WSOSP wewn.126ZAŁĘSKI Krzysztof
Siły powietrzne w systemie obronnym państwa

Założenia metodologiczne badań. Dekompozycja systemu obronnego państwa. Użycie sił powietrznych RP w systemie obronnym państwa. Koncepcja rozwoju sił powietrznych RP w aspekcie ich użycia w systemie obronnym państwa