKI S.: Nie każdy od razu jest pilotem. Trudna sztuka latania. ŻOŁ. WOL-NOŚCI 1978 Wyd. A NR 199 s.3.
687. ŁUKASZEWSKI S.: W gnieździe orląt...[WOSWL]. ŻOŁ. WOLNOŚCI 1981 R.32 NR 172 s.4, il.
688. MATHES B.: Prosto w słońce. Dęblińskie orlęta i orliki. TRYB. ROBOTNICZA 1974 NR 76.
689. MOŃKO M.: Szkoła Orląt. SŁ. POWSZECHNE 1974 NR 123.
690. MORYC B.: W dęblińskiej lotniczej... ŻOŁ. WOLNOŚCI 1969 R.20 NR 199 s.3.
691. OBCHODY Dnia Podchorążego. ŻOŁ. WOLNOŚCI 1981 R.32 NR 274 s.7 Wyd. A.
692. ORŁOWSKI SŁAWOMIR: Dęblin-show. WIRAŻE 1988 NR 36 s.9, il.
693. OTTO D.: Asy wśród orląt. ŻOŁ. POLSKI 1988 NR 39 s.12-13, il.
694. OTTO D.: Polskie skrzydła. ŻOŁ. POLSKI 1988 NR 34 s.3,7, il.
695. OZIEMKOWSKI T.: W Dęblińskiej Szkole Pilotów. ŻOŁ. POLSKI 1981 R.36 NR 12 s.3, il.
696. PAJNOWSKI FRANCISZEK, BARTNIK T. i in.: III Zawody w wieloboju pilota WOSL. WIRAŻE 1988 NR 50 s.17, il.
697. PIEKARZ E.: Szkoła „Orląt". GAZETA POŁUD. MAG. 1977 NR 40 Wyd. A.
698. PODLASIE odlotowe. DZIENNIK LUBELSKI 1994 NR 197. Dot. Lotniska w Białej Podlaskiej.
699. POGORZELSKA E.: Rzeczpospolita podchorążacka. WIRAŻE 1970 R.14 NR 48 s.8-9, il.
700. ROMEJKO M.: Zanim wyklują się orlęta. PRZ. AKADEMICKI 1992 NR 6/7/ s.25-27.
701. RYCHLEWSKI C.: Rozwijanie skrzydeł. W Dęblińskiej „Szkole Orląt". ŻOŁ. POLSKI 1988 NR 26 s.7-8, il.
702. RZEPECKI M.: Starty „Orląt", podchorążych lotników [z WOSL]. GŁOS WILKOPOL-SKI 1983 NR 207 Wyd. A, DODATEK SPRAWY NIE TYLKO MŁODYCH. 1983 NR 26 s.2, il.
703. ŚWIECKI A.: Charaktery. ŻYCIE WARSZAWY 1973 NR 122.
704. ŚWIECKI A.: W szkole orląt. ŻYCIE WARSZAWY 1973 NR 120 s.5.
705. UCZELNIA dla ambitnych i odważnych. Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza im. J. Krasickiego. SZTANDAR LUDU 1981 NR 156, il. Wyd. M.
706. WIERSKI HENRYK: Lato wypełnione pracą. U dęblińskich lotników. ŻOŁ. WOLNOŚCI 1982 R.33 NR 181 Wyd. A, s.1,5, il.
707. WITKOWSKI BOGUSŁAW: Śmiała decyzja. SKRZYDL. POLSKA 1969 NR 45 s.5.
708. WÓJCIK E.: Takie lotnictwo - jakie młodzieży latanie. WIRAŻE 1985 R.35 NR 21 s.8, il.
709. WYCHADAŃCZUK M., GANOBIS G.: Dęblińska Szkoła Orląt. Rozm. W. Charewicz. GAZETA OLSZTYŃSKA 1986 NR 76, il.
710. ZACZEK E.: Powietrzni nauczyciele. Z wizytą na szkolnym lotnisku. WIRAŻE 1971 R. 15 NR 28 s.7, il. portr.
711. ŻEGNAŁEK KAZIMIERZ: „Szkoła Orląt" w oczach gości. PRZ WOJSK LOT. 1975 NR 11 s.74-80, il. rez.
712. ŻYTYŃSKA KRYSTYNA: Dzień podchorążego w akademiach i wyższych szkołach oficerskich. ŻOŁ. WOLNOŚCI 1969 R.20 NR 283 s.1,4. IX. LICEUM LOTNICZE.
713. BIAŁECKA ZENOBIA: Problemy dydaktyczno-wychowawcze Liceum Lotniczego. ZESZ. NAUK. WAP 1978 NR 34 s.8, il.
714. CHOJNACKI J.: Licealiści Szkoły Orląt. SKRZYDL. POLSKA 1973 NR 47 s.4
715. CZERNISZEWSKI W.: Matura. Liceum Lotnicze Dęblin. SKRZYDL. POLSKA 1987 NR 23 s.3, il
716. CZERNISZEWSKI W.: Orliki. Wybieramy zawód. Liceum Lotnicze w Dęblinie. SKRZYDL. POLSKA 1987 NR 10 s.7, il.
717. CZERNISZEWSKI W.: U progu WOSL. SKRZYDL. POLSKA 1987 NR 46 s.5, il.
718. JAWORSKA ELŻBIETA, SITARSKA ZOFIA, ZIÓŁKOWSKI JANUSZ: Liceum Lotnicze im. Żwirki i Wigury w Dęblinie - wczoraj, dziś i jutro. BIULETYN WOSL 1988 NR 1/53/ s.5-15., rys.
719. JAWORSKA ELŻBIETA: Pożegnanie absolwentów Liceum Lotniczego im. Żwirki i Wigury. WRAŻE 1987 NR 25 s.5, il.
720. JAWORSKA ELŻBIETA: Zaproszenie do lotniczej rodziny. Liceum Lotnicze w Dęblinie. WIRAŻE 1989 NR 7 s.9, il.
721. KNAPIK J.: W „Szkole Orląt". GŁOS WIELKOP. 1976 NR 176, il. Dot. Liceum Lotniczego w Dęblinie.
722. KWIECIEŃ MAREK: Matura u „Orlików". POLSKA ZBROJNA 1994 NR 90.
723. LICEA lotnicze - przepustka do WOSL. (przez) (cz). SKRZYDL. POLSKA 1988 NR 7 s.4, il.
724. LOTNICZA studniówka. WIRAŻE 1994 NR 4 s.4.
725. MIELCAREK M.: Matury „Orlików". Liceum Lotnicze - Dęblin. WIRAŻE 1986 NR 23 s.2-3, il.
726. ORLĘTA i wróbelki. WIRAŻE 1994 NR 4 s.6.
727. ORŁOWSKI SŁAWOMIR: Oni przejmują tradycje orląt. WIRAŻE 1988 NR 34 s.2-3.
728. ORŁOWSKI SŁAWOMIR: WIRAŻE 1994 NR 4 s.4.
729. OZIEMKOWSKI T.: Droga do gwiazd. Z Lotniczego Liceum do Lotniczej WSO. ŻOŁ. POLSKI 1981 R.37 NR 44 s.7,23, il.
730. PAJNOWSKI FRANCISZEK: Nie dokończone skoki [uczniów Liceum Lotniczego w Dęblinie]. WIRAŻE 1992 NR 19 s.8-9, il.
731. PIERWSZE matury w Liceum Lotniczym [Przez] J. Ch. SKRZYDL. POLSKA 1976 R.46 NR 28 s.5, il.
732. RAWSKI A.: ...To taki męski zawód. ŻOŁ. POLSKI 1987 NR 49 s.7.
733. STECHNI PIOTR: Kultura fizyczna w liceach lotniczych WOSL. PRZ. WOJSK LOT I WOJSK OPK 1983 R.55 NR 7/8 s.100-103.
734. ŚLADAMI Żwirki i Hermaszewskiego. Liceum Lotnicze w Dęblinie. [Przez] (BP). GŁOS ŻOŁ. 1986 NR 40 s.7, il.
735. ŚLUSARSKI JANUSZ: Rozwój osobowo-zawodowy ucznia Liceum Lotniczego i Podchorążego WOSL jako kryterium efektywności kształcenia. BIULETYN WOSL 1992 NR 2/60/ s.37-45, bibliogr.
736. ŚLUSARSKI JANUSZ: Skuteczne działanie w procesie lotniczego przygotowania zawodowego /w Liceum Lotniczym, Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej i Centrum Dosko-nalenia Lotniczego/ i jego uwarunkowania. BIULETYN WOSL 1993 NR 2/62/ s.108-128
737. WAKACJE licealistów z Dęblina. [Przez] J. Ch. SKRZYDL. POLSKA 1975 NR 33 s.3, il.
738. WAWRZYNIAK S. Jak w domu. W dęblińskim Liceum Lotniczym. ŻOŁ. WOLNOŚCI 1987 NR 203 s.4, il.
739. WOLAK RYSZARD: Jak zostać pilotem. W liceum lotniczym. TRYB. LUDU 1975 NR 262 Wyd. AA.
740. WŚRÓD dęblińskich „Orlików". WIRAŻE 1994 NR 6 s.2.
741. WYSPIAŃSKI T.: Tylko dla prawdziwych mężczyzn...TRYB. OPOLSKA 1986 NR 134.
742. WYTRYKUS ANNA: Gorące dni. Matura w Liceum Lotniczym w Dęblinie. ŻOŁ. WOLNOŚCI 1986 NR 112 s.5.
743. ZANIM usiądą za sterami samolotów. [Liceum Lotnicze w Dęblinie]. [Przez] (jan). KU-RIER LUBELSKI 1982 NR 45, il.